0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Odliczenie VAT w JPK V7 – faktury z częściowym prawem lub bez prawa do odliczenia VAT

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Od października 2020 r. wszyscy podatnicy VAT mają obowiązek składania pliku JPK_V7 zawierającego dane z rejestru VAT sprzedaży i zakupów z danego miesiąca. Często jednak przedsiębiorcy mają wątpliwości co do wykazywania faktur w ramach struktury JPK_V7, od których nie mają prawa do odliczania VAT lub mogą odliczyć VAT tylko w części, a także takich, od których nie chcą skorzystać z prawa do odliczenia VAT. W poniższym artykule wyjaśniamy, w jaki sposób wykazywać w prawidłowej wartości odliczenie VAT w JPK V7!

Jakie faktury należy wykazywać w JPK_V7?

Plik JPK_V7 powinien zawierać dane wyłącznie z faktur dokumentujących czynności opodatkowane VAT, które uprawniają podatnika do odliczenia podatku VAT. Można w nim wykazywać zarówno dokumenty, od których podatnik ma pełne prawo do odliczenia VAT, jak i te, które uprawniają podatnika do częściowego odliczenia VAT.

W rezultacie jeżeli dokument nie uprawnia podatnika VAT do odliczenia całości lub części podatku VAT, nie wykazuje się go w rejestrach VAT ani pliku JPK_V7. Przykład mogą stanowić usługi noclegowe lub gastronomiczne, od których nie można odliczyć podatku VAT. Natomiast jeżeli dokument uprawnia do częściowego odliczenia VAT, to należy wykazać w JPK_V7 jedynie tę wartość, którą podatnik może odliczyć.

Jakich faktur nie należy wykazywać w JPK_V7?

W pliku JPK_V7 podatnicy nie powinni wykazywać faktur, od których nie mają prawa do odliczenia VAT. Sytuacja dotyczy zarówno faktur z krajowymi stawkami VAT, jak i faktur dotyczących transakcji zwolnionych z VAT.

Jeżeli sprzedawca wystawi fakturę VAT w momencie, gdy nie posiada statusu czynnego podatnika VAT, nabywca nie ma prawa do odliczenia VAT naliczonego. W takim przypadku nie należy uwzględniać faktury od tego sprzedawcy w JPK_V7, a do kosztów uzyskania przychodu można doliczyć jedynie wartość netto z danej faktury.

Częściowe odliczenie VAT w JPK_V7 z faktury zakupu

Co w sytuacji, gdy podatnik może odliczyć VAT z faktury tylko w części? Taka sytuacja pojawia się np. przy użytkowaniu samochodu osobowego w działalności, gdzie przedsiębiorca może odliczyć od wydatków związanych z tym samochodem tylko 50% wartości podatku VAT, z powodu wykorzystywania go również prywatnie lub prawdopodobieństwa takiego używania. Wówczas w JPK_V7 należy wykazać jedynie tę wartość, do której podatnik ma prawo odliczenia VAT.

Możliwość odliczenia tylko części kwoty VAT będzie skutkowała wykazaniem w pliku JPK_V7 w pozycji K_43 danej części naliczonego podatku VAT oraz w pozycji K_42 wartości netto z danej faktury w wartości proporcjonalnej do możliwego odliczenia VAT. 

Przykład 1.

Pan Jan jest podatnikiem VAT i użytkuje prywatny samochód osobowy w swojej firmie, który nie stanowi środka trwałego. Ze względu na sposób użytkowania pojazdu w firmie pan Jan od faktur za paliwo i pozostałych wydatków związanych z danym pojazdem może odliczyć jedynie 50% VAT.

W pliku JPK_V7 do danej faktury za paliwo pan Jan wykazuje w pozycji K_42 odpowiednio 50% wartości netto oraz w pozycji K_43 50% wartości podatku VAT. 

Zarówno w rejestrach VAT oraz JPK_V7 wykazuje się jedynie wartość towarów i usług (kwotę netto) oraz kwotę podatku naliczonego w wysokości, w której podatnik ma prawo do odliczenia podatku VAT.

Należy zwrócić również uwagę na wykazanie wartości w prawidłowym okresie rozliczeniowym, którego dotyczy dana faktura. Co do zasady podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia VAT w momencie otrzymania faktury lub w jednym z dwóch kolejnych okresów rozliczeniowych. Jednak należy pamiętać, że w pliku JPK_V7 faktury powinny być wykazane zawsze w dacie dokonania odliczenia, natomiast podawana informacyjnie data wystawienia w JPK_VAT powinna być zgodna ze stanem faktycznym, wykazanym na otrzymanej fakturze. W przypadku niezgodności danych wykazanych w pliku JPK_VAT z danego miesiąca, organy podatkowe zwrócą się do podatnika o wyjaśnienie sprawy związanej z błędnym wykazaniem daty wystawienia faktury i sporządzenie ewentualnej korekty JPK_VAT.

Podsumowując, w JPK_V7 nie należy ujmować faktur dokumentujących:

  • czynności nieopodatkowane,

  • czynności zwolnione z VAT,

  • od których podatnik nie ma prawa do odliczenia VAT (w całości) oraz od których dobrowolnie nie chce skorzystać z rozliczenia VAT.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów