0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Obowiązek składania VAT-7 zastąpiony plikiem JPK_V7

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Dotychczas składane deklaracje VAT (VAT-7 oraz VAT-7K) to były najczęściej składanymi deklaracjami w urzędzie skarbowym. Ponadto podmioty dokonujące zakupów bądź sprzedaży wewnątrzwspólnotowych składały również informację podsumowującą VAT UE. Czy obowiązek składania VAT-7/VAT-7K nadal występuje? Odpowiedź na to pytanie znajdziesz w poniższym artykule.

Obowiązek składania VAT-7 oraz VAT-7K do września 2020r.

VAT-7 oraz VAT-7K to deklaracje rozliczeniowe, które dotychczas należało złożyć po zakończeniu danego okresu rozliczeniowego. Deklaracja VAT-7 dotyczyła podatników korzystających z rozliczeń miesięcznych, natomiast deklaracja VAT-7K była przeznaczona dla podmiotów rozliczających się kwartalnie (np. mały podatnik rozliczający się metodą kasową VAT).

Deklaracje VAT-7 należało składać do 25. dnia miesiąca następującego po danym miesiącu rozliczeniowym. Deklarację VAT-7K składało się również do 25. dnia miesiąca następującego, ale po danym kwartale. Gdy dzień ten przypadał w dniu wolnym od pracy (sobota, niedziela lub święto), termin ulegał przesunięciu na najbliższy dzień roboczy następujący po nim.

W związku z wejściem w życie nowego pliku JPK_V7, za okresy rozliczeniowe począwszy od października 2020r. podatnicy VAT czynni zobowiązani są do składania pliku JPK_V7, zamiast dotychczasowej deklaracji VAT oraz pliku JPK_VAT. Zgodnie z tym począwszy od rozliczenia za październik 2020r. nie składa się już deklaracji VAT. Wobec pliku JPK_V7 obowiązują analogiczne terminy jak w przypadku deklaracji VAT z tą różnicą, że zarówno podatnicy VAT rozliczający się miesięcznie i kwartalnie obowiązani są do składania pliku JPK_V7 w terminie do 25 dnia danego miesiąca za miesiąc poprzedni.

Przykład 1.

Podatnik rozlicza VAT miesięcznie. Przygotowuje plik JPK_V7 za listopad 2020r.  Powinien ją sporządzić, złożyć w urzędzie skarbowym oraz opłacić do 25 grudnia. Jednak dzień ten przypada w święto. W związku z tym termin sporządzenia, złożenia oraz zapłaty ulega przesunięciu na 28 grudnia 2020 r. (poniedziałek).

Obowiązek wysyłki liku JPK_V7 występuje także za okres w którym nie wystąpi ani zakup ani sprzedaż.

Podmioty zwolnione z VAT co do zasady nie składają plików JPK_V7. 

 

Obowiązek składania informacji podsumowującej VAT-UE

Przedsiębiorcy dokonujący:

  • wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (WDT),

  • wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT),

  • wewnątrzwspólnotowego świadczenia usług (sprzedaż usług do UE),

mają obowiązek składania deklaracji VAT UE.

Jeżeli w danym okresie rozliczeniowym będą miały miejsce tylko transakcje importu usług, informacji podsumowującej VAT UE nie składa się.

 

Istotne jest również, że zerowe informacje podsumowujące nie podlegają złożeniu w urzędzie skarbowym, a od 2017 roku informacje VAT-UE składa się wyłącznie za okresy miesięczne i wyłącznie w wersji elektronicznej.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów