Poradnik Przedsiębiorcy

Obowiązek złożenia deklaracji VAT - kwartalnie czy miesięcznie?

Jestem nowym przedsiębiorcą. Firmę założyłam dnia 01.08.2018 roku. Do kiedy zatem mam obowiązek złożenia deklaracji VAT w urzędzie skarbowym?

Kamila, Legionów

 

Jeżeli na druku VAT-R zadeklarowano formę miesięczną, podatnik ma obowiązek złożenia deklaracji VAT-7 do 25. dnia miesiąca następującego po tym, którego dotyczy rozliczenie. Czyli za miesiąc sierpień deklarację VAT-7 i odprowadzenie podatku do urzędu skarbowego należy złożyć/dokonać do 25. września.

Jeżeli natomiast wybrano rozliczenie kwartalne, podatnik ma obowiązek złożenia deklaracji VAT-7K oraz opłacenia podatku z niej wynikającego do 25. dnia miesiąca następującego po III kwartale, czyli do 25. października, jako że miesiąc sierpień zaliczany jest do III kwartału.

Ponadto, przedsiębiorcy, którzy dokonali rejestracji dla celów VAT po 30 września 2016 roku, przez pierwsze 12 miesięcy nie mogą rozliczać się kwartalnie nawet jeżeli korzystają z metody kasowej VAT. Dlatego w przypadku dokonania rejestracji do VAT w dniu 01.08.2018 ma Pani obowiązek złożenia deklaracji VAT wyłącznie za okresy miesięczne.

Co ważne, nie składa Pani faktur w urzędzie, a jedynie sporządza na ich podstawie rejestr VAT. Następnie kwoty z rejestru przenosi Pani na deklarację VAT - i ta dopiero składana jest w urzędzie.

Od 1 stycznia 2018 roku wszyscy czynni podatnicy VAT mają obowiązek wysyłki do MF plików JPK_VAT za okresy miesięczne w terminie do 25. dnia miesiąca za miesiąc poprzedni. Nie ma możliwości składania plików JPK_VAT za okresy kwartalne.