0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Pakiet VAT dla e-commerce – jakie zmiany wprowadza Poczta Polska?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

1 lipca 2021 roku wejdą w życie zmiany w zakresie pakietu VAT dla e-commerce, które będą polegać na opodatkowaniu na platformach sprzedażowych głównie towarów z Chin. Poczta Polska wprowadza rozliczenia VAT oraz będzie pełnić funkcję pośrednika w procedurze celnej – importowej między Unią Europejską a krajami do niej nienależącymi.

Pakiet VAT dla e-commerce – jakie zmiany zakłada

Zmiany, jakie wejdą w życie, to m.in.:

  • import przesyłek w UE o niskiej wartości przestanie być zwolniony z podatku VAT (również tych do 22 euro);

  • rozszerzenie w zakresie transakcji B2C – będą mogły być rozliczane za pomocą uproszczonej procedury One Stop Shop poprzez użycie łącza elektronicznego, gdzie powstanie konieczność poboru i zapłaty podatku. Dotyczy ono zarówno dokonywania sprzedaży towarów importowanych z państw trzecich na terytorium UE (także w przesyłkach do 150 euro), jak i realizacji dostawy towarów konsumentom na terenie UE.

Na podstawie tych założeń Poczta Polska podpisała umowę ze spółką technologiczną Poczta Polska Usługi Cyfrowe Sp. z o.o. dotyczącą stworzenia oprogramowania, które umożliwi rozliczanie podatku VAT z Krajową Administracją Skarbową.

Pakiet VAT dla e-commerce – konsekwencje wprowadzonych zmian

Wprowadzenie zmian i wdrożenie przepisów prawa europejskiego od 1 lipca 2021 roku spowoduje konieczność przejęcia przez Pocztę Polską części zadań należących do tej pory do służby celno-skarbowej. Stanie się ona „bramą podatkową” między Unią Europejską a krajami leżącymi poza nią, przede wszystkim z Chinami.

Po wprowadzeniu zmian Poczta Polska będzie odpowiedzialna za egzekwowanie podatku VAT od kupujących i przekazywanie go administracji skarbowej.

Pakiet VAT dla e-commerce – nie tylko w Polsce

Zmiany dotyczą ustawy o podatku od towarów i usług, a dokładniej pakietu VAT e-commerce, i stanowią wdrożenie do polskiego porządku prawnego przepisów dyrektywy Rady (UE) 2017/2455 oraz dyrektywy Rady (UE) 2019/1995. Mają za zadanie usprawnić system pobierania podatku VAT oraz uregulować i ułatwić rozliczenia podatkowe w elektronicznym handlu transgranicznym między konsumentami i przedsiębiorcami (B2C).

Omawiane zmiany będą dotyczyć również innych państw. W Polsce odpowiedzialna za to zadanie będzie Poczta Polska. Przedsiębiorcy uprawnieni do wykonywania działalności pocztowej na podstawie wpisu do rejestru operatorów pocztowych będą zgłaszać towary umieszczane w przesyłkach pocztowych, które zostały zakupione poza UE na podstawie procedury celnej importowej (również te o niskiej wartości).

Pakiet VAT dla e-commerce – korzyści i wpływ na ceny produktów

Wprowadzenie zmian w systemie odpraw ma za zadanie odciążyć administrację skarbową, która aktualnie zajmuje się rozliczaniem podatku od zakupów na platformach elektronicznych, a także zwiększyć wpływy do budżetu państwa. Nowe narzędzie ma pozwolić na swobodną wymianę informacji pomiędzy Krajową Administracją Skarbową a Pocztą Polską. Obecnie nie ma żadnych danych odnośnie planowania podwyżek cen na platformach sprzedażowych typu AliExpress. Jednak bardzo prawdopodobne, że ceny produktów od chińskich sprzedawców wzrosną, a w najgorszym przypadku – że po wprowadzeniu zmian będą mało opłacalne.

 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów