0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Gotowe deklaracje w usłudze Twój e-PIT – od kiedy dostępne?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Także w tym roku podatnicy będą mieli możliwość złożenia deklaracji PIT za pomocą rządowej usługi Twój e-PIT. Już w połowie lutego zostaną udostępnione deklaracje sporządzone przez KAS – PIT-28, PIT-36, PIT-37 i PIT-38. Im szybciej podatnik złoży roczny PIT w urzędzie skarbowym, tym wcześniej otrzyma zwrot podatku za 2020 rok – przynajmniej teoretycznie.

Twój e-PIT – od kiedy i jakie deklaracje?

Od 15 lutego 2021 roku podatnicy uzyskają możliwość złożenia deklaracji PIT za 2020 rok przy pomocy specjalnej usługi Twój e-PIT. W tym dniu po zalogowaniu zostaną dla nich udostępnione wstępnie wypełnione deklaracje PIT za 2020 rok. W sytuacji gdy uznają, że ich deklaracje są uzupełnione poprawnie, powinni je zaakceptować w systemie. Im wcześniej to zrobią, tym szybciej będą mogli spodziewać się zwrotu nadpłaconego podatku za 2020 rok. 

W usłudze Twój e-PIT dla podatników będą przygotowane deklaracje: PIT-28, PIT-36, PIT-37 lub PIT-38. Właściwa deklaracja będzie zawierać kwotę przychodów, kosztów, zaliczek na podatek przekazanych do urzędu skarbowego przez płatników w informacjach PIT-11 i PIT-8C oraz wartość składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

Twój e-PIT – czy także dla przedsiębiorców?

Podatnicy prowadzący działalność gospodarczą i rozliczający się przy pomocy deklaracji PIT-36, PIT-36L oraz PIT-28, identycznie jak we wcześniejszych latach, nie będą mogli skorzystać z tych ułatwień. Ich obowiązkiem będzie samodzielne uzupełnienie deklaracji PIT za 2020 rok. W usłudze Twój e-PIT udostępnione deklaracje nie będą zawierać wszystkich danych wymaganych do wysłania prawidłowego rozliczenia PIT. W deklaracjach osób prowadzących działalność gospodarczą nie znajdzie się m.in. wyszczególnienie dochodów, od których przedsiębiorca sam odprowadzał zaliczki na podatek w roku ubiegłym.

Twój e-PIT – szybszy zwrot nadpłaconego podatku

Korzyścią płynącą ze złożenia deklaracji podatkowej elektronicznie przy pomocy usługi Twój e-PIT jest krótszy okres zwrotu nadpłaconego podatku w porównaniu do druków składanych w formie tradycyjnej. Urząd skarbowy w ciągu maksymalnie 45 dni od daty złożenia elektronicznego rozliczenia PIT ma obowiązek zwrócić podatnikowi nadpłacony podatek. 

Zgodnie z przepisami termin złożenia e-deklaracji liczony jest najwcześniej od 15 lutego 2021 roku – także w sytuacji gdy została ona wysłana przed tym dniem. Podatnik, który złoży zeznanie roczne 15 lutego 2021 roku, otrzyma zwrot nadpłaconego podatku dochodowego najpóźniej 1 kwietnia.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów