0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Podatki w e-commerce - jaka forma opodatkowania dla e-firm?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Tak jak w przypadku każdej działalności gospodarczej, przedsiębiorca, który zajmuje się handlem w internecie, powinien płacić podatki. Dlatego po wybraniu określonej formy prawnej prowadzonej działalności (pisaliśmy o tym w poprzedniej części cyklu) należy wybrać najkorzystniejszą dla firmy formę opodatkowania, czyli sposób, w jaki zostaje naliczony podatek dochodowy. Jeżeli prowadzimy sklep internetowy, mamy do wyboru kilka możliwości - podatek na zasadach ogólnych, podatek liniowy oraz zryczałtowany podatek dochodowy. Jak wyglądają podatki w e-commerce?

Handel internetowy a podatek na zasadach ogólnych

Ten rodzaj opodatkowania dostępny jest dla każdego przedsiębiorcy. Jest to stosunkowa prosta do zrozumienia forma opodatkowania dla firm, ponieważ podatek stanowi po prostu określony procent od uzyskanego dochodu. Jak rozumieć w tym przypadku dochód?

Dochód = przychód - koszty uzyskania przychodu

Ustawodawca określił dwie stawki tego rodzaju podatku:

Podstawa obliczenia

podatku w złotych

Podatek wynosi

ponad

do

 

85 528

18%

minus kwota zmniejszająca podatek

85 528

 

15 395 zł 04 gr + 32% nadwyżki ponad 85 528 zł

 

Zgodnie z art. 27 ust. 1b ustawy o PIT przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy:

  • w przypadku podatników, których dochody nie przekroczą kwoty 85 528 zł - kwota zmniejszająca podatek wynosi 556 zł 02 gr rocznie;
  • w przypadku podatników, których dochody przekroczą kwotę 85 528 zł, zaliczki nie pomniejsza się o kwotę zmniejszającą podatek (556 zł 02 gr).

Firma rozliczająca się na zasadach ogólnych zwykle prowadzi księgę przychodów i rozchodów. Po zakończeniu roku podatkowego zeznanie roczne składa się w urzędzie skarbowym na formularzu PIT-36.

Podatki w e-commerce - podatek liniowy

Inną formą opodatkowania do wyboru dla firm jest podatek liniowy, którego stawka wynosi 19%. Kwota podatku obliczana jest od dochodu przedsiębiorstwa. Logika wskazuje, że ten rodzaj opodatkowania jest korzystny dla firm, które osiągają dochód powyżej 85 528 zł i podpadają pod próg 32%. Jednak nie zawsze jest to takie oczywiste, ponieważ wybór podatku liniowego wiąże się z utratą możliwości odliczania wielu ulg, które występują w zasadach ogólnych.

Dlatego zanim przedsiębiorca wybierze ten próg podatkowy, powinien dokładnie przeliczyć, na ile będzie korzystne dla niego właśnie takie, a nie inne rozwiązanie.

Również w tym progu podatkowym firmy prowadzą KPiR. Po zakończeniu roku podatkowego zeznanie roczne składa się w urzędzie skarbowym na formularzu PIT-36L.

Handel internetowy a ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

W przypadku tej formy opodatkowania podstawy do naliczania podatków nie stanowi dochód, jak w wyżej wymienionych wypadkach, tylko przychód. W rozliczeniu nie bierze się pod uwagę kosztów. Niewątpliwą korzyścią tej formy rozliczania się z fiskusem jest niska kwota podatku, a także stosunkowo proste kwestie formalne - w tej formie opodatkowania nie prowadzi się KPiR, tylko uproszczoną ewidencję przychodów. Wadą natomiast jest brak możliwości korzystania z ulg, tak jak ma to miejsce w podatku na zasadach ogólnych i liniowym.

Nie wszyscy mogą korzystać z tej formy opodatkowania. Jednym z warunków jest to, że podatnik nie powinien w poprzednim roku podatkowym przekroczyć 250 000 euro wysokości przychodów czy korzystać wcześniej z karty podatkowej. Jeśli przekroczy wskazany próg, powinien przejść na formę opodatkowania realizowaną na zasadach ogólnych.

Stanie się ryczałtowcem nie jest wcale łatwe, ponieważ warunków, które należy spełniać, jest sporo. Natomiast niewątpliwą zaletą tej formy opodatkowania są niskie progi podatkowe, które zaczynają się już od 2% -następne pułapy wynoszą 3%, 5,5%, 8,5%, 17%, 20%.

Karta podatkowa a e-commerce

To chyba najłatwiejsza forma prowadzenia rozliczeń z urzędem skarbowym. Nie trzeba prowadzić ksiąg rachunkowych ani KPiR, składać zeznań i deklaracji. Wysokość podatku jest ustalana co roku przez dany urząd skarbowy, a zależy ona m.in. od liczby mieszkańców miejscowości, w której zarejestrowana jest firma, lub liczby zatrudnionych pracowników. Uprawnione do tej formy opłacania podatków są osoby prowadzące samodzielną działalność gospodarczą lub działalność jako spółka cywilna. Istnieje wiele wymogów formalnych, które powinien spełnić przedsiębiorca, który wybrał tę formę opodatkowania. Z tej formy rozliczania podatków w e-commerce mogą korzystać działalności usługowe lub wytwórczo-usługowe.

Chcąc prowadzić sklep internetowy lub sprzedawać w internecie w inny sposób, należy bardzo uważnie zapoznać się z dostępnymi formami opodatkowania działalności, a następnie wybrać taką, która będzie najkorzystniejsza dla naszej działalności gospodarczej.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów