0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Likwidacja środka trwałego nieumorzonego a koszty podatkowe

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Środki trwałe rozliczane są w kosztach podatkowych poprzez odpisy amortyzacyjne. Zdarza się czasem, że przedsiębiorca dokonuje likwidacji środków trwałych, zanim zostaną całkowicie zamortyzowane. Strata powstała w wyniku likwidacji nie w pełni umorzonych środków trwałych czasem może stanowić koszt uzyskania przychodu. jak powinna przebiegać likwidacja środka trwałego? Odpowiadamy.

Likwidacja środka trwałego stanowiąca koszt uzyskania przychodu

Likwidując środek trwały, należy usunąć go z ewidencji środków trwałych. Podstawą dokonania zapisów jest wystawienie dowodu “LT - Likwidacja środka trwałego”.

Gdy środek trwały nie jest umorzony w całości w momencie jego likwidacji, w zależności od przyczyny niezamortyzowana część wartości początkowej może stanowić koszt uzyskania przychodu.

Można tutaj zaliczyć likwidację m.in. z powodu:

  • kradzieży środka trwałego - należy pamiętać, że podatnik powinien posiadać odpowiednią dokumentację stwierdzającą fakt kradzieży oraz udowodnić, że kradzież nie powstała z jego winy; w przypadku samochodów występuje dodatkowy warunek w postaci posiadania dobrowolnego ubezpieczenia AC;

  • uszkodzenia środka trwałego - jeśli powstały w sposób niezawiniony przez podatnika a koszt jego naprawy przewyższa wartość rynkową (również należy ją odpowiednio udokumentować);

  • wycofania z działalności gospodarczej na cel prywatny i dokonania sprzedaży - jeśli sprzedaż środka trwałego nastąpiła przed upływem 6 lat od wycofania z działalności, wówczas uzyskany przychód należy wykazać jako firmowy, a niezamortyzowana część będzie stanowić koszt podatkowy (ujęcie przychodu i kosztu następuje w dacie dokonania sprzedaży wycofanego środka trwałego);

  • wyburzenia środka trwałego - jeśli zdecydujemy się zlikwidować środek trwały będący nieruchomością, a w jego miejsce podatnik chce wybudować nowe budynki służące tej samej działalności.

Likwidacja środka trwałego niestanowiąca kosztu uzyskania przychodu

Występują jednak przypadki, kiedy likwidując środki trwałe, nie możemy ich niezamortyzowanej części zaliczyć w koszty podatkowe. Zalicza się tutaj likwidację z powodu:

  • nieodpłatnego przekazania środka trwałego,

  • przekazania na cele prywatne podatnika - środek trwały nie został w późniejszym czasie sprzedany,

  • strat powstałych w wyniku likwidacji, jeżeli środki te utraciły przydatność gospodarczą na skutek zmiany rodzaju działalności - jeśli podatnik zmienia rodzaj działalności gospodarczej i dany środek trwały nie będzie już w niej wykorzystywany.

To, czy niezamortyzowana wartość środka trwałego poddanego likwidacji będzie zaliczona w koszty uzyskania przychodu, wynika z powodu jego likwidacji. Jeśli nie jest ona związana ze zmianą rodzaju prowadzonej działalności, albo nie dotyczy nieodpłatnego przekazania czy przeznaczenia na cel prywatny przedsiębiorcy, w większości przypadków można uznać ją jako koszt firmowy. Należy przy tym pamiętać o odpowiedniej dokumentacji dotyczącej likwidacji środka trwałego.

Likwidacja środka trwałego nieumorzonego w wfirma.pl

W celu wycofania środka trwałego w wfirma.pl, należy przejść do zakładki EWIDENCJE » ŚRODKI TRWAŁE, zaznaczyć odpowiedni środek trwały i następnie wybrać opcję LIKWIDACJA. Wówczas pojawi się okno dodawania protokołu likwidacji, gdzie w polu KSIĘGOWANIE RESZTY ODPISÓW należy wybrać:

  • TAK - jeżeli nieumorzona wartość może stanowić koszt podatkowy,
  • NIE - jeżeli pozostałe odpisy amortyzacyjne nie mogą zostać ujęte w KPiR.

Likwidacja środka trwałego w wfirma.pl

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów