0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Przedłużenie terminu na zakup kas online dla branży gastronomicznej i restauracyjnej – jak skorzystać?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług przedsiębiorcy związani z branżą gastronomiczną i restauracyjną są zobligowani do zakupu kas online. Pierwotnie ostateczną datą wypełnienia tego obowiązku był 30 czerwca 2020 roku. Panująca pandemia koronawirusa wpłynęła na funkcjonowanie tych branż, przez co ich działalność została znacząco utrudniona i ograniczona, zatem został także przesunięty termin zakupu kas online. Aktualnie ustawowy termin upływa 1 stycznia 2021 roku, jednak w związku z niezmiennie bardzo trudną sytuacją epidemiologiczną istnieje możliwość wnioskowania o przedłużenie terminu na zakup kas online dla branży gastronomicznej i restauracyjnej.

Kiedy zawnioskować o przedłużenie terminu na zakup kas online dla branży gastronomicznej?

W związku z ograniczeniem działalności branży gastronomicznej i restauracyjnej Minister Finansów poinformował o możliwości skorzystania z przedłużenia terminu na zakup kas online dla przedsiębiorców, którzy mają problem z zakupem kasy do wyznaczonej daty, czyli 1 stycznia 2021 roku.

Przedłużenie terminu na zakup kas online jest możliwe poprzez złożenie indywidualnego wniosku o odroczenie tego terminu. Minister Finansów zadeklarował rozpatrzenie wszystkich wniosków, mając na uwadze, że uzasadnioną przyczyną złożenia wniosku są niewystarczające środki na zakup kasy online w związku z trwającą pandemią.

Przedłużenie terminu jest możliwe w oparciu o art. 48 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa. Na jego podstawie organ podatkowy – na wniosek podatnika – może przedłużać terminy wyznaczone w przepisach prawa podatkowego w sytuacjach uzasadnionych istotnym interesem podatnika lub interesem publicznym.

Wniosek należy złożyć właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego, wskazując okres, w ciągu którego deklarowana jest gotowość zakupu kasy.

Przesunięcie daty oznacza przedłużenie możliwości zakupu kas online o dany okres. Co ważne, możliwość ta dotyczy jedynie terminu, który jeszcze nie upłynął. W związku z powyższym wniosek o przedłużenie terminu na zakup kas online należy złożyć najpóźniej do końca grudnia 2020 roku. Każdorazowo wszystkie wnioski będą oceniane indywidualnie. Według Ordynacji podatkowej termin na załatwienie opisywanej sprawy podatkowej, która wymaga przeprowadzenia postępowania dowodowego, powinien nastąpić bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca od dnia wszczęcia postępowania.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów