0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zawiadomienie o prowadzeniu magazynu typu call-off stock

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Ministerstwo Finansów poinformowało, że konieczne stało się zawiadomienie o prowadzeniu magazynu typu call-off stock. Wprowadzając towary w tej procedurze, podatnik zobligowany jest złożyć formularz VAT-CS. Kogo dokładnie dotyczy ten obowiązek, jaki jest czas na zgłoszenie i w jakiej formie należy to zrobić?

Zawiadomienie o prowadzeniu magazynu typu call-off stock – kto musi złożyć i w jakim terminie?

Według ustawy o VAT od daty wprowadzenia pierwszego towaru do magazynu typu call-of stock podatnik lub płatnik podatku od wartości dodanej ma 14 dni na zgłoszenie tego działania. Należy je wysłać w formie elektronicznej, na odpowiednim formularzu i do właściwego urzędu skarbowego. Nie ma konieczności ponawiania takiego zgłoszenia w sytuacji, gdy zmieni się podmiot wprowadzający towary do zgłoszonego już magazynu lub gdy kierowany jest przez podmiot prowadzący magazyn usługowo lub przez nabywcę towarów. Ważny jest jednak fakt, że dla każdego kolejnego magazynu trzeba złożyć odrębny formularz.

Doprecyzowując, zgłoszenie VAT-CS muszą złożyć:

  • podatnik podatku od wartości dodanej – do naczelnika drugiego urzędu skarbowego;

  • podatnik – do naczelnika urzędu skarbowego.

W części B formularza VAT-CS znajdują się dane podatnika prowadzącego magazyn.

Możliwe jest złożenie takiego formularza w imieniu innego podatnika w przypadku posiadania jednego z dokumentów:

  • pełnomocnictwa szczególnego PPS-1;

  • pełnomocnictwa ogólnego PPO-1.

Podsumowując, zawiadomienie o prowadzeniu magazynu typu call-off stock dotyczy każdego magazynu, a liczba podmiotów, które z niego korzystają, z punktu widzenia przepisów jest nieistotna.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów