0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Reklama jako czyn nieuczciwej konkurencji - jak legalnie się promować?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Zastanawiasz się jak skutecznie zachęcić potencjalnych klientów do korzystania z Twoich usług? Zanim stworzysz kreację reklamową, przeczytaj, kiedy w świetle prawa polskiego reklama jako czyn nieuczciwej konkurencji podlega karze i co właściwie jest zabronione w tej materii.

Reklama jako czyn nieuczciwej konkurencji – definicja

Zgodnie z art. 4 pkt 17 ustawy o radiofonii i telewizji reklama to:

 „przekaz handlowy, pochodzący od podmiotu publicznego lub prywatnego, w związku z jego działalnością gospodarczą lub zawodową, zmierzający do promocji sprzedaży lub odpłatnego korzystania z towarów lub usług; reklamą jest także autopromocja”.

Natomiast w Dyrektywie 2006/114/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. czytamy, że reklama porównawcza i reklama wprowadzająca w błąd, to każda wypowiedź, która ma na celu promowanie usług i towarów, a więc to świadome działanie przedsiębiorcy, które wskazuje na cechy oferty, by wywołać albo wzmocnić potrzeby klientów. Zgodnie z tym, reklamą jest także każde przedsięwzięcie przedsiębiorcy, które ma wpłynąć na popyt jego usług wśród konsumentów np. zachęcenie do kupna towaru pochodzącego z jego oferty.

Reklama jako czyn nieuczciwej konkurencji została zdefiniowana, między innymi w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (UZNK). Zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji reklama jako czyn nieuczciwej konkurencji to działanie „sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami” tzn., że zagraża albo narusza interes klienta lub przedsiębiorcy.

Czym są czyny uznane za nieuczciwe?

Czyny uznane za nieuczciwe w reklamie to w szczególności:

 • łamanie prawa, dobrych obyczajów, naruszenie godności człowieka,
 • wprowadzanie konsumenta w błąd,
 • odwołanie się do uczuć poprzez wywołanie strachu, wykorzystanie przesądu, łatwowierności najmłodszych,
 • pozorowanie obiektywnej prezentacji usługi tzw. reklama ukryta,
 • porównanie swoich usług z tym, co oferuje konkurencja.

Reklama jako czyn nieuczciwej konkurencji – czego zabrania prawo?

Reklamy zakazane przez prawo to:

 • Kreacje wykorzystujące nieprawnie wizerunek (ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych).
 • Reklamy gier hazardowych (ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych).
 • Reklamy zachęcające do sprzedaży i kupna narządów i tkanek do przeszczepienia.
 • Reklamy wyrobów tytoniowych.
 • Reklamy alkoholi – nie dotyczy piwa (reklamy takie mogą być pokazywane jedynie w punkcie sprzedaży alkoholu).
 • Reklamy leków, które nie są zgodne z ustawą z dnia 6 września 2001 r. prawa farmaceutycznego.

Jeśli opublikowany materiał zostanie uznany za czyn nieuczciwej konkurencji, to zgodnie z art. 18 UZNK przedsiębiorca, którego prawa naruszyła reklama, może żądać m.in. usunięcia jej skutków, naprawienia szkody, oddania uzyskanych korzyści, zasądzenia odszkodowania, zaniechania emisji reklamy. Co więcej, reklama jako czyn nieuczciwej konkurencji to wykroczenie, za które grozi kara grzywny lub pozbawienia wolności.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów