0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Podatek VAT: Samochód z VAT-4

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Przedsiębiorca może odliczyć VAT od samochodu wykorzystywanego w działalności gospodarczej. Kwietniowa nowelizacja ustawy o VAT wprowadziła niemałe zamieszanie związane ze sposobem rozliczania podatku od towarów i usług od wydatków związanych z samochodami w firmie. Znacznym zmianom uległo traktowanie niektórych pojazdów. Kluczowe są parametry techniczne oraz sposób użytkowania. Pojawi się możliwość odliczania VAT od pojazdów używanych nie tylko w prowadzonej działalności ale także prywatnie. Czy konieczne jest spełnienie dodatkowych obowiązków? Sprawdźmy.

3 grupy pojazdów - warunki odliczenia VAT

Zgodnie z ustawą o VAT samochody można podzielić na 3 grupy:

  • ze 100% odliczeniem VAT bez konieczności udowadniania, że auto wykorzystywane jest wyłącznie na rzecz prowadzonej działalności (decydujące są odpowiednie parametry),

  • ze 100% odliczeniem VAT wymagającym udowodnienia, że samochód nie może zostać wykorzystany poza działalnością,

  • z 50% odliczeniem zakładającym, że samochód może być wykorzystywany do celów innych niż działalność.

Kiedy możesz odliczyć 100% VAT?

Prawo do pełnego odliczania VAT od nabycia samochodu i wydatków z nim związanych przysługuje przedsiębiorcy, kiedy pojazd wykorzystywany jest wyłącznie w prowadzonej działalności gospodarczej. Warunek ten można spełnić na dwa sposoby (art. 86a ust. 4 ustawy o VAT):

  1. udowadniając, że pojazd jest wykorzystywany wyłącznie do celów firmowych (zgodnie z ustalonymi przez podatnika zasadami) - w tym celu należy prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu oraz zgłosić pojazd w urzędzie skarbowym na druku VAT-26,

  2. przez konstrukcję pojazdu, która wyklucza użycie go do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub powoduje, że użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą jest nieistotne.

Istnieje także grupa pojazdów, której zdolność do odliczenia 100% VAT zaświadcza adnotacja VAT- 4 w w dowodzie rejestracyjnym, jest to rodzaj potwierdzenia warunków technicznych pojazdu. W takiej sytuacji podatnik musi jednak liczyć się z koniecznością wykonania dodatkowych badań przeprowadzonych przez okręgową stację kontroli pojazdów.

Odliczenie 100% VAT - kompendium

Kluczowym wyznacznikiem, czy pojazd użytkowany jest wyłącznie dla celów firmowych są jego parametry konstrukcyjne i techniczne. Bez obaw można odliczyć 100% VAT od:

  • samochodów ciężarowych powyżej 3,5 tony,

  • pojazdów specjalnych (koparka, ładowarka…),

  • samochodów z zaświadczeniem VAT-1, VAT-3, VAT-4.

Odliczenie 100% VAT od pojazdów poniżej 3,5 tony wymaga spełnienia szeregu warunków i dodatkowego badania. Pojazd taki może używany być wyłącznie w celach firmowych.

50% odliczenia VAT od samochodów użytkowanych w sposób mieszanych

Jeżeli samochód użytkowany jest w sposób mieszany, tzn. w celach firmowych oraz prywatnych można odliczyć od niego jedynie 50% VAT. Co ważne, rozwiązanie to nie wymaga od podatnika żadnych dodatkowych aktywności związanych z prowadzeniem ewidencji przebiegu pojazdu dla celów VAT lub zgłoszeniem w urzędzie skarbowym.

Warto pamiętać jednak , że co do zasady pozostałe 50% nieodliczonego podatku VAT będzie stanowiło koszt uzyskania przychodu w podatku dochodowym. A więc nie będzie pomniejszało podatku należnego VAT, ale zmniejszy zobowiązanie z tytułu PIT. Zgodnie bowiem z art. 23. ust. 1 pkt 43 lit. a kosztem uzyskania przychodów może być:

podatek naliczony (...) - w tej części, w której zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty lub zwrot różnicy podatku od towarów i usług - jeżeli naliczony podatek od towarów i usług nie powiększa wartości środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej.

 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów