0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Sprzedaż wysyłkowa i stacjonarna - wspólny limit do kasy fiskalnej

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

W ramach działalności, którą prowadzę od marca 2015 roku, sprzedaję towary w trybie wysyłkowym, jak i stacjonarnym. Sprzedaż dokonywana jest wyłącznie dla osób fizycznych nieprowadzących działalności. Czy obowiązuje mnie wspólny limit do kasy fiskalnej?

Kaia, Wrocław

 

W tej sytuacji będzie obowiązywał wspólny limit: zarówno dla sprzedaży stacjonarnej, jak i wysyłkowej. Jednak w przypadku, gdy sprzedaż na rzecz osób prywatnych zostanie rozpoczęta w trakcie roku podatkowego, limit ten obliczany będzie proporcjonalnie do okresu prowadzenia w tym roku działalności gospodarczej. Oznacza to, że limit będzie mniejszy.

Przykład 1.

Przedsiębiorca Nowak 5 maja rozpoczął sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. W tej sytuacji limit, po przekroczeniu którego przedsiębiorca będzie zobowiązany do zainstalowania kasy, będzie wynosić 13.205,48 zł (20.000/365 * liczba dni od pierwszego dnia sprzedaży do końca roku kalendarzowego).

Jeżeli limit zostanie przekroczony, wówczas przedsiębiorca jest obowiązany zainstalować kasę fiskalną w terminie dwóch miesięcy od końca miesiąca, w którym przekroczono limit.

Jednakże na mocy przepisów podatkowych niektóre czynności zostały wyłączone ze zwolnienia. Innymi słowy należy bezwzględnie ewidencjonować je na kasie. Dotyczy to dostawy m.in.:

  • sprzętu fotograficznego,
  • zapisanych i niezapisanych nośników danych cyfrowych i analogowych,
  • perfum i wód toaletowych,
  • wyrobów tytoniowych.
Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów