0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Stawki za 1 km przebiegu pojazdu - 2012

Wielkość tekstu:

Limit stawki za 1 km przebiegu pojazdu - podstawa prawna

Wydatki związane z eksploatację samochodów osobowych, motocykli i motorowerów są limitowane według stawki za przejechany 1 km określonej w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. z 2002 r. nr 27, poz. 271 ze zm.).

Kwota limitu za 1 km przebiegu pojazdu - 2012 rok

Limity dla samochodu osobowego uzależnione są od pojemności skokowej silnika samochodowego i wynoszą odpowiednio:

dla samochodu osobowego

  • o poj. skok. do 900 cm3: 0,5214
  • o poj. skok. pow. 900 cm3: 0,8358

dla motocykla: 0,2302

motoroweru: 0,1382

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów