0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Świadczenie rehabilitacyjne - kiedy można je otrzymać?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Pracownik ma prawo do zasiłku chorobowego tylko przez określony czas. Czy oznacza to, że po zakończeniu okresu pobierania tego zasiłku zostanie pozbawiony środków i będzie musiał wrócić do pracy? Czym jest i komu przysługuje świadczenie rehabilitacyjne? Odpowiadamy poniżej.

Kiedy wypłacane jest świadczenie rehabilitacyjne

Jak wspomniano powyżej, osoba zatrudniona może pobierać zasiłek chorobowy tylko przez pewien okres. Może to trwać nie dłużej niż:

 • 182 dni lub
 • 270 dni, jeżeli choroba spowodowana jest gruźlicą lub ciążą.

Po upływie tego okresu pracownik może starać się o przyznanie świadczenia rehabilitacyjnego, pod warunkiem, że:

 • pomimo odbytego leczenia w dalszym ciągu jest niezdolny do wykonywania obowiązków służbowych,
 • dalsze leczenie lub rehabilitacja dają szansę na całkowite odzyskanie sprawności i powrót do pracy.

O świadczenie rehabilitacyjne mogą wystąpić również osoby skierowane na badania przez lekarza orzecznika ZUS w celu przyznania renty, gdy uzna on, że dana osoba dobrze rokuje, jeśli chodzi o odzyskanie zdolności do pracy.

Kto nie otrzyma świadczenia rehabilitacyjnego

Przepisy wymieniają grupę osób, które nie mogą starać się o przyznanie takiego świadczenia. Wśród nich znajdują się:

 • emeryci,
 • osoby pobierające zasiłek dla bezrobotnych,
 • osoby pobierające zasiłek lub świadczenie przedemerytalne,
 • osoby, które mają przyznaną rentę z tytułu niezdolności do pracy,
 • osoby przebywające na urlopie bezpłatnym,
 • osoby przebywające na urlopie wychowawczym,
 • osoby odbywające karę pozbawienia wolności,
 • osoby tymczasowo aresztowane, które nie mają skierowania do pracy.

Wnioskowanie o świadczenie rehabilitacyjne

Aby otrzymać świadczenie rehabilitacyjne, pracownik powinien złożyć odpowiedni wniosek w terenowej jednostce ZUS zgodnie z miejscem zamieszkania. Po złożeniu wniosku na druku Np-7 pracownik będzie musiał stawić się na badanie przeprowadzone przez lekarza orzecznika.

Świadczenie rehabilitacyjne może być wypłacane nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy.

Do wniosku Np-7 należy dołączyć następujące dokumenty:

 • zaświadczenie o stanie zdrowia (ZUS OL-9),
 • wywiad zawodowy z miejsca pracy (ZUS N-10),
 • zaświadczenie płatnika składek (ZUS Z-3).

Jeżeli natomiast o przyznanie świadczenia stara się osoba, która nie jest już objęta ubezpieczeniem chorobowym, powinna dołączyć do tego zestawu oświadczenie na druku ZUS Z-10).

Wniosek o przyznanie świadczenia z ZUS należy złożyć na 6 tygodni przed upływem 182 lub 270 dnia pobierania zasiłku. Dzięki temu pracownik nie będzie czekał na wypłatę świadczenia, a otrzyma je od razu po zakończeniu tego okresu. Wnioskować można najpóźniej 18 miesięcy po zakończeniu pobierania zasiłku chorobowego.

Decyzję o przyznaniu świadczenia ZUS przesyła w ciągu 60 dni od daty złożenia wszystkich niezbędnych dokumentów.

Wysokość świadczenia rehabilitacyjnego

Kwota świadczenia rehabilitacyjnego nie jest stała. Przysługuje ono w wysokości:

 • 90% podstawy wymiaru zasiłku chorobowego — za pierwsze trzy miesiące (90 dni),
 • 75% podstawy wymiaru zasiłku chorobowego — za pozostały okres,
 • 100% podstawy wymiaru zasiłku chorobowego — jeżeli niezdolność występuje w czasie ciąży.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów