Poradnik Przedsiębiorcy

Nowy JPK 2020 r. – co się zmieni i jak się przygotować?

Od 1 października 2020 roku podatników VAT zacznie obowiązywać nowa elektroniczna struktura JPK w formie JPK_V7M lub JPK_V7K (wcześniej określany jako JPK_VDEK). Celem jej wprowadzenia jest uproszczenie obowiązków raportowania VAT poprzez połączenie dotychczas składanej deklaracji VAT i pliku JPK_VAT w jeden elektroniczny dokument. Konsekwencją wprowadzenia nowego JPK będzie przygotowanie programów do obsługi sprzedaży i księgowości w zakresie przetwarzania danych przekazywanych za pośrednictwem nowej struktury JPK_V7M lub JPK_V7K. Wyjaśnimy, jak się przygotować na nowy JPK w 2020 roku.

Nowy JPK 2020 roku – jakie wprowadza zmiany?

Na podstawie ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz innych ustaw zaimplementowana zostanie zmiana w zakresie wdrożenia nowego pliku JPK, który będzie zawierał dwa warianty określane jako:

 • JPK_V7M – dla podatników rozliczających się miesięczne oraz
 • JPK_V7K – dla podatników rozliczających się kwartalnie.

Nowy JPK będzie zawierał część deklaracyjną i ewidencyjną, zastępując w ten sposób dotychczasową deklarację VAT-7 lub VAT-7K i równocześnie plik JPK_VAT. Dane raportowane obecnie za pośrednictwem tych dwóch dokumentów fiskus będzie otrzymywał w jednej, nowej strukturze JPK_V7M lub JPK_V7K, w zależności od przyjętych okresów rozliczeniowych. Natomiast zakres raportowanych danych zostanie poszerzony m.in. o kody towarów i usług oraz kody niektórych dowodów sprzedaży i rodzajów transakcji, którym podatnik będzie miał obowiązek nadać na nowych zasadach.

W przypadku podatników rozliczających się za okresy miesięczne będą oni składali JPK_V7M, który za każdy miesiąc będzie zawierał zarówno część deklaracyjną, jak i ewidencyjną. Natomiast podatnicy rozliczający się kwartalnie za pośrednictwem JPK_V7K będą zobowiązani do składania części ewidencyjnej miesięcznie, a deklaracyjnej kwartalnie.

Nowy JPK – jak się przygotować?

Zmiany w zakresie wprowadzenia nowej struktury JPK_V7M i JPK_V7K nie ograniczają się wyłącznie do połączenia raportowanych danych o VAT z deklaracji VAT-7, VAT-7K oraz JPK_VAT. Nowy JPK 2020 roku to przede wszystkim więcej obowiązków dla przedsiębiorców będących czynnymi podatnikami VAT oraz księgowych – w zależności od strony, która będzie przygotowywała nowy JPK. Jak zatem dobrze się przygotować do zmian, zanim obowiązkowe będzie składanie nowego JPK _V7M i JPK_V7K?

Kto i kiedy będzie składał nowy JPK?

Do składania JPK_V7M lub JPK_V7K zobowiązani będą wyłącznie zarejestrowani czynni podatnicy VAT. Zmiany nie dotkną w żadnym stopniu podatników zwolnionych z VAT z tego względu, że dane raportowane przez nowy JPK nie zastąpią składania wszystkich rodzajów deklaracji VAT.

Nowy JPK_V7M lub JPK_V7K zastępuje wyłącznie deklaracje VAT-7 i VAT-7K oraz JPK_VAT. Nie wypiera jednak wszystkich deklaracji i wniosków dołączonych do deklaracji. Nadal będą składane deklaracje VAT-8, VAT-9M, VAT-10, VAT-12 czy VAT-14, VAT-21,VAT-23, VAT-26, jak również informacje VAT-R, VAT-UE, VAT-UEK.

Termin zobowiązujący do składania nowego JPK pierwotnie wyznaczony był w dwóch datach, w zależności od wielkości przedsiębiorstwa jednak ostatecznie, na skutek przepisów tarczy antykryzysowej został ujednolicony dla wszystkich czynnych podatników VAT. 

Przykład 1.

Mikroprzedsiębiorca rozliczający się za okresy kwartalne składa swój pierwszy JPK_V7K za okres październik 2020 roku, co musi wykonać w terminie do 25 listopada. Będzie on zawierał wyłącznie część ewidencyjną VAT, tak samo, jak JPK_V7K złożony za listopad. Natomiast w terminie do 25 stycznia 2021 r. podatnik będzie zobowiązany złożyć JPK_V7K zawierający część ewidencyjną za grudzień oraz część deklaracyjną za IV kwartał 2020 r.

Odpowiednie oprogramowanie do fakturowania i księgowości

W związku z określaniem oznaczeń dla towarów i usług, jak również rodzajów dokumentów i transakcji w nowej strukturze JPK, konieczne będzie dostosowanie odpowiednich narzędzi do obsługi firmowej sprzedaży i księgowości. Oprogramowanie takie musi pozwalać na raportowanie danych w prosty i przejrzysty sposób, nie utrudniając przy tym pracy przedsiębiorcy. Klasyfikacja powinna odbywać się więc nie na etapie księgowania a znacznie wcześniej – już na poziomie ewidencji sprzedaży oraz magazynu. W tym celu warto wybrać dobry program do księgowości oraz obsługi sprzedaży, w tym fakturowania i magazynu, który umożliwi oznaczanie grup towarowych dla produktów już na wstępnym etapie, a następnie przetwarzając wystawione dokumenty sprzedaży oraz zaksięgowane dokumenty zakupu, umożliwi sporządzenie i wysyłkę nowej struktury JPK_V7M lub JPK_V7K.

Na zmiany, które wprowadza nowy JPK w 2020 roku, podatnicy muszą się dobrze przygotować, szczególnie pod kątem prawidłowej identyfikacji transakcji. Konsekwencje za popełniony błąd w nowym JPK będą bowiem dla nich dotkliwe. Przyczyną nakładania wspomnianej kary jest uniemożliwienie weryfikacji organom podatkowym powstałych transakcji.

Za każdy błąd w JPK_V7M lub JPK_V7K grozi sankcja w wysokości 500 zł. Zostanie ona nałożona na podatnika, jeżeli nie skoryguje on błędu w ciągu 14 dni po wezwaniu przez organ podatkowy.

Jak wskazuje Ministerstwo Finansów połączenie deklaracji VAT i JPK_VAT w jedną strukturę JPK_V7M lub JPK_V7K, którą będą składali podatnicy, ma znacznie skrócić czas wykonywania czynności kontrolnych, jak również ograniczać ilość kontroli podatkowych. Najważniejszym atutem wdrożenia zmiany w raportowaniu VAT jest automatyczne weryfikowanie rozliczeń VAT, co będzie możliwe do wykonania bez angażowania podatnika, a jego wezwanie będzie konieczne wyłącznie w przypadku wykrycia nieprawidłowości.

Elementy nowego JPK

Nowa struktura JPK, tak jak dotychczas JPK_VAT, będzie przekazywana do urzędu skarbowego w formacie XML. Elementy, jakie ma zawierać JPK_V7M i JPK_V7K określa Rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług.

Nowy JPK 2020 roku

W strukturze nowego JPK_V7M podatnicy rozliczający się miesięcznie z podatku VAT zobowiązani są do wypełniania wszystkich elementów pliku XML, czyli: 

 • Nagłówek,
 • Podmiot1,
 • Deklaracja,
 • SprzedazWiersz,
 • SprzedazCtrl,
 • ZakupWiersz,
 • ZakupCtrl.

Natomiast podatnicy rozliczający się kwartalnie za dwa pierwsze miesiące kwartału wypełniają elementy pliku XML dotyczące części ewidencyjnej tj.: 

 • Nagłówek (z wyjątkiem elementów: Kwartał, KodFormularzaDekl, WariantFormularzaDekl),
 • Podmiot1,
 • SprzedazWiersz,
 • SprzedazCtrl,
 • ZakupWiersz,
 • ZakupCtrl.

Za trzeci miesiąc kwartału podatnicy wypełniają już wszystkie elementy JPK_V7K w pliku XML, gdzie jest zawarta część Deklaracja, SprzedazWiersz, SprzedazCtrl, ZakupWiersz, ZakupCtrl, z tym że element Deklaracja dotyczy zbiorczych wartości za cały kwartał, natomiast część ewidencyjna zawiera: SprzedazWiersz, SprzedazCtrl, ZakupWiersz, ZakupCtrl, które dotyczą danych za ostatni miesiąc kwartału.

Właściwa klasyfikacja sprzedawanych towarów i usług

Kluczowe w zakresie przygotowania podatnika do składania nowego JPK_V7M lub JPK_V7K będzie dokładne weryfikowanie tego, co przedsiębiorca sprzedaje i kupuje. Przedmiot sprzedaży bądź zakupu musi mieć właściwie przypisany kod jednej z 13 grup towarowo-usługowych (GTU), określonych w rozporządzeniu. Właściwie przyporządkowanie do grupy towarowej będzie miało odzwierciedlenie w nowym JPK.

Niektóre dokumenty sprzedaży oraz rodzaje transakcji również będą musiały mieć oznaczenie specjalnym kodem wykazanym w nowym JPK. Oznaczane będą na przykład następujące dokumenty sprzedaży:

 • FP – faktura dotycząca sprzedaży zaewidencjonowanej na kasie fiskalnej,
 • WEW – dokument wewnętrzny,
 • RO – dokument zbiorczy wewnętrzny zawierający sprzedaż z kas rejestrujących.

oraz rodzaje transakcji:

 • MPP – transakcja objęta obowiązkowym mechanizmem podzielonej płatności,
 • MK – faktura wystawiona przez podatnika będącego dostawcą lub usługodawcą, który wybrał metodę kasową VAT,
 • IMP – zgłoszenia celne lub deklaracje importowe dokumentujące import towarów rozliczany zgodnie z art. 33a ustawy o VAT.

Szczegółowe informacje dotyczące oznaczania kodów produktów w nowym JPK wyjaśnia artykuł: Obowiązkowe oznaczanie towarów i usług w nowym JPK_VAT.

Nowy JPK 2020 r. w systemie wfirma.pl

W systemie wfirma.pl wprowadzone zostały oznaczenia szczególnych rodzajów transakcji oraz kody grup towarów i usług, aby użytkownik mógł przygotować się na zbliżający się obowiązek związany z nowym plikiem JPK od 1 października 2020r. Aby móc zacząć korzystać z oznaczeń lub/i kodów towarów i usług należy przejść do zakładki: USTAWIENIA » PODATKI » RODZAJ TRANSAKCJI W JPK V7. W oknie, które się pojawi należy w podzakładce

 • TRANSAKCJE SZCZEGÓLNE, gdzie należy wskazać transakcje, które mogą lub dotyczą działalności.
 • GTU, gdzie znajduje się lista trzynastu kodów GTU, spośród których należy zaznaczyć odpowiednie dla użytkownika oznaczenia 

Nowy JPK 2020 roku

Wówczas w trakcie księgowania bądź wystawiania dokumentów sprzedaży podpowiedzą się oznaczone w systemie oznaczenia. Natomiast w przypadku posiadania pakietu z rozbudowanym magazynem możliwe będzie przypisanie wskazanych kodów GTU do produktów na magazynie. Wskazanie kodu GTU możliwe jest również na poziomie wystawienia faktury.

Więcej w artykułach pomocy:

Oznaczenia szczególnych rodzajów transakcji w JPK V7

Kody grup towarów i usług

Nowy JPK 2020 r. - najważniejsze informacje

🔷Czy od 1 października będzie możliwość wysyłki pliku JPK_VAT?

Po 1 października 2020 r. będzie możliwość wygenerowania pliku JPK_VAT ale tylko dotyczącego okresów sprzed 1 października, w tym korekty pliku JPK_VAT za okresy rozliczeniowe sprzed zmian. Natomiast poczynając od 1 października 2020 r. nie będzie możliwości wysyłki innej struktury w zakresie podatku VAT, niż JPK_V7.

🔷Czy jeśli w jednej transakcji w JPK V7 będą dwa błędy, to będą liczone jako jeden czy jako dwa osobne w odniesieniu do kary 500 zł za każdy błąd?

MF w broszurze informacyjnej dotyczącej JPK nie wskazuje dokładnie w jaki sposób włędy w strukturze będa rozpatrywane, niemniej jednak zostało jasno wskazane że każdy błąd w JPK będzie podlegał sankcjom. Zgodnie z tym można przyjąć że w powyższym przypadku każdy błąd będzie traktowany indywidualnie.

🔷Czy jeśli jestem podatnikiem VAT kwartalnym, będę zobowiązany do składania pliku JPK_V7 co miesiąc?

Tak, każdy podatnik VAT zobowiązany będzie do wysyłki pliku JPK_V7 co miesiąc. Natomiast z uwagi na kwartalną formę rozliczeń dane zawarte w przesłanych plikach JPK_V7 za dwa pierwsze miesiące kwartału będą zawierały jedynie części ewidencyjne, natomiast za trzeci kwartał część ewidencyjną za ostatni miesiąc kwartału i część deklaracyjna za cały kwartał łącznie. Zatem zakres danych w przesłanych plikach podatników kwartalnych będzie różny.