0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Nowy JPK 2020 r. – co się zmieniło w sprawozdawczości w VAT?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Od 1 października 2020 roku podatników VAT zaczęła obowiązywać nowa elektroniczna struktura JPK w formie JPK_V7M lub JPK_V7K (wcześniej określany jako JPK_VDEK). Celem jej wprowadzenia było uproszczenie obowiązków raportowania VAT poprzez połączenie dotychczas składanej deklaracji VAT i pliku JPK_VAT w jeden elektroniczny dokument. Konsekwencją wprowadzenia nowego JPK stała się konieczność przygotowania programów do obsługi sprzedaży i księgowości w zakresie przetwarzania danych przekazywanych za pośrednictwem nowej struktury JPK_V7M lub JPK_V7K. Wyjaśnimy, jakie zmiany wprowadził nowy JPK w 2020 roku.

Nowy JPK 2020 roku – jakie wprowadził zmiany?

Na podstawie ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz innych ustaw nastąpiła zmiana w zakresie nowego pliku JPK, który zawiera dwa warianty określane jako:

 • JPK_V7M – dla podatników rozliczających się miesięczne oraz
 • JPK_V7K – dla podatników rozliczających się kwartalnie.

Nowy JPK składa się z części deklaracyjnej i ewidencyjnej, przez co zastąpił dotychczas składaną deklarację VAT-7 lub VAT-7K i równocześnie plik JPK_VAT. Raportowane dane przekazywane są fiskusowi w ramach jednej, nowej struktury JPK_V7M lub JPK_V7K, w zależności od przyjętych okresów rozliczeniowych. Ponadto, zakres raportowanych danych również został poszerzony m.in. o kody towarów i usług, oznaczenia niektórych dowodów zakupów i sprzedaży oraz rodzajów transakcji, które podatnik ma obowiązek nadać na nowych zasadach.

W przypadku podatników rozliczających się w okresach miesięcznych, mają oni obowiązek składać JPK_V7M, który za każdy miesiąc obejmuje zarówno część deklaracyjną, jak i ewidencyjną. Natomiast podatnicy rozliczający się kwartalnie za pośrednictwem JPK_V7K są zobowiązani do składania części ewidencyjnej miesięcznie, a deklaracyjnej - kwartalnie.

Kto i kiedy ma obowiązek złożyć nowy JPK?

Do składania JPK_V7M lub JPK_V7K zobowiązani są wyłącznie zarejestrowani czynni podatnicy VAT. Wprowadzone zmiany w żadnym stopniu nie dotyczą podatników zwolnionych z VAT z tego względu, że dane raportowane przez nowy JPK nie zastępują składania wszystkich rodzajów deklaracji VAT.

Nowy JPK_V7M lub JPK_V7K zastąpił wyłącznie deklaracje VAT-7 i VAT-7K oraz JPK_VAT. Nie wyparł jednak wszystkich deklaracji i wniosków dołączonych do deklaracji. Podatnicy nadal składają deklaracje VAT-8, VAT-9M, VAT-10, VAT-12 czy VAT-14, VAT-21,VAT-23, VAT-26, jak również informacje VAT-R, VAT-UE, VAT-UEK.

Przykład 1.

Mikroprzedsiębiorca rozliczający się za okresy kwartalne swój pierwszy JPK_V7K za okres październik 2020 roku, musi wykonać w terminie do 25 listopada. Składana deklaracja zawiera wyłącznie część ewidencyjną VAT, tak samo, jak JPK_V7K złożony za listopad. Natomiast w terminie do 25 stycznia 2021 r. podatnik będzie zobowiązany złożyć JPK_V7K zawierający część ewidencyjną za grudzień oraz część deklaracyjną za IV kwartał 2020 r.

Odpowiednie oprogramowanie do fakturowania i księgowości

W związku z określaniem oznaczeń dla towarów i usług, jak również rodzajów dokumentów i transakcji w nowej strukturze JPK, konieczne okazało się dostosowanie odpowiednich narzędzi do obsługi firmowej sprzedaży i księgowości. Oprogramowanie takie musi pozwalać na raportowanie danych w prosty i przejrzysty sposób, nie utrudniając przy tym pracy przedsiębiorcy. Klasyfikacja powinna odbywać się więc nie na etapie księgowania a znacznie wcześniej – już na poziomie ewidencji sprzedaży oraz magazynu. W tym celu warto wybrać dobry program do księgowości oraz obsługi sprzedaży, w tym fakturowania i magazynu, który umożliwi oznaczanie grup towarowych dla produktów już na wstępnym etapie, a następnie przetwarzając wystawione dokumenty sprzedaży oraz zaksięgowane dokumenty zakupu, umożliwi sporządzenie i wysyłkę nowej struktury JPK_V7M lub JPK_V7K.

Wprowadzone przez nowy JPK zmiany, powodują, że podatnicy muszą zwracać szczególną uwagę na prawidłową identyfikację transakcji. Konsekwencje za popełniony błąd w nowym JPK są bowiem dla nich bardzo dotkliwe. Przyczyną nakładania wspomnianej kary jest uniemożliwienie weryfikacji organom podatkowym powstałych transakcji.

Za każdy błąd w JPK_V7M lub JPK_V7K grozi sankcja w wysokości 500 zł. Zostanie ona nałożona na podatnika, jeżeli nie skoryguje on błędu w ciągu 14 dni po wezwaniu przez organ podatkowy.

Jak wskazuje Ministerstwo Finansów połączenie deklaracji VAT i JPK_VAT w jedną strukturę JPK_V7M lub JPK_V7K, ma znacznie skrócić czas wykonywania czynności kontrolnych, jak również ograniczyć ilość kontroli podatkowych. Wśród najważniejszych atutów wdrożenia zmiany w raportowaniu VAT jest automatyczne weryfikowanie rozliczeń VAT, co jest możliwe bez angażowania podatnika, a jego wezwanie będzie konieczne wyłącznie w przypadku wykrycia nieprawidłowości.

Elementy nowego JPK

Nowa struktura JPK, tak jak JPK_VAT, jest przekazywana do urzędu skarbowego w formacie XML. Elementy, jakie ma zawierać JPK_V7M i JPK_V7K określa Rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług.

Nowy JPK 2020 roku

W strukturze nowego JPK_V7M podatnicy rozliczający się miesięcznie z podatku VAT zobowiązani są do wypełniania wszystkich elementów pliku XML, czyli: 

 • Nagłówek,
 • Podmiot1,
 • Deklaracja,
 • SprzedazWiersz,
 • SprzedazCtrl,
 • ZakupWiersz,
 • ZakupCtrl.

Natomiast podatnicy rozliczający się kwartalnie za dwa pierwsze miesiące kwartału wypełniają elementy pliku XML dotyczące części ewidencyjnej tj.: 

 • Nagłówek (z wyjątkiem elementów: Kwartał, KodFormularzaDekl, WariantFormularzaDekl),
 • Podmiot1,
 • SprzedazWiersz,
 • SprzedazCtrl,
 • ZakupWiersz,
 • ZakupCtrl.

Za trzeci miesiąc kwartału podatnicy wypełniają już wszystkie elementy JPK_V7K w pliku XML, gdzie jest zawarta część Deklaracja, SprzedazWiersz, SprzedazCtrl, ZakupWiersz, ZakupCtrl, z tym że element Deklaracja dotyczy zbiorczych wartości za cały kwartał, natomiast część ewidencyjna zawiera: SprzedazWiersz, SprzedazCtrl, ZakupWiersz, ZakupCtrl, które dotyczą danych za ostatni miesiąc kwartału.

Właściwa klasyfikacja sprzedawanych towarów i usług

Kluczowym w nowej sprawozdawczości w VAT jest dokładne weryfikowanie sprzedaży i dokonywanych zakupów. Przedmiot sprzedaży musi mieć właściwie przypisany kod, spośród 13 grup towarowo-usługowych (GTU), określonych w rozporządzeniu. Właściwie przyporządkowanie do grupy towarowej znajduje odzwierciedlenie w nowym JPK.

Niektóre dokumenty sprzedaży oraz rodzaje transakcji również wymagają oznaczenia specjalnym kodem wykazanym w nowym JPK. Oznaczane są na przykład następujące dokumenty sprzedaży:

 • FP – faktura dotycząca sprzedaży zaewidencjonowanej na kasie fiskalnej,
 • WEW – dokument wewnętrzny,
 • RO – dokument zbiorczy wewnętrzny zawierający sprzedaż z kas rejestrujących.

oraz rodzaje transakcji:

 • MPP – transakcja objęta obowiązkowym mechanizmem podzielonej płatności,
 • MK – faktura wystawiona przez podatnika będącego dostawcą lub usługodawcą, który wybrał metodę kasową VAT,
 • IMP – zgłoszenia celne lub deklaracje importowe dokumentujące import towarów rozliczany zgodnie z art. 33a ustawy o VAT.

Szczegółowe informacje dotyczące oznaczania kodów produktów w nowym JPK wyjaśnia artykuł: Obowiązkowe oznaczanie towarów i usług w nowym JPK_VAT.

Nowy JPK 2020 r. w systemie wfirma.pl

W systemie wfirma.pl aby móc zacząć korzystać z oznaczeń lub/i kodów towarów i usług należy przejść do zakładki: USTAWIENIA » PODATKI » RODZAJ TRANSAKCJI W JPK V7. W oknie, które się pojawi należy w podzakładce

 • TRANSAKCJE SZCZEGÓLNE, gdzie należy wskazać transakcje, które mogą lub dotyczą działalności.

Nowy JPK 2020 roku

 • GTU, gdzie znajduje się lista trzynastu kodów GTU, spośród których należy zaznaczyć odpowiednie dla użytkownika oznaczenia 

Nowy JPK 2020 roku

Dzięki temu, podczas księgowania lub wystawiania dokumentów sprzedaży podpowiedzą się oznaczone w systemie oznaczenia. Natomiast w przypadku posiadania pakietu z rozbudowanym magazynem możliwe będzie przypisanie wskazanych kodów GTU do produktów na magazynie. Wskazanie kodu GTU możliwe jest również na poziomie wystawienia faktury.

Więcej w artykułach pomocy:

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów