Poradnik Przedsiębiorcy

Nowy JPK 2020 r. – co się zmieni i jak się przygotować?

Od 1 lipca 2020 roku podatników VAT zacznie obowiązywać nowa elektroniczna struktura JPK w formie JPK_V7M lub JPK_V7K (wcześniej określany jako JPK_VDEK). Celem jej wprowadzenia jest uproszczenie obowiązków raportowania VAT poprzez połączenie dotychczas składanej deklaracji VAT i pliku JPK_VAT w jeden elektroniczny dokument. Konsekwencją wprowadzenia nowego JPK będzie przygotowanie programów do obsługi sprzedaży i księgowości w zakresie przetwarzania danych przekazywanych za pośrednictwem nowej struktury JPK_V7M lub JPK_V7K. Wyjaśnimy, jak się przygotować na nowy JPK w 2020 roku.

Nowy JPK 2020 roku – jakie wprowadza zmiany?

Na podstawie Ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz innych ustaw zaimplementowana zostanie zmiana w zakresie wdrożenia nowego pliku JPK, który będzie zawierał dwa warianty określane jako:

 • JPK_V7M – dla podatników rozliczających się miesięczne oraz
 • JPK_V7K – dla podatników rozliczających się kwartalnie.

Nowy JPK będzie zawierał część deklaracyjną i ewidencyjną, zastępując w ten sposób dotychczasową deklarację VAT-7 lub VAT-7K i równocześnie plik JPK_VAT. Dane raportowane obecnie za pośrednictwem tych dwóch dokumentów fiskus będzie otrzymywał w jednej, nowej strukturze JPK_V7M lub JPK_V7K, w zależności od przyjętych okresów rozliczeniowych. Natomiast zakres raportowanych danych zostanie poszerzony m.in. o kody towarów i usług oraz kody niektórych dowodów sprzedaży i rodzajów transakcji, którym podatnik będzie miał obowiązek nadać na nowych zasadach.

W przypadku podatników rozliczających się za okresy miesięczne będą oni składali JPK_V7M, który za każdy miesiąc będzie zawierał zarówno część deklaracyjną, jak i ewidencyjną. Natomiast podatnicy rozliczający się kwartalnie za pośrednictwem JPK_V7K będą zobowiązani do składania części ewidencyjnej miesięcznie, a deklaracyjnej kwartalnie.

Kto i kiedy będzie składał nowy JPK?

Do składania JPK_V7M lub JPK_V7K zobowiązani będą wyłącznie zarejestrowani czynni podatnicy VAT. Zmiany nie dotkną w żadnym stopniu podatników zwolnionych z VAT z tego względu, że dane raportowane przez nowy JPK nie zastąpią składania wszystkich rodzajów deklaracji VAT.

Nowy JPK_V7M lub JPK_V7K zastępuje wyłącznie deklaracje VAT-7 i VAT-7K oraz JPK_VAT. Nie wypiera jednak wszystkich deklaracji i wniosków dołączonych do deklaracji. Nadal będą składane deklaracje VAT-8, VAT-9M, VAT-10, VAT-12 czy VAT-14, VAT-21,VAT-23, VAT-26, jak również informacje VAT-R, VAT-UE, VAT-UEK.

Termin zobowiązujący do składania nowego JPK pierwotnie wyznaczony był w dwóch datach, w zależności od wielkości przedsiębiorstwa jednak ostatecznie, na skutek przepisów tarczy antykryzysowej został ujednolicony dla wszystkich czynnych podatników VAT. Wszyscy przedsiębiorcy mają obowiązek składania nowego JPK od lipca 2020 roku, czyli od terminu pierwotnie zakładanego dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Pierwszym okresem rozliczeniowym do obowiązkowego złożenia nowego JPK_V7M lub JPK_V7K dla wszystkich przedsiębiorców jest lipiec 2020 roku, którego termin złożenia przypada do 25 sierpnia 2020 roku.

Przykład 1.

Mikroprzedsiębiorca rozliczający się za okresy kwartalne składa swój pierwszy JPK_V7K za okres lipca 2020 roku, co musi wykonać w terminie do 25 sierpnia. Będzie on zawierał wyłącznie część ewidencyjną VAT, tak samo, jak JPK_V7K złożony za sierpień. Natomiast w terminie do 26 października (ponieważ 25 października 2020 roku przypada w niedzielę) podatnik powinien złożyć JPK_V7K zawierający część ewidencyjną za wrzesień oraz część deklaracyjną za III kwartał 2020 r.

Elementy nowego JPK

Nowa struktura JPK, tak jak dotychczas JPK_VAT, będzie przekazywana do urzędu skarbowego w formacie XML. Elementy, jakie ma zawierać JPK_V7M i JPK_V7K określa Rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług.

Nowy JPK 2020 roku

W strukturze nowego JPK_V7M podatnicy rozliczający się miesięcznie z podatku VAT zobowiązani są do wypełniania wszystkich elementów pliku XML, czyli: 

 • Nagłówek,
 • Podmiot1,
 • Deklaracja,
 • SprzedazWiersz,
 • SprzedazCtrl,
 • ZakupWiersz,
 • ZakupCtrl.

Natomiast podatnicy rozliczający się kwartalnie za dwa pierwsze miesiące kwartału wypełniają elementy pliku XML dotyczące części ewidencyjnej tj.: 

 • Nagłówek (z wyjątkiem elementów: Kwartał, KodFormularzaDekl, WariantFormularzaDekl),
 • Podmiot1,
 • SprzedazWiersz,
 • SprzedazCtrl,
 • ZakupWiersz,
 • ZakupCtrl.

Za trzeci miesiąc kwartału podatnicy wypełniają już wszystkie elementy JPK_V7K w pliku XML, gdzie jest zawarta część Deklaracja, SprzedazWiersz, SprzedazCtrl, ZakupWiersz, ZakupCtrl, z tym że element Deklaracja dotyczy zbiorczych wartości za cały kwartał, natomiast część ewidencyjna zawiera: SprzedazWiersz, SprzedazCtrl, ZakupWiersz, ZakupCtrl, które dotyczą danych za ostatni miesiąc kwartału.

Nowy JPK – jak się przygotować?

Zmiany w zakresie wprowadzenia nowej struktury JPK_V7M i JPK_V7K nie ograniczają się wyłącznie do połączenia raportowanych danych o VAT z deklaracji VAT-7, VAT-7K oraz JPK_VAT. Nowy JPK 2020 roku to przede wszystkim więcej obowiązków dla przedsiębiorców będących czynnymi podatnikami VAT oraz księgowych – w zależności od strony, która będzie przygotowywała nowy JPK. Jak zatem dobrze się przygotować do zmian, zanim obowiązkowe będzie składanie nowego JPK _V7M i JPK_V7K?

Właściwa klasyfikacja sprzedawanych towarów i usług

Kluczowe w zakresie przygotowania podatnika do składania nowego JPK_V7M lub JPK_V7K będzie dokładne weryfikowanie tego, co przedsiębiorca sprzedaje i kupuje. Przedmiot sprzedaży bądź zakupu musi mieć właściwie przypisany kod jednej z 13 grup towarowo-usługowych (GTU), określonych w rozporządzeniu. Właściwie przyporządkowanie do grupy towarowej będzie miało odzwierciedlenie w nowym JPK.

Niektóre dokumenty sprzedaży oraz rodzaje transakcji również będą musiały mieć oznaczenie specjalnym kodem wykazanym w nowym JPK. Oznaczane będą na przykład następujące dokumenty sprzedaży:

 • FP – faktura dotycząca sprzedaży zaewidencjonowanej na kasie fiskalnej,
 • WEW – dokument wewnętrzny,
 • RO – dokument zbiorczy wewnętrzny zawierający sprzedaż z kas rejestrujących.

oraz rodzaje transakcji:

 • MPP – transakcja objęta obowiązkowym mechanizmem podzielonej płatności,
 • MK – faktura wystawiona przez podatnika będącego dostawcą lub usługodawcą, który wybrał metodę kasową VAT,
 • IMP – zgłoszenia celne lub deklaracje importowe dokumentujące import towarów rozliczany zgodnie z art. 33a ustawy o VAT.

Szczegółowe informacje dotyczące oznaczania kodów produktów w nowym JPK wyjaśnia artykuł: Obowiązkowe oznaczanie towarów i usług w nowym JPK_VAT.

Podstaw oprogramowanie do fakturowania i księgowości

W związku z określaniem oznaczeń dla towarów i usług, jak również rodzajów dokumentów i transakcji w nowej strukturze JPK, konieczne będzie dostosowanie odpowiednich narzędzi do obsługi firmowej sprzedaży i księgowości. Oprogramowanie takie musi pozwalać na raportowanie danych w prosty i przejrzysty sposób, nie utrudniając przy tym pracy przedsiębiorcy. Klasyfikacja powinna odbywać się więc nie na etapie księgowania a znacznie wcześniej – już na poziomie ewidencji sprzedaży oraz magazynu. W tym celu warto wybrać dobry program do księgowości oraz obsługi sprzedaży, w tym fakturowania i magazynu, który umożliwi oznaczanie grup towarowych dla produktów już na wstępnym etapie, a następnie przetwarzając wystawione dokumenty sprzedaży oraz zaksięgowane dokumenty zakupu, umożliwi sporządzenie i wysyłkę nowej struktury JPK_V7M lub JPK_V7K.

Na zmiany, które wprowadza nowy JPK w 2020 roku, podatnicy muszą się dobrze przygotować, szczególnie pod kątem prawidłowej identyfikacji transakcji. Konsekwencje za popełniony błąd w nowym JPK będą bowiem dla nich dotkliwe. Przyczyną nakładania wspomnianej kary jest uniemożliwienie weryfikacji organom podatkowym powstałych transakcji.

Za każdy błąd w JPK_V7M lub JPK_V7K grozi sankcja w wysokości 500 zł. Zostanie ona nałożona na podatnika, jeżeli nie skoryguje on błędu w ciągu 14 dni po wezwaniu przez organ podatkowy.

Jak wskazuje Ministerstwo Finansów połączenie deklaracji VAT i JPK_VAT w jedną strukturę JPK_V7M lub JPK_V7K, którą będą składali podatnicy, ma znacznie skrócić czas wykonywania czynności kontrolnych, jak również ograniczać ilość kontroli podatkowych. Najważniejszym atutem wdrożenia zmiany w raportowaniu VAT jest automatyczne weryfikowanie rozliczeń VAT, co będzie możliwe do wykonania bez angażowania podatnika, a jego wezwanie będzie konieczne wyłącznie w przypadku wykrycia nieprawidłowości.