0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Ulga na IKZE w rozliczeniu rocznym za 2021 rok!

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Na koniec roku podatkowego każdy podmiot który uzyskał przychód w trakcie roku ma obowiązek złożyć zeznanie roczne. Formy rozliczeń są różne - od deklaracji wypełnianej papierowo, składanej bezpośrednio z systemu księgowego, po zeznanie wypełniane przez urząd na platformie Twój e-PIT. Wszystkie te zeznania łączy jeden przywilej, którym są ulgi podatkowe. Sprawdź, ile korzyści przyniesie Ci ulga na IKZE ujęta w rozliczeniu za 2021 rok!

Ulga na IKZE jako pomniejszenie dochodu do opodatkowania!

Każdy podatnik, oprócz standardowych składek ZUS może zadbać dodatkowo o swoją przyszłość dokonując wpłat na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego tzw. IKZE. Ustawodawca wyszedł naprzeciw podatnikom którzy dokonują wpłat na IKZE i umożliwił ich odliczenie od podstawy opodatkowania w zeznaniu rocznym. Warto mieć jednak na uwadze, że odliczeniu nie podlega cała kwota wpłaconych środków. Wraz z ulgą został wprowadzony limit odliczenia w danym roku. W zeznaniu rocznym można odliczyć wyłącznie faktycznie wpłacone środki na IKZE nie więcej jednak niż kwota odpowiadająca 1,2-krotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok określonego w ustawie budżetowej lub ustawie o prowizorium budżetowym (lub w ich projektach, jeżeli odpowiednie ustawy nie zostały uchwalone). 

W zeznaniu rocznym za 2021 rok wysokość limitu odliczenia z tytułu ulgi na IKZE wynosi:
  • Maksymalny limit wpłat na IKZE samozatrudnionych - 9 466,20 zł
  • Pozostali posiadacze kont IKZE - 6 310,80 zł.

Kto może skorzystać z ulgi na IKZE?

Odliczenie ulgi na IKZE następuje poprzez pomniejszenie podstawy opodatkowania. Dlatego też ulga na IKZE przysługuje podatnikom którzy:

  1. rozliczają się na zasadach ogólnych (skala podatkowa) - PIT-37 i PIT-36,

  2. wybrali opodatkowanie podatkiem liniowym - PIT-36L,

  3. opodatkowują przychód ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych - PIT-28.

Co ważne, z ulgi tej nie mogą skorzystać podatnicy którzy rozliczają się na zasadach karty podatkowej, czyli przedsiębiorcy którzy po zakończonym roku składają zeznanie roczne na druku PIT-16A.

Ulga na IKZE przysługuje zarówno w przypadku rozliczenia indywidualnego, jak również wspólnie z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dzieci.

Aby możliwe było skorzystanie z ulgi na IKZE podatnik musi mieć na uwadze, że fakt dokonania wpłat musi zostać odpowiednio udokumentowany np. poprzez wyciąg bankowy, który zawiera m.in. datę poniesienia wydatku. Dokument ten stanowi podstawę do obliczenia całkowitej kwoty wpłaconych środków w danym roku. Brak dokumentów potwierdzających dokonanie wpłat wyklucza skorzystanie z ulgi na IKZE w zeznaniu rocznym.

Z ulgi na IKZE może skorzystać również pracownik, który w 2021 roku został objęty przez swojego pracodawcę Pracowniczymi Programami Kapitałowymi.
Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów