0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Przeniesienie pieniędzy z OFE do IKE – reforma w emeryturach!

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

W czwartek 13 lutego 2020 r. Sejm uchwalił ustawę likwidującą Otwarte Fundusze Emerytalne (OFE). Co stanie się z pieniędzmi zgromadzonymi na kontach OFE? Czy przeniesienie pieniędzy z OFE do IKE jest jedyną opcją?

Prace nad ustawą

26 listopada 2019 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przeniesieniem środków z otwartych funduszy emerytalnych na indywidualne konta emerytalne przedłożony przez Ministra funduszy i polityki regionalnej. Następnie skierowała go do prac legislacyjnych w Sejmie i Senacie.

Sejm rozpoczął prace nad ustawą już w styczniu br. II czytanie projektu miało miejsce wieczorem 12 lutego. Z powodu zgłaszania kolejnych poprawek, nad projektem dalej pracowały sejmowe komisje finansów publicznych oraz polityki społecznej rodziny. Dopiero po zakończeniu ich prac, w czwartek 13 lutego, Sejm uchwalił ustawę likwidującą Otwarte Fundusze Emerytalne (OFE).

Czy przeniesienie pieniędzy z OFE do IKE jest jedynym wyjściem?

Opcją domyślną jest przeniesienie pieniędzy z OFE do IKE. W tym przypadku od środków zgromadzonych w OFE pobrana zostanie opłata przekształceniowa wynosząca 15%. Opłata ta jest „elementem sprawiedliwości”.Dzieje się tak, ponieważ pieniądze wypłacane z IKE po osiągnięciu wieku emerytalnego przez uczestników, nie są opodatkowane. Środki zgromadzone na IKE są w całości prywatne i dziedziczone i będzie je można wypłacić jednorazowo lub w ratach. Omawiana ustawa zakłada, że ok. 162 mld zł, zgromadzonych obecnie w ramach funduszu, zostanie przekazanych na IKE. Przekazanie pieniędzy z OFE do IKE nastąpi automatycznie.

Alternatywną opcją jest przeniesienie pieniędzy z OFE do ZUS – wtedy nie zostanie od nich pobrana opłata przekształceniowa, a pieniądze nie będą dziedziczone. Natomiast w momencie, kiedy będziemy wypłacać pieniądze (czyli na emeryturze) – wówczas zapłacimy już podatek. Osoby, które nie zgodzą się na przeniesienie pieniędzy z OFE do IKE, będą musiały złożyć deklarację o przekazanie pieniędzy do ZUS. Deklaracje te trzeba będzie składać od 1 czerwca do 1 sierpnia. Po przekroczeniu terminu środki zostaną automatycznie przeniesione na IKE.

Ustawa ma wejść w życie z 1 czerwca 2020 r. (z wyjątkiem niektórych artykułów) – teraz natomiast trafi do Senatu.

Obecnie na koncie OFE znajduje się ponad 162 mld zł, a decyzję o przeniesieniu środków musi podjąć około 16 mln Polaków. Przekazanie pieniędzy z OFE do IKE nastąpi automatycznie. Natomiast osoby, które nie zgodzą się na przeniesienie pieniędzy z OFE do IKE, będą mogły złożyć deklarację o przekazanie pieniędzy do ZUS.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów