0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Wyższe limity wpłat na IKZE, IKE i PPE w 2021 roku

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Osoby oszczędzające na emeryturę w ramach IKZE, IKE i PPE powinny mieć na uwadze, że na takie konto w ciągu roku można przelać jedynie określoną sumę pieniędzy. Niedawno Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiła nowe kwoty graniczne na rok 2021. Limity wpłat na IKZE, IKE i PPE będą wyższe od obecnie obowiązujących.

Limity wpłat na IKZE, IKE i PPE

Gromadzenie środków na emeryturę w prywatnym zakresie jest mocno ograniczone. Każdy z programów ma kwotę maksymalną, jaką uczestnik może przekazać na swoje konto w ciągu roku. Limit wpłat na IKZE oraz IKE uregulowany został w ustawie o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego i wynosi odpowiednio w przypadku:

  • IKE – 3-krotność przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok
  • IKZE – dla przedsiębiorców 1,8-krotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok, a dla pozostałych osób będzie to 1,2-krotność.

Limit wpłat na IKZE został zwiększony dla osób prowadzących działalność jako odpowiedź na wprowadzenie programu PPK, z którego przedsiębiorcy nie mogą korzystać.

Natomiast w ustawie o PPE znajdziemy ograniczenie wpłat do 4,5-krotności przeciętnego (prognozowanego) wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok.

O ile wzrosną limity wpłat na IKZE, IKE i PPE w 2021 roku?

Wzrost prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z 5227 zł na 5259 zł oznacza zwiększenie limitów wpłat na wspomniane programy. Porównanie zawarte zostało w poniższej tabeli.

Program

Limit w 2020 roku

Limit w 2021 roku

Różnica w zł

IKE

15 681,00 zł

15 777,00 zł

96,00 zł

IKZE (dla przedsiębiorców)

6272,40 zł

9466,20 zł 

3193,80 zł

IKZE

6272,40 zł

6310,80 zł

38,40 zł

PPE

23 521,50 zł

23 665,50 zł

144,00 zł

Limity wpłat na IKZE, IKE i PPE nieznacznie wzrosną w 2021 roku. Ważną kwestią jest zwiększenie limitów dla przedsiębiorców, którzy nie zostali uprawnieni do korzystania z PPK. PPK będzie obowiązywać wszystkie firmy zatrudniające pracowników od początku kolejnego roku.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów