Poradnik Przedsiębiorcy

Ulga na IKZE w rozliczeniu rocznym PIT - co warto wiedzieć?

 

Ulga na IKZE dostępna dla podatników w rozliczeniu rocznym umożliwia odliczenie od dochodów środków przeznaczonych na własne dobrowolne zabezpieczenie emerytalne podatnika w ramach indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego.

Maksymalna kwota wpłaty na IKZE

Co prawda, ustawodawca nie przewidział limitu odliczeń bezpośrednio w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 26 ust. 1 pkt 2b), ale ograniczenie wynika z samych przepisów dotyczących Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego:

  • maksymalna kwota składki na IKZE w 2017 r. wynosi 5 115,60 PLN.

Zgodnie z przepisami wpłaty dokonywane na IKZE w danym roku nie mogą przekroczyć kwoty odpowiadającej równowartości 4% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne dla roku poprzedniego, ogłoszonej w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych.

Kto skorzysta z ulgi na IKZE?

Co ważne, w odróżnieniu od większości ulg, ulga na IKZE przysługuje nie tylko osobom fizycznym pracującym na etat (PIT-37) i przedsiębiorcom rozliczającym się na na zasadach ogólnych (PIT-36), ale również ryczałtowcom (PIT-28) oraz przedsiębiorcom rozliczającym się na zasadach liniowych (PIT-36L).

Ulga na IKZE - limit

W 2017 roku z tytułu maksymalnej składki, ulga na IKZE nie przekroczy:

  • dla rozliczających się wg 18% skali podatkowej kwoty: 920,80 PLN

  • dla rozliczających się wg 32% skali podatkowej kwoty: 1 637,00 PLN

  • dla rozliczających się z tytułu działalności wg 19% podatku liniowego kwoty: 972,00 PLN

Na mocy art. 26 ust. 1 pkt 2b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przedsiębiorca oszczędzający na indywidualnym koncie zabezpieczenia emerytalnego ma prawo aby ulga na IKZE znalazła się w jego rozliczeniu rocznym.

Jak odliczyć ulgę na IKZE?

Jeżeli podatnik dokonuje rocznego rozliczenia na formularzach PIT-28, PIT-36 lub PIT-37 aby ulga na IKZE została odliczona potrzebne będzie dołączenie do formularza załącznika PIT/O. Kwotę przysługującą do odliczenia wprowadza się w pole dedykowane, zatytułowane: „Wpłaty na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE)”. Natomiast wyjątek stanowią przedsiębiorcy rozliczający się według podatku liniowego (PIT-36L), którzy odliczenie wprowadzają bezpośrednio do formularza zeznania w pozycji zatytułowanej również jako: „Wpłaty na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE)”.