0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Ulga na IKZE w rozliczeniu rocznym PIT - co warto wiedzieć?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Podatnik, który oszczędza na emeryturę w ramach IKZE (Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego) każdą wypłatę środków będzie musiał opodatkować podatkiem dochodowym. Jednak z tytułu dokonanych wpłat może on skorzystać z ulgi podatkowej na IKZE w zeznaniu rocznym. Komu przysługuje ulga na IKZE oraz jaką kwotę można odliczyć w zeznaniu podatkowym? Odpowiadamy w artykule.

Ulga na IKZE - kto może skorzystać?

W odróżnieniu od większości ulgi, ulga na IKZE przysługuje nie tylko osobom fizycznym, którzy rozliczają się na zasadach ogólnych, czyli m.in. na podstawie umowy o pracę, umów cywilnoprawnych czy też z najmu lub dzierżawy i rozliczają się na deklaracji PIT-37 i przedsiębiorcom rozliczającym się na na zasadach ogólnych (PIT-36), ale również ryczałtowcom (PIT-28) oraz przedsiębiorcom rozliczającym się na podatkiem liniowym (PIT-36L).

Ulga na IKZE przysługuje podatnikom rozliczającym się indywidualnie, jak również i wspólnie z małżonkiem. Przy czym należy pamiętać, że IKZE jest przypisane do konkretnej osoby, więc ulgi małżonków nie mogą być przez siebie nawzajem odliczane, czyli małżonek części swojej ulgi nie może przekazać do odliczenia drugiemu małżonkowi.

W jakiej kwocie może zostać odliczona ulga na IKZE?

Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 2b ustawy o PIT podstawa opodatkowania może podlegać zmniejszeniu o kwotę wpłaty na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego dokonanych przez podatnika w roku podatkowym, do wysokości określonej w przepisach o indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego. Co prawda, ustawodawca nie przewidział limitu odliczeń bezpośrednio w ustawie o PIT, ale ograniczenie wynika z samych przepisów dotyczących Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego.

Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie wysokości kwoty wpłat na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego w roku 2023 limit odliczenia ulgi IKZE wynosi:

  • dla osób fizycznych nieprowadzących działalność gospodarczą - 8 322 zł,
  • dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą - 12 483 zł. 

Pozostała kwota niewykorzystanej ulgi na IKZE nie podlega odliczeniu w latach następnych.

W przypadku ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych ulga na IKZE odliczana jest od przychodu, również w limicie wyżej wskazanych kwot.

Przykład 1.

Pani Anna wpłacała w 2023 r. 400 zł miesięcznie na IKZE. Roczna suma wpłat wyniosła 4 800 zł. Dochód podatnika podlegający opodatkowaniu z działalności p. Anny w 2023 r. wyniósł 70.000 zł. Dochód ten p. Anna może pomniejszyć o całą kwotę dokonanych wpłat na IKZE w wysokości 4 800 zł, ponieważ nie przekroczyły one limitu dopuszczalnych wpłat w 2023 r., tj. kwoty 12 483 zł.

Przykład 2.

Pan Grzegorz wpłacał w 2023 r. 350 zł miesięcznie na IKZE. Roczna suma wpłat wyniosła 4 200 zł. Dochód podatnika podlegający opodatkowaniu p. Grzegorza w 2023 r. wyniósł 3 000 zł. Dochód ten p. Grzegorz może pomniejszyć w całości o całą kwotę dokonanych wpłat na IKZE w wysokości 4 200 zł, ponieważ nie przekroczyły one limitu dopuszczalnych wpłat w 2023 r., tj. kwoty 12 483 zł. Pozostała nieodliczona kwota 1 200 zł (3 000 zł - 4 200 zł) nie podlega odliczeniu w latach następnych.

W jaki sposób powinna być odliczona ulga na IKZE w zeznaniu?

Ulgę na IKZE wykazuje się w załączniku PIT/O dołączanym do zeznania rocznego PIT-28, PIT-37, PIT-36 (w tym PIT-36S) lub PIT-36L (w tym PIT-36LS). W rozliczeniu za 2023 rok obowiązuje 28 wersja załącznika PIT/O, w której odliczenie z tytuły wpłaty na IKZE wykazuje się w części B. Odliczenia od dochodu (przychodu) w poz. 31 (podatnik) lub 32 (małżonek). Następnie wartość odliczeń z załącznika PIT/O z części B. przenosi się do zeznania rocznego PIT-28, PIT-37, PIT-36 (w tym PIT-36S) lub PIT-36L (w tym PIT-36LS) w wierszu „Odliczenia - wykazane w części B załącznika PIT/O” w kolumnie podatnika lub małżonka.

Ulga na IKZE w systemie wfirma.pl

W celu przygotowania zeznania rocznego z działalności gospodarczej należy przejść do zakładki START » PODATKI » DEKLARACJE ROCZNE » DODAJ DEKLARACJĘ i następnie wybrać jeden z odpowiednich formularzy:

  • Roczna deklaracja podatku dochodowego na zasadach ogólnych (PIT 36),
  • Roczna deklaracja liniowego podatku dochodowego (PIT 36L),
  • Roczna deklaracja zryczałtowanego podatku dochodowego (PIT 28).

ulga na ikze

Następnie w kolejnych oknach "Dodawanie deklaracji" należy wskazać załącznik PIT/O. Wówczas na nim w części B. Odliczenia od dochodu (przychodu) w polu 31 (w przypadku podatnika) lub 32 (w przypadku małżonka) należy wprowadzić wartość ulgi na IKZE (w uwzględnieniem limitu dla 2023 roku - 12 483 zł).

Wykazane odliczenia w części B. załącznika PIT/O zostaną automatycznie wykazane w zeznaniu rocznym w wierszu „Odliczenia - wykazane w części B załącznika PIT/O” w kolumnie podatnika lub małżonka w zależności od tego, gdzie zostało wykazane odliczenie.

Szczegóły w zakresie rocznego rozliczenia w systemie omawia artykuł pomocy: Zeznania roczne przedsiębiorcy - jak sporządzić?

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów