0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Uprawnienia naczelników urzędów skarbowych – co się zmieni?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Ministerstwo Finansów planuje zwiększyć uprawnienia naczelników urzędów skarbowych. Jakich zmian możemy się spodziewać? Przekonaj się, jakie nowe zasady mają dotyczyć kontroli i czynności sprawdzających prowadzonych przez naczelników urzędów skarbowych. 

Uprawnienia naczelników urzędów skarbowych – rozszerzenie

Trwa opracowywanie projektu mającego na celu rozszerzyć uprawnienia naczelników urzędów skarbowych. Zgodnie z założeniami będą oni mogli przeprowadzać kontrole podatkowe oraz czynności sprawdzające na obszarze całego województwa, w którym swoją siedzibę ma urząd skarbowy. Aktualnie mogą tego dokonywać na terytorium ich właściwości, będącym co do zasady takim samym jak teren powiatu. W większych miastach obszar działalności jest węższy i może dotyczyć danych dzielnic.

Uprawnienia naczelników urzędów skarbowych – jaki wpływ zmian dla przedsiębiorców?

Rozszerzenie ma na celu przede wszystkim odciążyć szczególnie zapracowane US. Część zadań należących do ich zakresu byłaby wykonywana przez urzędy niemające tak wiele pracy. Ma to przyczynić się do lepszego wykorzystania zasobów kadrowych w urzędach.

Z powodu planowanych zmian kontrole będą mogły przebiegać w całkowicie inny sposób. Nie tylko pracownicy US we właściwości, którego prowadzona jest działalność, będą mieli prawo do przeprowadzania kontroli oraz czynności sprawdzających. Podczas kontroli przez naczelnika innego urzędu skarbowego osoby kontrolujące będą uprawnione do pytania o kwestie, o których podatnik mówił już swojemu urzędowi.

Rozszerzone uprawnienia naczelników urzędów skarbowych mogą przyczynić się do wystąpienia sytuacji, w której wobec jednego przedsiębiorcy będą mogły równocześnie być przeprowadzane kontrole przez trzy różne organy, tj. np. kontrola podatkowa dokonywana przez urząd skarbowy zgodny z obszarem województwa, urząd skarbowy właściwy miejscowo w sprawie czynności sprawdzających, a także urząd celno-skarbowy przeprowadzający kontrolę celno-skarbową.

Projekt nowego rozporządzenia skierowano do konsultacji społecznych. Zmiany mają wejść w życie po 14 dniach od opublikowania w Dzienniku Ustaw.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów