0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Sprawozdanie finansowe – do kiedy czas na jego sporządzenie?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Kończy się czas na sporządzenie sprawozdania finansowego w przypadku jednostek, których rok obrotowy pokrywa się z kalendarzowym. Ministerstwo Finansów przewiduje przedłużenie tego terminu. Które jednostki będą mieć możliwość sporządzić sprawozdanie finansowe za 2020 rok później?

Sprawozdanie finansowe – kto będzie mógł sporządzić je później?

Niedługo skończy się czas na sporządzenie sprawozdania finansowego. Dotyczy to jednostek, których rok obrotowy jest równy kalendarzowemu. Trzeba to zrobić do 31 marca. W poprzednim roku w związku z pandemią termin ten został przesunięty. 

Ministerstwo Finansów planuje przedłużyć czas na sporządzenie sprawozdania finansowego dla organizacji non-profit. Jest to związane z postulatami organizacji non-profit, których działalność polega przede wszystkim na pracy społecznej oraz wolontariacie. Zwraca się także uwagę na potrzebę tworzenia istotnych informacji statystycznych dla państwa. W związku z tym w najbliższym czasie ma zostać opublikowany projekt rozporządzenia zmieniający dla nich wyznaczony wcześniej termin.

Niestety planowane zmiany nie będą dotyczyły innych jednostek. W przeciwieństwie do roku ubiegłego, w tym nadal ma je obowiązywać termin 31 marca. Ministerstwo Finansów tłumaczy to tym, że jednostki w obszarze rachunkowości w dużej mierze korzystają z e-rozwiązań w procesach związanych z księgowaniem i sprawozdawczością. Ponadto według ustawy o rachunkowości sprawozdanie finansowe sporządza się w formie elektronicznej. Z tego powodu nie przewiduje się zmiany wyznaczonych w niej terminów dla jego sporządzenia i zatwierdzenia dla innych jednostek. Przedsiębiorcy są zatem zobligowani zdążyć wywiązać się z tej powinności do końca bieżącego miesiąca.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów