Poradnik Przedsiębiorcy

Informacja IFT-2R – koniec czasu na jej złożenie!

Kończy się termin na złożenie Informacji IFT-2R. Informacja IFT-2R dotyczy podatników, którzy np. nabywali usługi reklamowe od Facebooka. Do kiedy i do jakiego urzędu należy ją złożyć?

Informacja IFT-2R – do kiedy?

Informacja IFT-2R dotyczy podatników, którzy w ciągu roku zapłacili zagranicznemu kontrahentowi wynagrodzenie związane ze świadczeniami i usługami niematerialnymi, w tym reklamowymi. Jako usługi reklamowe, których ona dotyczy, można wymienić np. te świadczone przez Google Adwords lub Facebooka. Do 31 marca IFT-2R powinni złożyć przedsiębiorcy będący osobami fizycznymi, osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które swój rok podatkowy zakończyły 31 grudnia 2020 roku. Od tego roku przedsiębiorcy są zobligowani do złożenia Informacji IFT-2R do Lubelskiego Urzędu Skarbowego w Lublinie.