Poradnik Przedsiębiorcy

Urlop macierzyński według nowych zasad

Ostatnią dużą zmianą dotyczącą urlopów macierzyńskich było wydłużenie płatnego urlopu macierzyńskiego o tzw. urlop rodzicielski. Zmiany weszły w życie w 2013 r. Kolejne znaczące zmiany zaczną obowiązywać od stycznia 2016 r. Przeczytaj poniższy artykuł i dowiedz się, ile wynosi urlop macierzyński!

Urlop macierzyński

Od 2016 roku wymiar urlopu macierzyńskiego podobnie jak w latach poprzednich będzie wynosił 20 tygodni, z czego 6 tygodni będzie można wykorzystać przed porodem (do 2015 r. były to 4 tygodnie). 14 tygodni tego urlopu przysługuje tylko matce dziecka, pozostałe 6 tygodni może wykorzystać ojciec. Warunkiem jest jednak, aby był on zatrudniony na etacie lub żeby opłacał dobrowolną składkę chorobową z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej bądź pracy na umowę zlecenie.

Do roku 2015 obowiązywał dodatkowy urlop macierzyński, którego wymiar wynosił 6 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka, od roku 2016 zaliczany jest do urlopu rodzicielskiego, w takim samym wymiarze.

Obecnie kobiety rozpoczynające urlop macierzyński mogą z niego skorzystać w następującym wymiarze, w zależności od liczby dzieci urodzonych przy jednym porodzie:

 

Liczba dzieci

Urlop macierzyński (w tyg.)

Urlop rodzicielski (w tyg.)

Łączny urlop (w tyg.)

1

20

32

52

2

31

34

65

3

33

34

67

4

35

34

69

5 i więcej

37

34

71

Zasiłek macierzyński

W przypadku, gdy pracownica w ciągu 21 dni po porodzie złoży pisemny wniosek o skorzystanie z urlopu rodzicielskiego, wówczas zarówno przez cały okres urlopu macierzyńskiego, jak i rodzicielskiego będzie jej przysługiwał zasiłek w wysokości 80% podstawy wymiaru zasiłku.

W przypadku złożenia wniosku w terminie późniejszym, za urlop macierzyński będzie przysługiwać - jak do tej pory - 100% wymiaru zasiłku oraz za pierwsze 6 tygodni urlopu rodzicielskiego przysługiwać będzie również 100%, a za 26 tygodni urlopu rodzicielskiego przysługiwać będzie 60%.

Rozwiązania dotyczące zasiłków macierzyńskich dotyczą zarówno pracowników, jak i pozostałych osób, które objęte są ubezpieczeniem chorobowym obowiązkowo lub które do tego ubezpieczenia przystąpiły dobrowolnie. Oznacza to nie tylko zatrudnionych na umowę o pracę, lecz również umowę zlecenie, jak i osób prowadzących działalność gospodarczą, jeżeli tylko opłacają ubezpieczenie chorobowe. Prawo do zasiłku nabywa się już po miesiącu opłacania składki.

Urlop rodzicielski nie tylko dla matek

Z urlopu rodzicielskiego mogą skorzystać zarówno matka, jak i ojciec. Stąd właśnie nazwa "rodzicielski". Jak wyjaśnia Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej: “Taka regulacja powinna sprzyjać częstszemu podejmowaniu obowiązków związanych z opieką nad małym dzieckiem przez ojca dziecka, zgodnie z decyzją obojga rodziców, podejmowaną z uwzględnieniem ich sytuacji rodzinnej, a także zawodowej. Wydłużenie okresu płatnych urlopów związanych z opieką nad małym dzieckiem nie służy zatem wydłużeniu okresu nieobecności w pracy pracownicy-matki dziecka, ale przede wszystkim ma umożliwić rozłożenie w dłuższym okresie czasu obowiązków rodzicielskich na oboje rodziców dziecka”.

To od decyzji rodziców dziecka zależy, które z nich skorzysta z urlopu w pełnym wymiarze albo w jaki sposób podzielą się tym urlopem, wykorzystując go w częściach.

W związku z połączeniem dodatkowego urlopu macierzyńskiego z urlopem rodzicielskim, prawo do skorzystania z tego drugiego rodzic nabywa dopiero po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego w pełnym jego wymiarze. Urlop rodzicielski można wykorzystać w pełnym lub niepełnym wymiarze, w jednej części lub kilku, nie więcej jednak niż czterech oraz nie później niż do końca roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6 lat.

 

Ważne!

Wykorzystując urlop rodzicielski w częściach, należy pamiętać, że muszą one przypadać bezpośrednio jedna po drugiej.