Poradnik Przedsiębiorcy

Urlop macierzyński przed porodem - obowiązki pracodawcy

Pracownica chce iść na urlop macierzyński przed porodem. Jak w takiej sytuacji wygląda zgłoszenie pracownicy do ZUS?

Joanna, Tarnówek

 

Pracownica ma prawo skorzystać z urlopu macierzyńskiego przed porodem. Urlop ten powinien wynosić minimum 2 tygodnie przed planowaną datą porodu, a maksymalnie 6 tygodni. Pracownica powinna dostarczyć Pani zaświadczenie od lekarza o przewidywanej dacie porodu, a po urodzeniu dziecka - skrócony odpis aktu urodzenia.

Jeżeli nie jest Pani uprawniona do wypłaty zasiłków, wówczas ma Pani obowiązek złożyć w ZUS zaświadczenie ZUS-Z3 wraz z dokumentami (zaświadczenie lekarskie o przewidywanej dacie porodu oraz akt urodzenia dziecka) otrzymanymi od pracownicy.