0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Wiążąca Informacja Stawkowa – jak ją uzyskać?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Latem 2020 r. zmienią się niektóre stawki podatku VAT. Niemniej jednak już od 1 listopada 2019 r. wprowadzona została Wiążąca Informacja Stawkowa (WIS), dzięki której możliwe jest sprawdzenie, jakie towary i usługi zostaną objęte obniżoną stawką. Jest to kolejna instytucja po Wiążącej Informacji Akcyzowej (WIA) oraz Wiążącej Informacji Taryfowej (WIT).

Czym jest Wiążąca informacja Stawkowa?

Wiążąca Informacja Stawkowa uzyska prawomocność 1 lipca 2020 r. Wówczas będzie możliwe składanie wniosków o WIS. Instytucja ta będzie miała postać decyzji administracyjnej wydawanej przez Dyrektora Administracji Skarbowej na podstawie rozporządzenia wykonawczego.

Za pomocą Wiążącej Informacji Stawkowej organ podatkowy potwierdza zmiany stawki podatku VAT w związku z nową matrycą. Podatnicy będą mogli dowiedzieć się, czy stosują prawidłową stawkę podatku VAT oraz czy dobrze klasyfikują swoje towary lub usługi. Od 1 lipca 2020 r. wydane decyzje będą wiązały organy podatkowe w odniesieniu do towarów i usług będących ich przedmiotem. To oznacza, że Wiążąca Informacja Stawkowa będzie gwarantowała podatnikom, którzy złożą wniosek, że zastosowana stawka VAT będzie prawidłowa.

Jak działa WIS?

Podatnicy mogą więc uzyskać z wyprzedzeniem informację związaną ze zmianami w opodatkowaniu towarów i usług. Dzięki instytucji Wiążącej Informacji Podatkowej organ podatkowy nie będzie mógł zakwestionować stawki VAT zastosowanej przez podatnika, a zgodnej z informacją WIS. W ten sposób może on zabezpieczyć przedsiębiorcę w przypadku kontroli podatkowej.

Jak uzyskać Wiążącą Informację Stawkową?

Aby otrzymać WIS, należy złożyć wniosek do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej. Taki dokument mogą zgłosić różne podmioty – niekoniecznie płatnicy VAT. Należy jednak mieć NIP, bądź przymierzać się do rozpoczęcia działalności gospodarczej. Wniosek mogą złożyć również zamawiający w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych w zakresie mającym wpływ na sposób obliczenia ceny w związku z udzielanym zamówieniem publicznym.

Wniosek ten musi zawierać dane identyfikacyjne składającego, opis towaru lub usługi, a także klasyfikację tego towaru lub usługi oraz informację o dokonaniu opłaty za wydanie WIS. Wedle uznania można do niego dołączyć również dokumenty, które ułatwią klasyfikację. Organ, który wydaje Wiążącą Informację Stawkową może wezwać podmiot składający wniosek do dostarczenia próbek towaru, który ma zostać sklasyfikowany, w celu przeprowadzenia analizy.

Czas oczekiwania na decyzję wynosi 3 miesiące. Opłata za wydanie WIS to 40 zł.

Czy WIS może stracić moc?

Wiążąca Informacja Stawkowa może wygasnąć w przypadku, gdy zmienią się przepisy prawa podatkowego i w związku z tym wydana decyzja nie będzie z nimi już dłużej zgodna. Szef Krajowej Administracji Skarbowej może też zmienić lub uchylić WIS w uzasadnionych przypadkach. Z kolei Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej ma możliwość zmiany wydanej przez siebie WIZ z urzędu w razie gdyby stała się ona niezgodna z przepisami prawa.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów