0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Preferencyjne składki ZUS - 2024

Wielkość tekstu:

Wynagrodzenie minimalne w roku 2024 wynosić będzie od stycznia do czerwca 4242 zł, a od lipca do grudnia 4300 zł. Wysokość płacy minimalnej przekłada się bezpośrednio na wysokość składek ZUS obowiązujących przedsiębiorców korzystających z preferencji czyli 2-letniej ulgi dla nowych firm. Ile wynoszą preferencyjne składki ZUS?

2-letnia ulga dla nowych firm 

Przedsiębiorcy, którzy zakończyli okres trwania ulgi na start bądź zakładają nową działalność mają prawo skorzystać z preferencyjnych składek ZUS. Ulga ta obejmuje okres pełnych 24 miesięcy od momentu rejestracji w ZUS. Przez ten czas przedsiębiorca może opłacać mniejsze składki za ubezpieczenia społeczne.

2 letnia ulga dla nowych firm zakłada zniżki tylko w ramach ubezpieczeń społecznych. Składka na ubezpieczenie społeczne jest wartością stałą - określona odgórnie przez rząd i dotyczy ona wszystkich przedsiębiorców, niezależnie od tego z jakim kodem tytułu ubezpieczenia są zgłoszeni w ZUS.

Kiedy i gdzie należy opłacić składki ZUS

Składki ZUS należy wpłacać na jeden numer rachunku składkowego (NRS). Jest to indywidualny nr płatnika składek. Na to konto należy wpłacać sumę wszystkich składek czyli społeczne razem ze zdrowotnymi. 

Od stycznia 2022 roku obowiązują następujące terminy do przekazywania dokumentów rozliczeniowych i opłacania składek:

  • do 5. dnia następnego miesiąca – dla jednostek i zakładów budżetowych;
  • do 15. dnia następnego miesiąca – dla płatników posiadających osobowość prawną, dotyczy to m.in. spółek akcyjnych, spółek z o.o., spółdzielni, stowarzyszeń i fundacji;
  • do 20. dnia następnego miesiąca – dla pozostałych płatników składek, chodzi tu o przedsiębiorców opłacających wyłącznie składki na własne ubezpieczenia, przedsiębiorców i inne podmioty nieposiadające osobowości prawnej zatrudniające innych ubezpieczonych, w tym spółki osobowe (spółka: cywilna, jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo-akcyjna, wspólnik jednoosobowej spółki z o.o.).

Preferencyjne składki ZUS na ubezpieczenie społeczne 2024 r.

W związku ze zmianą wysokości minimalnego wynagrodzenia, które od 2024 wyniesie w pierwszej połowie roku 4242 zł, a w drugiej 4300 zł, wzrosła również także wysokość preferencyjnych składek społecznych ZUS dla nowych firm.

Preferencyjne składki ZUS są obliczane od podstawy wymiaru w wysokości 30% minimalnego wynagrodzenia. Podstawa ta w 2024 r. wynosić będzie od stycznia 1272,60 zł, a od lipca 1290,00 zł a składki:

Nazwa składki

Stawka procentowa

Podstawa wymiaru składki od

1 stycznia 2023 r. - 1272,60 zł

Podstawa wymiaru składki od

1 lipca 2023 r. - 1290,00 zł

Emerytalna

19,52%

248,41 zł

251,81 zł

Rentowa

8%

101,81 zł

103,20 zł

Chorobowa

2,45%

31,18 zł

31,61 zł

Wypadkowa

1,67%

21,25 zł 

21,54 zł

SUMA

31,64%

402,65 zł 

(bez chorobowego 371,47 zł)

408,16 zł

(bez chorobowego 376,55 zł)

Wysokość i podstawa wyliczania składki na ubezpieczenie zdrowotne

Obecnie podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne nie stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w IV kwartale roku poprzedniego. Jednak w jej wyliczeniu mogą być zmiany ponieważ Nowy Ład wprowadził duże zmiany w jej zakresie, które zostały szczegółowo opisane w artykule: Polski Ład – składka zdrowotna osób prowadzących działalność

Preferencyjne składki ZUS, zaraz po uldze na start, są najkorzystniejszą, pod względem ekonomicznym, opcją dla początkujących przedsiębiorców. Przedsiębiorcy będący objęci 2 letnią ulgą dla nowych firm, mają również możliwość przystąpić do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego, którego stawka wynosi 2,45%.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów