0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Preferencyjne składki ZUS - 2020

Wielkość tekstu:

Wynagrodzenie minimalne w roku 2020 wynosi 2 600 zł. Wysokość płacy minimalnej przekłada się bezpośrednio na wysokość składek ZUS obowiązujących przedsiębiorców korzystających z preferencji czyli 2-letniej ulgi dla nowych firm. 

2 letnia ulga dla nowych firm 

Przedsiębiorcy, którzy zakończyli okres trwania ulgi na start bądź zakładają nową działalność mają prawo skorzystać z preferencyjnych składek ZUS. Ulga ta obejmuje okres pełnych 24 miesięcy od momentu rejestracji w ZUS. Przez ten czas przedsiębiorca może opłacać mniejsze składki za ubezpieczenia społeczne.

2 letnia ulga dla nowych firm zakłada zniżki tylko w ramach ubezpieczeń społecznych. Składka na ubezpieczenie społeczne jest wartością stałą - określona odgórnie przez rząd i dotyczy ona wszystkich przedsiębiorców, niezależnie od tego z jakim kodem tytułu ubezpieczenia są zgłoszeni w ZUS.

Kiedy i gdzie należy opłacić składki ZUS

Od 2018 roku składki ZUS należy wpłacać na jeden numer rachunku składkowego (NRS). Jest to indywidualny nr płatnika składek. Na to konto należy wpłacać sumę wszystkich składek czyli społeczne razem ze zdrowotnymi. 

Składki należy odprowadzić na rachunek ZUS w terminie do 10 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. W przypadku gdy przedsiębiorcy zatrudniają pracowników pobierając i odprowadzając składki od wypłaconych pensji, termin płatności składek przesuwa się do 15 dnia miesiąca.

Preferencyjne składki ZUS na ubezpieczenie społeczne

W związku ze zmianą wysokości minimalnego wynagrodzenia, które od 2020 wynosi 2600 zł, wzrosła również także wysokość preferencyjnych składek społecznych ZUS dla nowych firm.

Preferencyjne składki ZUS są obliczane od podstawy wymiaru w wysokości 30% minimalnego wynagrodzenia. Podstawa ta w 2020 r. wynosi 780,00 zł, a składki:

SkładkaStopa procentowaWartość
emerytalna19,52%152,26 zł
rentowa8,00%62,40 zł
chorobowa2,45%19,11 zł
wypadkowa1,67%13,03 zł
RAZEM31,64%246,80 zł

Wysokość i podstawa wyliczania składki na ubezpieczenie zdrowotne

Podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w IV kwartale roku poprzedniego. Kwota ta dla ostatniego kwartału 2019 roku wynosi 5368,01 zł, zatem składka zdrowotna w 2020 roku jest równa 362,34 zł (4026,01 zł x 9%).

Preferencyjne składki ZUS, zaraz po uldze na start, są najkorzystniejszą, pod względem ekonomicznym, opcją dla początkujących przedsiębiorców. Przedsiębiorcy będący objęci 2 letnią ulgą dla nowych firm, mają również możliwość przystąpić do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego, którego stawka wynosi 2,45%. 

Podsumowując, przedsiębiorca korzystający z preferencji zapłaci w 2020 roku składki w wysokości 609,14 zł lub 590,03 zł jeśli nie zdecyduje się na opłacanie składki chorobowej.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów