Poradnik Przedsiębiorcy

Zakończenie preferencyjnych składek ZUS

Z dniem 15 września 2011 roku rozpocząłem działalność gospodarczą, korzystając z 2-letniej ulgi dla nowych przedsiębiorców na ZUS. Niedługo zakończy się okres opłacania preferencyjnych składek na ubezpieczenie społeczne. W związku z tym, czy muszę podejmować jakieś kroki, czy w ZUS-ie wszystko wydarzy się “automatycznie”?

Karol, Zduńska Wola

 

Zakończenie okresu tzw. “małego” ZUS-u wiąże się dla Pana z koniecznością załatwienia kilku formalności w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

Po pierwsze, powinien Pan złożyć druk ZUS ZWUA, za pomocą którego następuje wyrejestrowanie płatnika składek. Proszę w nim wskazać termin zakończenia płatności niższej składki oraz wpisać kod ubezpieczenia 05 70 00, a więc preferencyjnych wysokości składek. Co ważne, wyrejestrowania takiego należy dokonać w terminie 7 dni od daty zakończenia prawa do “małego ZUS-u”.

Drugi krok, to formularz ZUS ZUA, który stanowi rejestrację płatnika składek ZUS. Proszę wskazać w nim termin, od którego rozpoczyna Pan opłacanie składek w standardowej wysokości. Rejestracja ta dotyczy tytułu ubezpieczenia z kodem 05 10 00. Obowiązującym terminem w tym wypadku jest okres 7 dni od momentu, w którym zaczynają obowiązywać wyższe składki ZUS.

Trzeci i ostatni krok, to złożenie deklaracji ZUS DRA za pierwszy miesiąc opłacania składek w standardowej wysokości. Za jej pomocą określa się podstawę do wyliczenia składek. Deklarację tę powinien Pan złożyć najpóźniej 10 dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni (np. do 10 listopada, za październik). Jeżeli zatrudnia Pan pracowników, formularz ZUS DRA powinien Pan złożyć do 15 dnia następnego miesiąca.