0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Wycofanie komputera z działalności na cele prywatne

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Sześć lat temu kupiłem do użytku firmowego komputer. Został już zamortyzowany. Obecnie chcę go wycofać na potrzeby prywatne i zakupić nowy. Ze względu na wysoką wartość starego komputera (3600 zł netto) był on wprowadzony do ewidencji środków trwałych. Czy w związku z wycofaniem komputera czekają mnie jakieś obowiązki podatkowe?

Marcin, Kraków

 

Samo wycofanie komputera na potrzeby prywatne nie rodzi żadnych konsekwencji w podatku dochodowym. Należy mieć jedynie na uwadze, że w razie sprzedaży komputera w okresie do 6 lat od wycofania, otrzymany przychód należy opodatkować jak z działalności (zapisu należy dokonać w dniu sprzedaży w kol. 8 KPiR - pozostałe przychody).

Art. 10 ust 2 pkt 3 ustawy o PIT

Przepisów ust. 1 pkt 8 (odnośnie źródła przychodów z odpłatnego zbycia) nie stosuje się do odpłatnego zbycia składników majątku, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1, z zastrzeżeniem ust. 3 (środki trwałe i inne składniki majątku), nawet jeżeli przed zbyciem zostały wycofane z działalności gospodarczej, a między pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym składniki majątku zostały wycofane z działalności i dniem ich odpłatnego zbycia, nie upłynęło 6 lat.

Konieczne będzie również sporządzenie protokołu przekazania środka trwałego na cele prywatne oraz wycofanie komputera z ewidencji środków trwałych.

Odnośnie podatku VAT, jeżeli jest Pan czynnym podatnikiem, a przy zakupie przysługiwało Panu prawo do odliczenia VAT - konieczne będzie naliczenie VAT jak od sprzedaży po obecnej cenie rynkowej sprzętu. W tym celu najlepiej sporządzić wewnętrzny dokument opodatkowania. Jeżeli natomiast korzysta Pan ze zwolnienia z VAT, to wycofanie komputera nie będzie powodować żadnych skutków w podatku VAT.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów