Poradnik Przedsiębiorcy

Naprawa prywatnego laptopa jako koszt uzyskania przychodu

Czy do kosztów uzyskania przychodu mogę zaliczyć naprawę laptopa, który służy mi do pracy przy sprzedaży internetowej? Prowadzę działalność jednoosobową, a laptop był zakupiony parę miesięcy przed otwarciem firmy.

Kamil, Strzegom

 

Jeżeli wspomniany laptop jest wykorzystywany do celów działalności gospodarczej, a jego naprawa spełnia kryteria pozwalające na uznanie wydatku za koszt uzyskania przychodu (związany z przychodem lub jego źródłem oraz odpowiednio udokumentowany), wówczas może Pan zaliczyć takie zdarzenie do kosztów podatkowych. Proszę jednak pamiętać, iż to na Panu, jako podatniku ciąży obowiązek udowodnienia, iż dany wydatek został poniesiony w związku z prowadzoną działalnością.