0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Wyjazd szkoleniowo-integracyjny a przychody pracowników

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Przedsiębiorcy, którzy zatrudniają w swojej firmie pracowników, od czasu do czasu organizują dla nich wyjazdowe spotkania, zawierające elementy szkoleniowe. Koszty takiego wyjazdu zazwyczaj w pełni pokrywane są z kieszeni pracodawcy. Pojawia się zatem pytanie, czy wyjazd szkoleniowo-integracyjny powoduje powstanie przychodów po stronie pracownika, a pracodawca jako płatnik zobowiązany jest pobrać oraz odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy z tego tytułu?

Wyjazd szkoleniowo-integracyjny - cele

Organizowane przez pracodawców wyjazdy poza oczywistym celem, jakim jest podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników, często niosą ze sobą dodatkowe korzyści. Wyjazdy szkoleniowo-integracyjne są bardzo dobrym sposobem na  wzmacnianie relacji między pracownikami a pracodawcą, poprawienie komunikacji wewnątrz firmy, a także integracje samych pracowników, co z kolei usprawnia pracę całego zespołu. Podejmując takie działania, pracodawca dąży do tego, aby pracownik był zadowolony z pracy, czuł się bardziej z nią związany i miał zapewnione poczucie bezpieczeństwa. Tego typu wyjazdy mają na celu zmotywowanie pracownika do lepszej, wydajniejszej pracy, co przynosi korzyści zarówno pracownikowi, jak i właścicielowi.

Wyjazd szkoleniowo-integracyjny - zasady

Udział w wyjazdach szkoleniowo-integracyjnych zazwyczaj jest obowiązkowy, jednak ostateczna decyzja w tej sprawie leży po stronie pracodawcy. Jeśli pracodawca się na to godzi, nic nie stoi na przeszkodzie, by uczestnikami takiego spotkania byli wyłącznie chętni pracownicy.  

Program wyjazdu co do zasady podzielony jest na część dotyczącą szkoleń oraz na część służącą integracji pracowników.

Wyjazd szkoleniowo-integracyjny - część szkoleniowa

Rodzaj i zakres przeprowadzonych na wyjeździe szkoleń zależy od pracodawcy, ale powinien mieć związek z prowadzoną działalnością.

Szkolenia mogą być zlecone firmie zewnętrznej, ale także prowadzić je mogą pracownicy wyższego szczebla, przedstawiając na przykład informacje o:

  • o osiągniętych wynikach,
  • obranej przez firmę strategii,
  • wyznaczonych celach biznesowych,
  • nowych produktach oraz ich przeznaczeniu.

Wyjazd szkoleniowo-integracyjny - część integracyjna

Część integracyjna zlecana jest najczęściej firmie zewnętrznej, jednak pracodawca oczywiście może podjąć się jej organizacji we własnym zakresie.

Na uczestników wyjazdu czekają różnego rodzaju atrakcje, a przykład turystyczne i kulturalne. Wszystko to na koszt pracodawcy.

Wyjazd szkoleniowo-integracyjny  jako nieodpłatne świadczenie

Poza wydatkami na szkolenia oraz zapewnienie pracownikom programu rozrywkowego organizacja wyjazdów szkoleniowo-integracyjnych wiąże się także z poniesieniem często niemałych wydatków na transport, nocleg czy wyżywienie.

W związku z tym, że całość nakładów związanych z wyjazdem pokrywana jest z kieszeni pracodawcy, powstaje nieodpłatne świadczenie pracodawcy na rzecz pracownika.

Czy wyjazd szkoleniowo-integracyjny jest przychodem pracownika?

Wiele osób obawia się, że fiskus w związku z tego typu eventem rozpozna po stronie pracownika przychód oraz obciąży go podatkiem.

W tym miejscu warto zaznaczyć, że aby dane świadczenie podlegało opodatkowaniu, spełnione muszą być następujące warunki:

  • pracownik wyraża zgodę na otrzymanie świadczenia,
  • otrzymane świadczenie leży w interesie pracownika,
  • pracownik osiąga konkretną korzyść (przyrost finansowy lub zaoszczędzenia wydatków).

Podczas wyjazdu szkoleniowo-integracyjnego nieodpłatne świadczenie nie dotyczy konkretnej osoby, a całej grupy osób, dlatego bardzo ciężko określić dokładny koszt przypadający na danego pracownika. Dodatkowo pracownik do udziału w wyjeździe  może być także zobowiązany przez pracodawcę. Takie wyjazdy nierzadko odbywają się poza godzinami pracy i mogą nie być atrakcyjną formą spędzania wolnego czasu. Nie ma zatem pewności, że pracownik skorzystałby z takiego świadczenia, gdyby posiadał prawo wyboru. W związku z tam ciężko mówić o powstaniu przychodu do opodatkowania po stronie pracownika.

Wyjazd szkoleniowo-integracyjny wyrok Trybunału Konstytucyjnego

Takie też stanowisko przyjął Trybunał Konstytucyjny  w wyroku z 8 lipca 2014r. (K 7/13):

Obiektywne kryterium – wystąpienia po stronie pracownika przysporzenia majątkowego (korzyści) – nie jest natomiast spełnione, gdy pracodawca proponuje pracownikom udział w spotkaniach integracyjnych czy szkoleniowych, choćby organizowanych poza miejscem pracy (imprezy wyjazdowe). W tym przypadku, nawet jeśli pracownik uczestniczy w spotkaniu (konferencji, szkoleniu) dobrowolnie, po jego stronie nie pojawia się korzyść, choćby w postaci zaoszczędzenia wydatku. Nie sposób bowiem zakładać, że gdyby nie „kursokonferencja” organizowana przez pracodawcę, pracownik wydałby pieniądze na uczestnictwo w takim przedsięwzięciu. Trudno też poważnie utrzymywać, że przychodem pracownika z umowy o pracę czy stosunku służbowego jest możliwość okazjonalnego uczestnictwa w obiedzie czy kolacji, a wartość zjedzonych przez niego potraw i wypitych napojów wyznacza podstawę opodatkowania.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów