0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Informacja o cenach transferowych – koniec terminu składania formularza

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Z powodu pandemii koronawirusa termin składania formularza TPR został przesunięty z września na koniec grudnia 2020 roku. Odnosi się on do podmiotów powiązanych, których rok podatkowy skończył się 31 grudnia 2019 roku. Informacja o cenach transferowych pozwala fiskusowi na przeprowadzanie kontroli podatkowych.

Informacja o cenach transferowych – kogo dotyczy?

Informacja o cenach transferowych jest zebraniem informacji o transakcjach, które są zawierane między podmiotami powiązanymi oraz podatnikami a podmiotami mającymi miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową. Chodzi o tzw. raje podatkowe. Informacje o cenach transferowych przekazywane są fiskusowi w celu przeanalizowania przez niego ryzyka zaniżenia dochodu do opodatkowania w zakresie cen transferowych, a także do innych analiz statystycznych czy też ekonomicznych.

W formularzu TPR znajdują się najważniejsze informacje do analizy cen transferowych. Taka elektroniczna forma formularza umożliwi administracji podatkowej w zautomatyzowany sposób ocenić rynkowość cen przy zastosowaniu właściwych algorytmów oraz skupienie się na kontynuowaniu kontroli transakcji wzbudzających wątpliwości albo tych, których warunki różnią się od średniej na rynku. Skraca to czas pracy urzędników, którzy we wcześniejszych latach mogli zbadać nieprawidłowości dopiero po dokładniejszym przyjrzeniu się przedstawionej przez podatnika dokumentacji.

Informacja o cenach transferowych dotyczy:

- transakcji kontrolowanych objętych obowiązkiem sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych oraz
- transakcji kontrolowanych zwolnionych z obowiązku sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych na podstawie art. 11n pkt 1 ustawy o CIT (chodzi tu o transakcje krajowe) oraz
- należności płatnych na rzecz podmiotów mających siedzibę w państwach i terytoriach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową i umów zawieranych z tymi podmiotami.

Może się zdarzyć, że podatnik, którego nie dotyczy obowiązek sporządzania dokumentacji, będzie zobowiązany złożyć raport (w uproszczonej formie). W odniesieniu do spółek niemających osobowości prawnej formularz powinien złożyć wskazany wspólnik. W przeciwieństwie do formularza CIT-TP obowiązek dotyczy wszystkich podmiotów powiązanych – bez względu na ich wielkość.

Zgodnie z przepisami termin na złożenie TPR mija dziewiątego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego. Ta reguła nie dotyczy jednak obecnego roku. W związku z trwającą pandemią data złożenia formularza została przesunięta o trzy miesiące.

Podmioty powiązane, których rok podatkowy skończył się 31 grudnia 2019 roku, mają czas na jego złożenie do 31 grudnia 2020 roku.

W formularzu TPR należy zawrzeć informacje dotyczące przeprowadzonych analiz rynkowości cen. Ponadto informacje w dokumentacji cen transferowych i w formularzu powinny być spójne.

Za złożenie nieprawidłowej informacji grożą sankcje. Jednak przede wszystkim z formularzem TPR związane jest wystąpienie kontroli. E-kontrola dokumentacji zaczyna się właściwie już w chwili złożenia formularza, w związku z tym, że dane w niej zawarte są przekazywane w jednakowym formacie i w ustandaryzowanej formie. W sytuacji gdy informacja o cenach transferowych będzie wzbudzać wątpliwości fiskusa, znacząco rośnie ryzyko kontroli.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów