0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zaakceptowane ulgi dla przedsiębiorców w spłacie podatków – decyzja KE

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Komisja Europejska zaakceptowała rządowy projekt pomocy dla przedsiębiorców, który zawarty jest w programie „Polskie środki antykryzysowe – COVID-19”.

Przyjęty program regulowany jest w przepisach ustawy z 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Dotyczy ona m.in. udzielania ulg podatkowych przedsiębiorcom, którzy z powodu panującej epidemii koronawirusa mają trudności z terminowym opłacaniem składek.

Ulgi dla przedsiębiorców w spłacie podatków – kto może składać wnioski?

Wnioskować o udzielenie ulgi podatkowej mogą jedynie ci przedsiębiorcy, którzy wykażą spadek obrotów gospodarczych o co najmniej 25% w dowolnym miesiącu przypadającym po 31 stycznia 2020 roku w porównaniu do miesiąca poprzedniego lub analogicznego miesiąca roku poprzedniego.

Podmioty, które wykażą wymagany spadek obrotów, będą mogły starać się o:

  • odroczenie terminu płatności składek podatkowych (wniosek TER–Z) lub rozłożenie ich na raty (wniosek RAT–Z)
  • odroczenie lub rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetki od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek (wniosek UZ–M).

Wnioski o udzielenie ulg będą składane we właściwych urzędach skarbowych wraz z:

  • informacją potwierdzającą spadek 25% obrotów;
  • uproszczonym formularzem informacji składanym przy ubieganiu się o pomoc publiczną związaną z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz jej skutków.

Urząd skarbowy musi rozpatrzyć złożone wnioski przed 30 czerwca 2021 roku, a termin odroczenia lub spłaty ostatniej raty nie może nastąpić później niż 31 grudnia 2022 roku.

Zaproponowane w rządowym projekcie ulgi będą dotyczyły podatku, którego termin płatności upłynął po 31 grudnia 2019 roku i zaległości podatkowej, która powstała po 31 grudnia 2019 roku.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów