0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zagraniczny kontrahent nie podaje NIP-u – wysyłka JPK

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Rozwój gospodarki powoduje, że coraz częściej polscy podatnicy handlują z kontrahentami z innych krajów. Podatnicy świadczący usługi klientom zagranicznym wystawiają im faktury. Zdarza się, że kiedy ją wystawiamy, nasz zagraniczny kontrahent nie podaje NIP-u. Zagraniczni podatnicy często tłumaczą, że nie posiadają go lub nie chcą go podać.

Czym jest Jednolity Plik Kontrolny (JPK)?

JPK to zestaw informacji o operacjach gospodarczych przedsiębiorcy za dany okres. Przesyła się go wyłącznie w wersji elektronicznej. Dane są pobierane bezpośrednio z systemów finansowo-księgowych przedsiębiorstwa. JPK posiada określony układ i format (schemat xml), który ułatwia jego przetwarzanie.

JPK _V7

JPK_V7 to zestaw informacji o zakupach i sprzedaży, który wynika z ewidencji VAT za dany okres. Przesyła się go wyłącznie w wersji elektronicznej, w określonym układzie i formacie, do 25. dnia miesiąca za miesiąc poprzedni, nawet jeśli podatnik rozlicza się kwartalnie (składa się wtedy JPK_V7K).

Co zawiera JPK _V7?

Ewidencja sprzedaży VAT w strukturze logicznej JPK zawiera m.in. dla poszczególnych pozycji takie dane jak datę sprzedaży, datę wystawienia, numer dokumentu, nazwę nabywcy, adres nabywcy, kwoty netto i kwoty podatku należnego w zależności od poszczególnych stawek.

Natomiast ewidencja zakupu VAT obejmuje następujące dane: nazwę wystawcy, NIP lub inny numer służący identyfikacji podatkowej, numer faktury, kwotę netto i kwotę podatku naliczonego.

Ponadto są pozycje nieobowiązkowe, które obejmują datę wpływu faktury oraz kwoty korekty podatku naliczonego. 

Jakie zdarzenia gospodarcze wpisujemy w ewidencji sprzedaży?

W ewidencji sprzedaży wpisujemy również nabycia towarów i usług, dla których podatnik jest obowiązany naliczyć podatek należny.

Powyższe transakcje obejmują:

  • wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów,

  • import towarów podlegający rozliczeniu na podstawie art. 33a ustawy o podatku od towarów i usług,

  • import usług z wyłączeniem podatników podatku od wartości dodanej dla których stosujemy art. 28b ustawy o podatku VAT,

  • import usług nabywanych od podatników podatku od wartości dodanej, do których stosuje się art. 28b ustawy,

  • dostawę towarów, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy (wypełnia nabywca), dostawę towarów, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 lub 8 ustawy (wypełnia nabywca).

W powyższej ewidencji należy wpisać numer, za pomocą którego nasz kontrahent jest zidentyfikowany na potrzeby podatku od towarów i usług. Numer ten to zazwyczaj jego NIP.

Zagraniczny kontrahent nie podaje NIP-u - przykład

Przykład 1.

Podatnik dokonuje sprzedaży usług poza granicą Polski. Zagraniczny kontrahent nie podaje NIP-u, twierdząc, że go nie posiada. Biorąc powyższe pod uwagę, podatnik stanął przed dylematem, co ma wpisać w polu numer kontrahenta w ewidencji JPK.

Na stronie Ministerstwa Finansów wyjaśniono, że w sytuacji, gdy wystawca faktury nie posiada odpowiednika NIP-u, w polu, gdzie trzeba wskazać numer kontrahenta, należy wpisać "brak".

Wpisanie w polu numeru kontrahenta „brak” spowoduje, że plik JPK_V7 będzie kompletny i możemy dokonać jego wysłania. Podsumowując, w przypadku sprzedaży usług, gdy nabywca nie podaje NIP-u lub innego numeru identyfikacji (przypadki występujące zazwyczaj przy kontrahentach spoza UE), w polu numer kontrahenta wpisujemy “brak”.

 

 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów