Poradnik Przedsiębiorcy

Jak rozliczyć polisę ubezpieczeniową samochodu w leasingu?

Począwszy od lutego 2019 roku leasinguję samochód osobowy. Ubezpieczenie musiałam wykupić sama. Jak rozliczyć polisę ubezpieczeniową samochodu w leasingu w księdze przychodów i rozchodów?

Beata, Kędzierzyn- Koźle

 

Sposób księgowania polisy ubezpieczeniowej w KPiR zależy od metody księgowania kosztów, jaką Pani wybrała.

W  przypadku metody kasowej (uproszczonej) wydatek należy wykazać w całości w dacie jego poniesienia, czyli w dniu wystawienia polisy.

Natomiast w przypadku metody memoriałowej, polisę należy podzielić proporcjonalnie na lata podatkowe, których dotyczy. Część przypadającą na rok bieżący należy zaksięgować w dacie wystawienia polisy. Natomiast część przypadającą na rok kolejny dla celów porządkowych należy umieścić w KPiR pod datą 1 stycznia 2020 roku. Innym rozwiązaniem w przypadku metody memoriałowej jest podział wartości polisy na 12 miesięcy (okres jej obowiązywania) i księgowanie co miesiąc 1/12.

Ponadto proszę pamiętać, że zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych kosztem uzyskania przychodu nie mogą być składki na ubezpieczenie samochodu osobowego w wysokości przekraczającej ich część ustaloną w takiej proporcji, w jakiej kwota 150.000 zł pozostaje do wartości samochodu przyjętej dla celów ubezpieczenia

Proszę pamiętać, że zarówno OC, jak i AC samochodu w leasingu należy wykazać w kol. 13 KPiR - pozostałe wydatki.