0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Jak rozliczyć polisę ubezpieczeniową samochodu w leasingu?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Począwszy od lutego 2020 roku leasinguję samochód osobowy. Ubezpieczenie musiałam wykupić sama. Jak rozliczyć polisę ubezpieczeniową samochodu w leasingu w księdze przychodów i rozchodów?

Beata, Kędzierzyn- Koźle

 

Sposób księgowania polisy ubezpieczeniowej w KPiR zależy od metody księgowania kosztów, jaką Pani wybrała.

W  przypadku metody kasowej (uproszczonej) wydatek należy wykazać w całości w dacie jego poniesienia, czyli w dniu wystawienia polisy.

Natomiast w przypadku metody memoriałowej, polisę należy podzielić proporcjonalnie na lata podatkowe, których dotyczy. Część przypadającą na rok bieżący należy zaksięgować w dacie wystawienia polisy. Natomiast część przypadającą na rok kolejny dla celów porządkowych należy umieścić w KPiR pod datą 1 stycznia 2021 roku. Innym rozwiązaniem w przypadku metody memoriałowej jest podział wartości polisy na 12 miesięcy (okres jej obowiązywania) i księgowanie co miesiąc 1/12.

Ponadto proszę pamiętać, że zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych kosztem uzyskania przychodu nie mogą być składki na ubezpieczenie dobrowolne samochodu osobowego (AC, GAP) w wysokości przekraczającej ich część ustaloną w takiej proporcji, w jakiej kwota 150.000 zł pozostaje do wartości samochodu przyjętej dla celów ubezpieczenia

Zarówno OC, jak i AC samochodu w leasingu który wykorzystywany jest w działalności gospodarczej należy wykazać w kol. 13 KPiR - pozostałe wydatki.

W celu zaksięgowania polisy ubezpieczeniowej w systemie wfirma.pl należy przejść do zakładki: WYDATKI » KSIĘGOWANIE » DODAJ » FAKTURA (BEZ VAT) » INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ. Jako numer dokumentu należy wprowadzić numer polisy ubezpieczeniowej czyli "Polisa nr ...", natomiast jako kontrahenta wpisać dane towarzystwa ubezpieczeniowego oraz wypełnić pozostałe dane, zgodnie z dokumentem polisy. W przypadku oznaczenia w systemie metody memoriałowej, przy wprowadzaniu wydatku należy zaznaczyć opcję RMK i wpisać okres, którego dotyczy polisa.

jak rozliczyć polisę ubezpieczeniową samochodu w leasingu w systemie wfirma.pl

Tak zaksięgowana polisa ubezpieczeniowa samochodu w leasingu zostanie automatycznie ujęta w kol. 13 KPiR - pozostałe wydatki zgodnie ze stosowaną metodą rozliczania kosztów.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów