0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Załatwianie spraw podatkowych podczas epidemii koronawirusa – jakie obowiązują zasady

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Ze względu na panującą epidemię koronawirusa podatnicy mają możliwość dokonania zdalnej rezerwacji terminów wizyt w urzędzie skarbowym, a także załatwiania wielu spraw podatkowych również bez wychodzenia z domu – wszystko to m.in. dzięki użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego. Jak wygląda załatwianie spraw podatkowych podczas epidemii koronawirusa? Odpowiedź poniżej!

Załatwianie spraw podatkowych podczas epidemii koronawirusa - co możemy załatwić w US bez wychodzenia z domu?

 1. Rozliczeń podatkowych (deklaracje, zeznania, informacje) dokonuje się za pomocą:

  • specjalnego druku interaktywnego, który zamieszczony jest na Portalu Podatkowym;
  • aplikacji e-Deklaracje Desktop umieszczonej na Portalu Podatkowym; programu komercyjnego przystosowanego do przesyłania dokumentów do systemu e-Deklaracje;
  • Uniwersalnej Bramki Dokumentów (UBD).
 1. Wnioski, m.in. o rozłożenie zapłaty podatku na raty, umorzenie zaległości podatkowych czy o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach, przesyłane są dzięki platformie Biznes.gov.pl.

 1. Pisma do organu podatkowego, m.in. wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów podatkowych (ORD-IN), pełnomocnictwo UPL-1, odwołanie od niekorzystnej decyzji, „czynny żal”, ponaglenie, wniosek o wydanie wiążącej informacji stawkowej (WIS-W), przesyłane są przez ePUAP na skrzynkę podawczą urzędu skarbowego.

 1. Zgłoszeń aktualizacyjnych takich jak ZAP-3, NIP-2, NIP-7 i NIP-8 dokonuje się za pomocą indywidualnego konta na Portalu Podatkowym.

 1. Złożenia pełnomocnictwa ogólnego w sprawach podatkowych (PPO-1) oraz zawiadomienia o jego zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu (OPO-1) dokonuje się również za pomocą indywidualnego konta na Portalu Podatkowym.

Odbiór urzędowej korespondencji

Urzędy skarbowe również doręczają pisma, korzystając z elektronicznej skrzynki podawczej adresata dzięki platformie ePUAP lub za pomocą Portalu Podatkowego. Podatnicy zatem nie tylko składają pisma elektronicznie, ale także mają możliwość odbioru przez internet urzędowej korespondencji.

Według art. 144a § 1 Ordynacji podatkowej:

„Doręczanie pism następuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej, jeżeli strona spełni jeden z następujących warunków:

 1. złoży podanie w formie dokumentu elektronicznego przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu podatkowego lub portal podatkowy;

 2. wniesie o doręczenie za pomocą środków komunikacji elektronicznej i wskaże organowi podatkowemu adres elektroniczny;

 3. wyrazi zgodę na doręczanie pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej i wskaże organowi podatkowemu adres elektroniczny”

Na konto założone na Portalu Podatkowym doręczane są pisma dotyczące tylko podatków od zryczałtowanego podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej, podatku od spadków i darowizn oraz podatku od czynności cywilnoprawnych.

Aplikacja „Umów wizytę w urzędzie skarbowym”

Podatnikom, którzy swoje sprawy w urzędzie skarbowym muszą załatwić osobiście, umożliwiono dokonanie rezerwacji wizyty w urzędach skarbowych:

 • dzięki aplikacji „Umów wizytę w urzędzie skarbowym”, która znajduje się na na stronie internetowej wszystkich urzędów skarbowych oraz na stronach takich jak www.wizyta.podatki.gov.pl lub www.podatki.gov.pl/e–wizyta–w–urzedzie–skarbowym/;
 • telefonicznie (numery telefonów podane są na stronach internetowych urzędów).

Jak działa aplikacja „Umów wizytę w urzędzie skarbowym”

Żeby skorzystać z aplikacji „Umów wizytę w urzędzie skarbowym”, należy:

 1. dokonać wyboru województwa i wskazać właściwy urząd skarbowy;

 2. doprecyzować rodzaj sprawy, która będzie załatwiana w urzędzie;

 3. wybrać dzień i godzinę wizyty;

 4. podać dane osoby, która uda się na wizytę;

 5. zatwierdzić rezerwację za pomocą przycisku „Umów wizytę”.

Podczas wizyty w US będzie można załatwić tylko tę sprawę, która została ujęta w zgłoszeniu. Podatnik będzie musiał mieć przy sobie dokument ze zdjęciem w celu potwierdzenia tożsamości.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów