Poradnik Przedsiębiorcy

Czy można skutecznie złożyć PIT przez internet?

Wysyłanie deklaracji przez internet jest najszybszym i najwygodniejszym sposobem rozliczania się z fiskusem. Statystyki pokazują, że coraz więcej osób rozlicza się z US bez wychodzenia z domu. Po przeczytaniu poniższego artykułu, sporządzenie i wysłanie deklaracji PIT przez internet nie zajmie Ci więcej niż 10 minut!

PIT przez internet - deklaracje online bez kwalifikowanego podpisu elektronicznego?

Przedsiębiorcy mają możliwość wysłania drogą elektroniczną rocznych deklaracji w sposób całkowicie darmowy oraz bezpieczny. Bez konieczności posiadania bezpiecznego podpisu kwalifikowanego można wysłać (razem z załącznikami) m.in:

 • PIT-28 - zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,

 • PIT-36 - zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (podatek progresywny),

 • PIT-36L - zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym dla podatników prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą (podatek liniowy),

 • PIT-37 - zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym,

 • PIT-38 - zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym

 • PIT-39 - zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) - dotyczy przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, nabytych lub wybudowanych po dniu 31 grudnia 2008 r.,

 • PIT-4R - deklaracja roczna o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy,

 • PIT-8AR - deklaracja roczna o zryczałtowanym podatku dochodowym,

 • PIT-8C - informacja o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych,

 • PIT-11 - informacja o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy.

PIT przez internet - niezbędne dane

Przy wysyłce deklaracji PIT przez internet podatnik wprowadza minimum danych takich jak:

 • imię i nazwisko,

 • datę urodzenia,

 • identyfikator podatkowy (NIP lub PESEL),

 • kwotę przychodu w zeznaniu lub rocznym obliczeniu podatku za rok podatkowy o dwa lata wcześniejszy niż rok przesyłania deklaracji.

Przykład 1.

Podatnik X składa zeznanie roczne w formie elektronicznej PIT-36 za 2017 rok (zeznanie składane w 2018 roku). W tej sytuacji przy elektronicznej wysyłce wprowadza kwotę przychodu z deklaracji PIT za 2016 rok.

PIT przez internet - eDeklaracje

Na stronie Ministerstwa Finansów zostały udostępnione interaktywne formularze deklaracji podatkowych. Deklarację można sporządzić już w kilku krokach. Wystarczy jedynie:

 1. wejść na stronę systemu eDeklaracje,

 2. zainstalować wtyczkę (plug-in) w zakładce Do pobrania,

 3. pobrać formularz z zakładki Formularze oraz go wypełnić,

 4. podpisać wypełniony formularz wpisując kwotę przychodu,

 5. wysłać dokument,

 6. pobrać Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO), które należy przechowywać z dokumentacją księgową.

PIT przez internet - system wfirma.pl

Użytkownicy systemu wfirma.pl mogą generować zeznania roczne z działalności na podstawie zaksięgowanych operacji gospodarczych. Wystarczy przejść do zakładki:

BIURO » DEKLARACJE » ROCZNE » DODAJ DEKLARACJĘ oraz wybrać jeden z dostępnych formularzy:

 • Roczna deklaracja podatku dochodowego na zasadach ogólnych (PIT-36),

 • Roczna deklaracja liniowego podatku dochodowego (PIT 36L),

 • Roczna deklaracja zryczałtowanego podatku dochodowego (PIT 28),

 • Roczna zbiorcza deklaracja dochodów pracowników (PIT 4R),

 • Roczna zbiorcza deklaracja o zryczałtowanym podatku dochodowym zleceniobiorców (PIT 8AR).

pit przez internet