0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

PIT przez internet - czy można skutecznie złożyć ?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Wysyłanie deklaracji przez internet jest najszybszym i najwygodniejszym sposobem rozliczania się z fiskusem. Statystyki pokazują, że coraz więcej osób rozlicza się z US bez wychodzenia z domu. Po przeczytaniu poniższego artykułu, sporządzenie i wysłanie deklaracji PIT przez internet nie zajmie Ci więcej niż 10 minut!

PIT przez internet - deklaracje online bez kwalifikowanego podpisu elektronicznego?

Przedsiębiorcy mają możliwość wysłania drogą elektroniczną rocznych deklaracji w sposób całkowicie darmowy oraz bezpieczny. Dodatkowo bez konieczności posiadania bezpiecznego podpisu kwalifikowanego można wysłać (razem z załącznikami) m.in:

 • PIT-28 - zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,

 • PIT-36 - zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (podatek progresywny),

 • PIT-36L - zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym dla podatników prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą (podatek liniowy),

 • PIT-37 - zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym,

 • PIT-38 - zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym,

 • PIT-39 - zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) - dotyczy przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, nabytych lub wybudowanych po dniu 31 grudnia 2008 r.,

 • PIT-4R - deklaracja roczna o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy,

 • PIT-8AR - deklaracja roczna o zryczałtowanym podatku dochodowym,

 • PIT-8C - informacja o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych,

 • PIT-11 - informacja o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy.


Roczną deklarację podatku dochodowego na zasadach ogólnych (PIT-36) należy złożyć w US do 30 kwietnia za rok poprzedni.
Roczną deklarację liniowego podatku dochodowego (PIT 36L) należy złożyć w US do 30 kwietnia za rok poprzedni.
Roczną deklarację zryczałtowanego podatku dochodowego (PIT 28) należy złożyć w US do końca lutego za rok poprzedni.
Deklarację PIT 8AR należy sporządzić do 31 stycznia za rok poprzedni.
Deklarację PIT 4R należy sporządzić do 31 stycznia za rok poprzedni.

PIT przez internet - niezbędne dane

Przy wysyłce deklaracji PIT przez internet podatnik wprowadza minimum danych takich jak:

 • imię i nazwisko,

 • datę urodzenia,

 • identyfikator podatkowy (NIP lub PESEL),

 • kwotę przychodu w zeznaniu lub rocznym obliczeniu podatku za rok podatkowy o dwa lata wcześniejszy niż rok przesyłania deklaracji.

Przykład 1.

Podatnik X składa zeznanie roczne w formie elektronicznej PIT-36 za 2020 rok (zeznanie składane w 2021 roku). W tej sytuacji przy elektronicznej wysyłce wprowadza kwotę przychodu z deklaracji PIT za 2019 rok.

PIT przez internet za pomocą systemu wfirma.pl

Użytkownicy systemu wfirma.pl jak również podatnicy, którzy chcą skorzystać z tejże funkcjonalności systemu, mogą generować zeznania roczne z działalności na podstawie zaksięgowanych operacji gospodarczych bądź danych uzupełnionych ręcznie. W tym celu wystarczy przejść do zakładki: START » PODATKI » DEKLARACJE ROCZNE » DODAJ DEKLARACJĘ oraz wybrać jeden z dostępnych formularzy:

 • Roczna deklaracja podatku dochodowego na zasadach ogólnych (PIT-36),

 • Roczna deklaracja liniowego podatku dochodowego (PIT 36L),

 • Roczna deklaracja zryczałtowanego podatku dochodowego (PIT 28),

 • Roczna zbiorcza deklaracja dochodów pracowników (PIT 4R),

 • Roczna zbiorcza deklaracja o zryczałtowanym podatku dochodowym zleceniobiorców (PIT 8AR).

pit przez internet

Następnie pojawi się okno, w którym należy wskazać okres oraz cel złożenia deklaracji. W przypadku zeznań rocznych przedsiębiorcy możliwe jest ręczne zmodyfikowanie danych zaciągniętych przez system. Natomiast w przypadku zeznań rocznych pracowników niezbędne jest uzupełnienie danych w systemie, bowiem zostają one automatycznie zaciągnięte.

Następnie aby wysłać PIT przez internet do urzędu skarbowego bezpośrednio z systemu wfirma należy przejść do zakładki: START » PODATKI » DEKLARACJE ROCZNE, gdzie należy zaznaczyć wygenerowane zeznanie roczne i w górnym menu wybrać opcję WYŚLIJ/EKSPORTUJ » WYŚLIJ DO URZĘDU. W oknie które się pojawi należy przejść do zakładki BEZ PODPISU, skontrolować dane autoryzacyjne i skorzystać z opcji WYŚLIJ DO URZĘDU.

pit przez internet

W sytuacji gdy przesyłka przejdzie prawidłowo do urzędu skarbowego pojawi się zielona koperta i tym samym system umożliwi pobranie UPO (urzędowe poświadczenie odbioru). W tym celu należy zaznaczyć deklarację i z górnego menu wybrać opcję POBIERZ UPO. 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów