0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Konsultacje podatkowe a estoński CIT - kto może wziąć udział?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Do 17 grudnia 2020 roku przedsiębiorcy mogą zgłaszać uwagi w związku z trwającymi konsultacjami podatkowymi w sprawie nowego modelu opodatkowania dochodów z działalności, tj. ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych. Konsultacje podatkowe a estoński CIT – sprawdźmy, czym są i jak wziąć w nich udział!

W jakim celu prowadzone są konsultacje podatkowe?

Konsultacje podatkowe prowadzone są przed wydaniem przez ustawodawcę objaśnień podatkowych dotyczących określonego zagadnienia. Dlatego jest to działanie o dużym znaczeniu dla przedsiębiorców, ponieważ na podstawie zgłaszanych uwag zostają wydane ogólnie obowiązujące wytyczne w sprawie stosowania przepisów podatkowych.

Kto może wziąć udział w konsultacjach podatkowych?

Uwagi, opinie i stanowiska mogą być zgłaszane przez wszystkich przedsiębiorców. Głównymi zainteresowanymi są oczywiście spółki, które mogą korzystać z estońskiego CIT-u, ponieważ to te podmioty będą posiłkować się wydanymi objaśnieniami przy rozliczaniu podatku dochodowego.

Estoński CIT skierowany jest do małych i średnich spółek kapitałowych (z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjnych). Podstawowe kryterium prawa do skorzystania z takiego rozwiązania dotyczy przychodów spółki, które nie mogą przekraczać 100 mln zł.

Pod uwagę zostaną wzięte wyłącznie te zgłoszenia, które zawierają szczegółowe uzasadnienie przedstawianych propozycji.

Konsultacje podatkowe a estoński CIT – jak wziąć udział?

Aby wziąć udział w konsultacjach podatkowych, nie trzeba dokonywać dodatkowych rejestracji na rządowej stronie. Wystarczy przesłać uwagi mailowo na skrzynkę ministerstwa.

Uwagi zgłasza się mailem na adres: estonskicitkonsultacje@mf.gov.pl do 17 grudnia 2020 roku.
Do dokumentów przekazywanych w formatach nieedytowalnych (np. .jpg) należy dołączyć ich postać edytowalną
Ministerstwo Finansów w zawiadomieniu o rozpoczęciu konsultacji podatkowych projektu objaśnień podatkowych dotyczących ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych z 10 grudnia 2020 roku zastrzega sobie prawo do publikowania nadesłanych uwag na stronie www.gov.pl w zakładce „Ministerstwo Finansów” > „Co robimy” > „Konsultacje podatkowe”.

Oznacza to, że biorąc udział w konsultacjach podatkowych, wyraża się zgodę na publikację treści zgłoszonych uwag oraz danych podmiotu zgłaszającego (z wyjątkiem danych osobowych).

Ministerstwo Finansów wskazuje, że konsultacje podatkowe mogą zostać odwołane w całości lub w części, w szczególności w przypadku gdy wydanie objaśnień podatkowych stanie się w całości lub w części bezprzedmiotowe.

 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów