Deklaracja PIT-4R wyłącznie w wersji elektronicznej

  • PIT-4R
Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Pracodawca zatrudniając pracowników przyjmuje na siebie odpowiedzialność m.in. za odprowadzanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (tzw. PIT-4) naliczanych w stosunku do każdej z zatrudnianych osób. Staje się on tym samym płatnikiem podatku dochodowego odprowadzanego w imieniu pracowników, w związku z tym jest zobowiązany do rozliczania rocznego na deklaracji PIT-4R.

Rozliczenie podatku dochodowego za pracowników

Zaliczki za pracowników są płatne do 20 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Informację roczną o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy pracodawca (płatnik) przekazuje do urzędu skarbowego na formularzu PIT-4R.

Ostateczne wykazanie należnych zaliczek na deklaracji PIT-4R za dany rok następuje najpóźniej w dniu 31 stycznia roku następującego po tym, za który zaliczki były opłacane.

PIT-4R wyłącznie przez Internet

Już od paru lat na stronie Ministerstwa Finansów udostępnia się serwis e-deklaracje, który umożliwiają przesyłanie rozliczeń PIT online. Z roku na rok opracowywane są nowe rozwiązania, które pozwalają na coraz szerszy zakres danych przesyłanych przez Internet. Od 2019 roku wszyscy pracodawcy powinni przekazywać PIT-4R wyłącznie w formie elektronicznej. Aktualnie deklaracje przekazywane w wersji papierowej nie będą przyjmowane przez urząd skarbowy.

Deklaracja PIT-4R przekazywana za pośrednictwem Internetu przez płatnika będącego osobą fizyczną, nie musi być podpisana podpisem elektronicznym. Przy wysyłce deklaracji wystarczy podać dane autoryzujące płatnika (imię, nazwisko, numer NIP/PESEL, data urodzenia, wysokość wykazanego przychodu).

Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji PIT-4R

Przedsiębiorca, który nie sporządza deklaracji PIT-4R samodzielnie, a za pośrednictwem biura rachunkowego, może skorzystać z podpisu elektronicznego innej osoby, np. księgowej z biura rachunkowego, wyznaczając ją na pełnomocnika do składania deklaracji. W tym celu należy w urzędzie skarbowym złożyć formularz UPL-1.

Urzędowe poświadczenie odbioru przy składaniu PIT-4R

Ponieważ złożenie deklaracji w terminie jest obowiązkiem płatnika, istotne jest posiadanie potwierdzenia, że deklaracja rzeczywiście znalazła się w urzędzie. Potwierdzeniem złożenia deklaracji online jest urzędowe poświadczenie UPO - potwierdzające, że zweryfikowany pod względem formalnym formularz trafił do urzędu skarbowego.

Generowanie deklaracji PIT-4R w systemie wFirma.pl

W systemach płacowych można w prosty sposób sporządzić deklarację PIT-4R dla osób, które zatrudniano w poprzednim roku. Jednym z takich oprogramowań jest wFirma.pl. Aby wygenerować tę deklarację należy przejść do START » PODATKI » DEKLARACJE ROCZNE » DODAJ DEKLARACJĘ, następnie z listy wybrać ROCZNA ZBIORCZA DEKLARACJA DOCHODÓW PRACOWNIKÓW (PIT 4R).

PIT-4R w wFirma.pl

Po utworzeniu tej deklaracji można wysłać ją bezpośrednio do urzędu skarbowego.

 PIT-4R wysłane z wFirma.pl

Gdy zostanie przyjęta przez serwery Ministerstwa Finansów, użytkownik będzie mógł pobrać UPO.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów