0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Ulga za internet w rozliczeniu zeznania rocznego

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Ulga za internet jest rodzajem ulgi, którą odlicza się od dochodu dopiero w zeznaniu rocznym. Jednak korzystanie z niej zostało znacząco ograniczone. Sprawdź, kiedy i na jakich zasadach możliwe jest odliczenie ulgi za internet.

Ulga za internet - kiedy można ją odliczyć?

Jak już zostało wspomniane, ulga za internet jest specyficznym rodzajem ulgi i jej odliczenie przysługuje jedynie w rozliczeniach podatkowych w dwóch następujących po sobie latach - pod warunkiem, że podatnik wcześniej nie korzystał z tego odliczenia.

W związku z powyższym, w rozliczeniu zeznania za rok 2022 z ulgi za internet mogą skorzystać podatnicy, którzy:

  • nigdy wcześniej nie korzystali z tego rodzaju ulgi,

  • po raz pierwszy z ulgi skorzystali przy rozliczaniu zeznania rocznego za rok 2021.

Do pobrania:

Ulga na internet w zeznaniu rocznym - broszura KIS.pdf

Osoby, które chcą skorzystać z ulgi za internet muszą mieć na względzie, że kwota możliwa do odliczenia jest limitowana - maksymalna kwota, o którą podatnik może pomniejszyć dochód, wynosi 760 zł na osobę.

Należy mieć na uwadze, że kwota 760 zł dotyczy jednej osoby, bez wyjątku. Nawet w przypadku małżonków posiadających wspólność majątkową i rozliczających się wspólnie nie ma możliwości łączenia kwoty limitu i wykorzystywania jej tylko przez jednego z małżonków.

Kto może skorzystać z ulgi za internet?

Z ulgi za internet mogą skorzystać podatnicy rozliczający swoje dochody na następujących formularzach:

  • PIT-28 - rozliczenie podatku dochodowego na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych;

  • PIT-36 - rozliczenie podatku dochodowego według skali podatkowej. Należy jednak mieć na względzie, że rozliczenie ulgi możliwe jest tylko wtedy, gdy wydatki za internet nie były wcześniej ujmowane w kosztach firmowych;

  • PIT-37 - rozliczenie podatku dochodowego przez podatników nieprowadzących działalności gospodarczej.

Wspólne rozliczenie z małżonkiem a ulga za internet

Jeśli pomiędzy małżonkami istnieje wspólnota majątkowa, a do tej pory ulgę za internet rozliczał jeden z nich, wówczas drugi ma prawo do “własnego odliczenia ulgi”. W takiej sytuacji należy jednak mieć na względzie, że na fakturze muszą znajdować się dane tego małżonka, który chce zastosować ulgę.

Ulga za internet - kto może z niej skorzystać?

Dokumentowanie wydatku poniesionego na korzystanie z internetu

Podatnik, który chce skorzystać z ulgi za internet powinien mieć na względzie, że odliczeniu podlegają wszystkie wydatki związane z użytkowaniem internetu. W związku z tym prawo do ulgi przysługuje nie tylko tym podatnikom, którzy korzystają z internetu w miejscu zamieszkania. Otóż ulga za internet przysługuje również tym, którzy korzystają z internetu w kafejce internetowej, mają go w telefonie komórkowym, czy też posiadają przenośny modem podłączony do laptopa.

Należy jednak pamiętać, że skorzystanie z ulgi za internet wymaga prawidłowego udokumentowania poniesionego z tego tytułu wydatku. W tym celu organy podatkowe nie wymagają, by dokumentem tym była koniecznie faktura. Jednak jest to najbezpieczniejszy dowód dokumentujący korzystanie z usług internetowych.

Ważne, by dokument ten posiadał:

  • dane identyfikujące sprzedawcę i nabywcę,

  • rodzaj zakupionej usługi,

  • kwotę zapłaty,

  • stwierdzenie faktycznie poniesionego wydatku, a nie tylko zamówienie usługi.

Należy mieć na uwadze, że ulga dotyczy jedynie opłaty za internet faktycznie poniesionej. Aby więc, dokonać odliczenia ulgi za internet, należy posiadać dokumenty poświadczające opłacenie wydatków. W przypadku płatności przelewem, odpowiednie będzie potwierdzenie przelewu, gdzie w treści powinno być jasno wskazane czego dotyczy transakcja np. opłata tytułem użytkowania sieci za grudzień 2022 r., lub w przypadku płatności gotówką - potwierdzenie wpłaty lub adnotacja na fakturze "zapłacono gotówką".

Gdzie wykazać ulgę za internet w zeznaniu rocznym?

Jak już wcześniej zostało wspomniane odliczenie ulgi za internet możliwe jest przy składaniu zeznania rocznego na formularzach: PIT-28, PIT-36, PIT-37. Do każdego z tych formularzy możliwe jest załączenie PIT/O. Jest to załącznik, który służy do wykazywania ulg podatkowych, w tym również ulgi za internet.

ulga za internet

W celu dokonania odliczenia ulgi za internet w załączniku PIT/O, w części B - Odliczenia od dochodu, w polu nr 31 lub 32 (w zależności, czy ulga rozliczana jest przez podatnika, czy przez małżonka podatnika) umieszcza się kwotę możliwą do odliczenia.

 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów