0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

PIT-37 - lepiej przez Internet niż pocztą poleconą

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Wszystkie osoby, które pracują w oparciu o umowę zlecania, umowę o dzieło i umowę o pracę muszą rozliczać się przy pomocy druku PIT-37. Wypełnione dokumenty, wykazujące dochód podatnika należy złożyć w terminie do 30 kwietnia. Poniżej przedstawiamy, za pośrednictwem jakich źródeł można tego dokonać.  

Tradycyjne metody składania PIT

Typową formą dostarczania swojego zeznania podatkowego jest oddanie go do jednego z okienek w przydzielonym danej osobie Urzędzie Skarbowym. Można również wysłać swój druk przy pomocy poczty. Natomiast osoby przebywające za granicą mają  możliwość przekazania swojego dokumentu polskiemu urzędowi konsularnemu.

Rozliczenie podatkowe PIT-37 online

Oprócz tradycyjnego sposobu, od kilku lat zeznanie podatkowe można złożyć także za pośrednictwem Internetu. Dzięki temu nie trzeba tracić czasu stojąc w kolejkach na poczcie czy w Urzędzie Skarbowym. Ponadto do złożenia dokumentu PIT-37 nie jest wymagane posiadanie certyfikowanego podpisu elektronicznego. Do weryfikacji deklaracji o dochodach za dany rok potrzebne jest jedynie 5 danych personalnych, czyli:

  • NIP albo numer PESEL – w zależności od podatnika,

  • imię (pierwsze),

  • nazwisko,

  • data urodzenia,

  • kwota przychodu wskazana w zeznaniu lub rocznym obliczeniu podatku za rok poprzedni podatkowy, w odniesieniu do którego jest składany dokument elektroniczny (składając deklarację za 2017 – podajemy kwoty przychodów z deklaracji składanej za 2016 r.). W przypadku braku dochodów, gdy w poprzednim roku podatkowym nie zostało złożone żadne z zeznań lub rocznych obliczeń podatku należy podać kwotę "0".

Fakt przyjęcia i zaakceptowania przez Urząd Skarbowe złożonej za pośrednictwem Internetu deklaracji o dochodach, zostaje potwierdzony poprzez wysłanie podatnikowi UPO - Urzędowego Poświadczenia Odbioru, które powinno się wydrukować i przechowywać wraz z kopią naszej deklaracji. UPO (a szczególnie numer w nim podany) należy przechowywać przez 5 lat, aż do przedawnienia zobowiązania podatkowego.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów