0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zmiana nazwiska w trakcie roku a zeznanie roczne

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Młode pary często nie zdają sobie sprawy z konieczności zgłoszenia zmian, jakie następują po zawarciu związku małżeńskiego w związku z rozliczeniem z urzędem skarbowym. Kwestia ta jest szczególnie istotna w przypadku osób, które zmieniły nazwisko, bez względu na to, czy prowadzą własną działalność gospodarczą, czy też pracują na etacie. Sprawdź, jak istotna jest zmiana nazwiska przy składaniu zeznania rocznego.

Zmiana nazwiska - kogo informować?

W przypadku większości związków małżeńskich zawieranych w Polsce to kobiety decydują się na przyjęcie nazwiska męża. Coraz częściej do nazwiska panieńskiego jako drugi człon dodaje się również nazwisko pana młodego. Bez względu na dokonany wybór deklaracja roczna powinna uwzględniać nowe, obowiązujące po zawarciu związku małżeńskiego dane. A zatem deklaracja podatkowa musi zgadzać się z danymi, znajdującymi się w bazie urzędu skarbowego. Należy przy tym zaznaczyć, że placówka nawet w sytuacji, gdy podatnik nie poinformował o dokonanych zmianach, powinna posiadać zaktualizowane dane osobowe.

Zmiana nazwiska - aktualizacja danych obowiązkowa tylko dla przedsiębiorców

Sposób aktualizacji danych oraz jej konieczność zależy od posiadanego przez podatnika statusu. Zgodnie z art. 14 ust. 2 ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, osoby fizyczne niebędące płatnikami podatku VAT, których podstawowym numerem identyfikacyjnym jest PESEL, nie mają obowiązku aktualizowania swoich danych w urzędzie skarbowym. W ich przypadku baza aktualizowana jest w oparciu na bazie Centralnego Rejestru Podmiotów – Krajowej Ewidencji Podatników. W związku z powyższym osoba fizyczna, która nie prowadzi działalności gospodarczej, nowego nazwiska użyje w momencie składania deklaracji podatkowej – z reguły jest to formularz rozliczenia rocznego PIT-37.

W przypadku danych przedsiębiorcy posiadającego wpis w CEIDG, zmiana danych odbywa się za pośrednictwem wniosku CEIDG-1. Dane należy zaktualizować w terminie 7 dni od momentu powstania danych. Szczegóły w zakresie aktualizacji danych w CEIDG omawia artykuł: Formularz CEIDG-1 z omówieniem - aktualizacja danych.

Co istotne przedsiębiorca wpisany do CEIDG, który jest podatnikiem VAT nie aktualizuje VAT-R w zakresie zmiany nazwiska.

Natomiast podatnicy VAT niepodlegający wpisowi do CEIDG oraz nieprowadzący działalności gospodarczej płatnicy składek i podatków powinni skorzystać z formularza NIP-7.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów