Poradnik Przedsiębiorcy

Artykuły z dnia 2018-02-05

Rozliczenie powypadkowej naprawy samochodu w leasingu

Rozliczenie powypadkowej naprawy samochodu w leasingu Mimo że przedsiębiorca posiadający pojazd w leasingu nie jest jego właścicielem, ponosi koszty z nim związane. Jak przeprowadzić rozliczenie powypadkowej naprawy samochodu w leasingu w wyniku powstałej szkody? Dowiedz się więcej na ten temat z artykułu! czytaj dalej
2018-02-05

Prawo pracy

Szkolenie sfinansowane zleceniobiorcy - zasady

Szkolenie sfinansowane zleceniobiorcy - zasady Szkolenie sfinansowane zleceniobiorcy - jakie są zasady? Z jakimi wyjątkami od zasad może spotkać się zleceniobiorca? Czy wydatki na szkolenie można zaliczyć do kosztów? Chcesz poznać odpowiedzi na te i inne pytania? Koniecznie przeczytaj nasz artykuł! czytaj dalej

Sprzedaż samochodów używanych i kolekcjonerskich z Unii i spoza Unii

Sprzedaż samochodów używanych i kolekcjonerskich z Unii i spoza Unii Sprzedaż samochodów używalnych i kolekcjonerskich pochodzących z Unii Europejskiej lub spoza niej, jest w Polsce bardzo popularnym i dochodowym biznesem. Jednak wielu przedsiębiorców tej branży zastanawia się: jak je opodatkować? Przeczytaj i dowiedz się! czytaj dalej

Gwarancja producenta - na czym polega?

Gwarancja producenta - szczegóły Gwarancja producenta to zobowiązanie sprzedawcy do rekompensaty za rzecz wadliwie sprzedaną. Jest to dobrowolne oświadczenie producenta, który określa w nim prawa i obowiązki stron. Poznaj wyczerpujące informacje na temat gwarancji producenta. czytaj dalej

Wspólność majątkowa a możliwość odliczenia VAT i ujęcie w kosztach

Jak wspólność majątkowa wpływa na możliwość odliczenia VAT i ujęcie faktur w kosztach? Jak wspólność majątkowa wpływa na możliwość odliczenia VAT od faktury? Czy można ująć taką fakturę w kosztach? czytaj dalej

Sprzedaż środka trwałego wycofanego z działalności lub po jej zakończeniu

Sprzedaż środka trwałego w sytuacji jego wycofania lub likwidacji działalności Używanie środków trwałych jest nieodłącznym elementem prowadzenia działalności gospodarczej. Jak w świetle prawa podatkowego wygląda sprzedaż środka trwałego, jeśli jest on wycofywany z działalności lub firma zostaje zlikwidowana? Przeczytaj! czytaj dalej

Składki ZUS przy ryczałcie ewidencjonowanym

Składki ZUS przy ryczałcie ewidencjonowanym Jeśli przedsiębiorca jako formę opodatkowania działalności wybrał ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, wówczas zaliczki na podatek nalicza wyłącznie od przychodów osiągniętych w danym okresie. Zobacz jaki wpływ na wysokość zaliczki mają składki ZUS! czytaj dalej

Ubezpieczenie społeczne osób wykonujących działalność gospodarczą

Ubezpieczenie społeczne osób wykonujących działalność gospodarczą Czy wszystkie osoby prowadzące działalność gospodarczą opłacają składki na ubezpieczenie społeczne? Jakie są ulgi dla osób rozpoczynających prowadzenie działalności! Sprawdź, czy w trakcie zawieszenia działalności konieczne jest opłacanie składek! czytaj dalej
2018-02-05

Prawo pracy

Zasady zatrudnienia na umowy cywilnoprawne

Umowy cywilnoprawne charakteryzują się innymi zasadami zawierania niż umowa o pracę. Dokładne zasady regulowane są przepisami Kodeksu cywilnego. Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się więcej na temat umów cywilnoprawnych! czytaj dalej

Wyposażenie - likwidacja i wycofanie z działalności

Wyposażenie a likwidacja lub kradzież Wyposażenie wykorzystywane w działalności gospodarczej może ulec kradzieży, likwidacji lub wycofaniu na cele prywatne przedsiębiorcy. Każde z tych zdarzeń niesie jednak za sobą określone konsekwencje podatkowe. Dowiedz się jakie czytając nasz artykuł! czytaj dalej
2018-02-05

Podatek VAT

Przeliczanie faktur w walutach obcych dla celów VAT

Przeliczanie faktur w walutach obcych - po jakim kursie? Wystawianie oraz księgowanie faktur w walucie obcej wymaga zastosowania właściwego kursu przeliczeniowego. Przeczytaj artykuł i poznaj zasady pozwalające na prawidłowe przeliczanie faktur w walutach obcych dla celów VAT według odpowiedniego kursu. czytaj dalej

Amortyzacja składników wyposażenia biura

Amortyzacja składników wyposażenia biura - jak wygląda? Istnieją sytuacje, kiedy nie trzeba dokonywać odpisów amortyzacyjnych. Dokonując biurowych zakupów warto wiedzieć, na jakich warunkach powinna być wykonana amortyzacja składników wyposażenia biura. Przeczytaj artykuł i dowiedz się więcej na ten temat! czytaj dalej

Samochód ciężarowy - definicja w VAT i podatku dochodowym

Samochód ciężarowy - definicja Samochód ciężarowy nie jest wprost zdefiniowany w ustawach o podatkach dochodowych oraz w ustawie o podatku od towarów i usług. Wymienione ustawy definiują wyłącznie samochód osobowy. Dowiedz się, jakie cechy powinien mieć pojazd uznawany za ciężarowy! czytaj dalej

Utwór inspirowany a utwór zależny - granica między inspiracją a plagiatem?

Utwór inspirowany - czym się charakteryzuje? Różnica pomiędzy inspiracją a opracowaniem cudzego utworu jest dość niewyraźna. Dodatkową trudność dostarcza brak legalnej definicji inspiracji stosowanej w wykładni prawa. Czym więc jest utwór inspirowany a czym opracowanie? Dowiedz się z artykułu. czytaj dalej

Koszt transportu wyposażenia - jak zaksięgować w KPiR?

Koszt transportu wyposażenia - jak ująć w KPiR? Jak należy ująć w KPiR koszt transportu wyposażenia, który jest ujęty na jednej fakturze z zakupionym wyposażeniem? czytaj dalej

Akcesoria telefoniczne a prawo odliczenia VAT

Akcesoria telefoniczne a odliczenie VAT Czy akcesoria telefoniczne mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodu i możliwe jest odliczenie podatku VAT? czytaj dalej
2018-02-05

Podatek VAT

Faktura korygująca a nota korygująca - różnice

Faktura korygująca a nota korygująca - obowiązek potwierdzenia odbioru Zastanawiasz się, kiedy wystawia się fakturę korygującą a kiedy notę korygującą? Pomimo podobnych nazw między tymi dokumentami występują znaczne różnice. Faktura korygująca a nota korygująca - dowiedz się, czym się różnią i jak prawidłowo je wystawiać! czytaj dalej

Dziedziczenie praw autorskich - kiedy jest możliwe?

Dziedziczenie praw autorskich - w jaki sposób można nabyć prawa do utworu Dziedziczenie praw autorskich wiąże się z wymiernymi korzyściami finansowymi, dlatego warto rozwiać wątpliwości co do sposobu i legalności przeniesienia uprawnień do wykorzystania dorobku twórcy jeszcze przed jego śmiercią. Sprawdź, jak to zrobić. czytaj dalej

Akt notarialny - czym jest i kiedy się go sporządza?

Akt notarialny - jego formy i strony Akt notarialny jest dokumentem o charakterze urzędowym, wymaganym przez polskiego ustawodawcę do zachowania ważności niektórych czynności prawnych. W dokumencie sporządzonym przez notariusza stwierdzana jest treść czynności prawnej. czytaj dalej

Wiele marek w jednym przedsiębiorstwie

Wiele marek w jednym przedsiębiorstwie - czy to możliwe? Marka to nie to samo, co działalność gospodarcza. Takie rozróżnienie daje przedsiębiorcy wiele możliwości. Czy wiele marek w jednym przedsiębiorstwie jest możliwe? Przeczytaj nasz artykuł i znajdź odpowiedź na to pytanie! czytaj dalej