0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Ostatnie artykuły autora:

Ochrona danych

Transfer danych osobowych do państw trzecich a RODO

Transfer danych osobowych dokonywany jest przez wielu przedsiębiorców. Ma to miejsce chociażby w momencie umieszczania danych na dysku w chmurze. O czym przedsiębiorca musi pamiętać, gdy przekazuje dane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych?

25 czerwca 2022

Prawo gospodarcze

Zastępstwo inwestycyjne - zasady i skutki

Zastępstwo inwestycyjne nie jest uregulowane w przepisach. W praktyce zdarza się, że inwestorzy z różnych przyczyn decydują się na zawarcie umowy o zastępstwo inwestycyjne. Jakimi zasadami rządzi się i jakie skutki wywołuje? Dowiedz się więcej na temat!

17 stycznia 2022

Prawo spółek

Reklamacja przy sprzedaży między przedsiębiorcami

Reklamacja przysługuje każdemu konsumentowi, który kupił dany towar lub usługę. Ponadto takie prawo przysługuje przedsiębiorcom, gdy dokonują transakcje między sobą. Jakie więc są różnice w reklamacji między konsumentem i sprzedawcą a przedsiębiorcami.

25 czerwca 2022

Prawo gospodarcze

Cofnięcie pozwu i zrzeczenie się roszczenia - czym się różni?

Czym różni się cofnięcie pozwu bez zrzeczenia się roszczenia oraz cofnięcie pozwu ze zrzeczeniem się roszczenia? Jakie są skutki cofnięcia pozwu na gruncie postępowania cywilnego? Jaka jest różnica pomiędzy cofnięciem pozwu a zrzeczeniem się roszczenia?

18 października 2021

Prawo gospodarcze

Jak powinna wyglądać dokumentacja wymagana przez RODO?

Rozporządzenie RODO nie przewiduje wprost konieczności tworzenia rozbudowanej dokumentacji. Warto jednak pamiętać o bardzo ważnej zasadzie, czyli o zasadzie rozliczalności. Na czym ona polega? Jaka jest dokumentacja wymagana przez RODO? Przeczytaj o tym!

17 stycznia 2022

Prawo gospodarcze

Jak w praktyce wygląda zniesienie współwłasności?

Zniesienie współwłasności może odbyć się w dwóch trybach - umownym i sądowym. Formalności, jakich należy dopełnić są zależne od tego czy przedmiotem współwłasności jest ruchomość czy nieruchomość. Dowiedz się jak wygląda proces zniesienia współwłasności!

1 maja 2022

Prawo gospodarcze

Bezpodstawne wzbogacenie - co należy wiedzieć?

Co do zasady, roszczenie z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia przysługuje w każdym przypadku, w jakim doszło do niesłusznego nabycia majątku – bez względu na dobrą lub złą wiarę wzbogaconego/zubożonego. Czym dokładnie jest bezpodstawne wzbogacenie?

26 stycznia 2022

Prawo gospodarcze

Jak funkcjonuje rejestr przedsiębiorców KRS?

Jakie zmiany przyniosła ustawa o zmianie ustawy o KRS? Czy teraz szybciej i łatwiej można załatwić sprawy w krajowym rejestrze sądowym? Przeczytaj, jak funkcjonuje krajowy rejestr przedsiębiorców KRS i przekonaj się, czy dużo się zmieniło?

23 października 2020

Ochrona danych

Kontrola RODO – co należy wiedzieć?

RODO wprost reguluje niektóre uprawnienia organu nadzorczego związane z kontrolą i postępowaniem w sprawie naruszenia RODO. Uszczegółowienie zasad związanych z kontrolą RODO znaleźć można w polskiej ustawie odo. Jak zatem wygląda kontrola RODO ?

17 stycznia 2022

Ochrona danych

Jak przeprowadzić audyt zgodności z RODO?

Przeprowadzając audyt zgodności z RODO, przedsiębiorca powinien przeanalizować swoją działalność pod kątem zbierania informacji o powyższym charakterze. W tym celu warto zadać sobie kilka pytań pomocniczych, które usprawnią prowadzony audyt.

17 stycznia 2022

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów