Poradnik Przedsiębiorcy

Autor: Katarzyna Gruca

2019-03-19

Prawo pracy

Obniżona granica wieku czyli zatrudnianie młodocianych

Obniżona granica wieku czyli zatrudnianie młodocianych Od 1 września 2018 roku zmieniła się dolna granica wiekowa dla pracowników młodocianych. Sprawdź jak zmieniły się przepisy i czy zatrudnianie młodocianych niesie ze sobą wiele obowiązków ze strony pracodawcy? Przeczytaj nasz artykuł! czytaj dalej
2019-03-18

Prawo pracy

Nowe informacje w świadectwie pracy od 1 stycznia 2019 r.

Nowe informacje w świadectwie pracy W związku z elektronizacją akt osobowych pracodawcom doszło kilka dodatkowych obowiązków. Jakie nowe informacje w świadectwie pracy powinni uwzględniać? Czy należy przekazywać je pracownikowi drogą pisemną czy elektroniczną? Sprawdź to! czytaj dalej
2019-03-18

Prawo pracy

Kiedy i w jaki sposób należy wypełnić zaświadczenie A1?

Kiedy i w jaki sposób należy wypełnić zaświadczenie A1? Zaświadczenie A1 służy do ustalenia prawidłowego ustawodawstwa, któremu podlega osoba ubezpieczona. Jak wypełnić takie zaświadczenie? Kto je wystawia? Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się jak krok po kroku wypełnić ten formularz! czytaj dalej
2019-03-15

Prawo pracy

Jak prowadzić listy obecności zgodnie z RODO?

Listy obecności - jak je prowadzić zgodnie z RODO? Listy obecności są prowadzone w celu potwierdzenia przez pracownika przybycia oraz obecności w pracy. Czy lista obecności może zawierać informacje o przyczynie absencji pracownika? Przeczytaj nasz artykuł i poznaj odpowiedzi na te pytania! czytaj dalej
2019-03-12

Prawo pracy

Czy w kadrach trzeba prowadzić rejestr czynności przetwarzania danych osobowych?

Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych w kadrach Przepisy RODO obowiązują już prawie rok, jednak mimo to wiele osób nie jest pewna jakie obowiązki na nich spoczywają. Jednym z takich częstych pytań jest: Czy w kadrach trzeba prowadzić rejestr czynności przetwarzania danych osobowych? Sprawdźmy! czytaj dalej
2019-03-12

Urlopy i inne

Czy pracodawca może zmusić do urlopu wypoczynkowego?

Czy pracodawca może zmusić do urlopu wypoczynkowego? Urlop wypoczynkowy to uprawnienie osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Czy pracodawca może zmusić do urlopu wypoczynkowego? Czy polecenie wykorzystania urlopu jest wiążące? Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się więcej na ten temat! czytaj dalej

Zakaz powierzania pracy w handlu w niedzielę w związku z ograniczeniem

Zakaz powierzania pracy w handlu w niedzielę - przepisy Zakaz powierzania pracy w handlu w niedzielę obowiązuje prawie wszystkie obiekty handlowe, poza kilkoma wyjątkami takimi jak: stacje benzynowe, placówki pocztowe, sklepy z pamiątkami, kina, restauracje czy lecznice dla zwierząt. Dowiedz się więcej! czytaj dalej
2019-02-13

Prawo pracy

Wynagrodzenie chorobowe, gdy zwolnienie lekarskie przypada na weekend

 Jak ustalić wynagrodzenie chorobowe w razie przerwy w korzystaniu ze zwolnienia lekarskiego przypadającej na weekend? Jak prawidłowo ustalić wynagrodzenie chorobowe? Czy w przypadku gdy miała miejsce przerwa w korzystaniu ze zwolnienia lekarskiego, ponieważ przypadło ono na weekend należy pracownikowi wypłacić wynagrodzenie? Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się więcej! czytaj dalej
2019-02-12

Prawo pracy

Komu przysługuje prawo do odprawy i jaka jest jej wysokość?

Kiedy należy się prawo do odprawy? Odprawa pieniężna przyznawana pracownikowi stanowi rekompensatę za rozwiązanie stosunku pracy. Jaka jest jej wysokość i termin wypłaty? Jakie warunki muszą zostać spełnione, aby pracownik nabył prawo do odprawy? Przeczytaj artykuł i dowiedz się więcej! czytaj dalej
2019-02-08

Prawo pracy

Kiedy potrzebna jest korekta świadectwa pracy?

Kiedy potrzebna jest korekta świadectwa pracy? Pracodawca po wygaśnięciu lub rozwiązaniu stosunku pracy, powinien jak najszybciej wręczyć pracownikowi świadectwo pracy. Co jednak w sytuacji, kiedy dokument ten zawiera błędy? Przeczytaj i sprawdź, jak powinna wyglądać korekta świadectwa pracy! czytaj dalej