Poradnik Przedsiębiorcy

Autor: Katarzyna Gruca

2018-09-27

Prawo pracy

Dla kogo specjalny zasiłek opiekuńczy w 2018 r.?

Dla kogo specjalny zasiłek opiekuńczy w 2018 r.? Specjalny zasiłek opiekuńczy ma charakter rekompensaty za niepodejmowanie zatrudnienia lub rezygnację z aktywności zawodowej na rzecz sprawowania opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny. Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się na temat tego zasiłku! czytaj dalej
2018-09-21

Prawo pracy

Delegowanie przywróconego przez sąd pracownika - czy jest możliwe?

Delegowanie przywróconego przez sąd pracownika czy jest możliwe? Oddelegowanie do innej pracy może nastąpić jednorazowo w roku kalendarzowym przez okres 3 miesięcy i powinno wynikać z uzasadnionych potrzeb pracodawcy. Czy jednak jest możliwe delegowanie przywróconego przez sąd pracownika? Przeczytaj i dowiedz się! czytaj dalej
2018-09-20

Prawo pracy

Umowa o pracę przez SMS? Czy to możliwe?

Umowa o pracę przez SMS? Czy to możliwe? W dzisiejszych czasach zawieranie umów za pomocą poczty e-mail czy w inny sposób elektroniczny jest na porządku dziennym. Jednak czy umowa o pracę przez SMS jest skuteczną formą zawarcia stosunku pracy? Na to pytanie odpowiada poniższy artykuł! czytaj dalej

Jak rozliczyć zasiłek chorobowy wypłacany przez ZUS w deklaracji rocznej?

Jak rozliczyć zasiłek chorobowy wypłacany przez ZUS w deklaracji rocznej? Zasiłek chorobowy wypłacany przez ZUS jest dla pracownika przychodem, który podlega opodatkowaniu. Tym samym otrzymane świadczenia należy wykazać w deklaracji rocznej. Jak to wyglada w praktyce? Jak rozliczyć PIT-11A? Odpowiedź można znaleźć w artykule. czytaj dalej

Abolicja składek ZUS

Abolicja składek ZUS Nieopłacone na czas składki ZUS można rozłożyć na raty. Co jednak gdy nie ma żadnych możliwości spłaty takiego długu? Czy abolicja składek ZUS jest możliwa? Przeczytaj i dowiedz się czy można jeszcze wnioskować o umorzenie zaległych składek! czytaj dalej
2018-08-31

Prawo pracy

Nowe zezwolenie na pobyt czasowy cudzoziemców w Polsce

Nowe zezwolenie na pobyt czasowy cudzoziemców w Polsce Dyrektywy Parlamentu europejskiego wymuszają wprowadzanie zmian także w polskim prawie. W konsekwencji wprowadzone zostało nowe zezwolenie na pobyt czasowy dla cudzoziemców. Jakie jeszcze zmiany zostały wprowadzone? Przeczytaj i dowiedz się wszystkiego! czytaj dalej
2018-08-16

Ochrona danych

Ochrona danych kandydata podczas procesu rekrutacyjnego

Ochrona danych kandydata w procesie rekrutacji Podczas procesu rekrutacji przetwarzane są dane osobowe kandydata. Na co należy wtedy zwrócić szczególną uwagę? Jakich pytań nie może zadawać rekruter podczas rozmowy kwalifikacyjnej? Jak wygląda ochrona danych kandydata? Przeczytaj nasz artykuł! czytaj dalej
2018-07-24

Prawo pracy

Jak rozliczyć podatek za obywatela Ukrainy pracującego w Polsce?

Jak rozliczyć podatek za obywatela Ukrainy pracującego w Polsce? Obywatele Ukrainy pracujący w Polsce z uwagi na miejsce zamieszkania mogą podlegać opodatkowaniu w Polsce lub w swoim państwie. To jak wyliczyć podatek za obywatela Ukrainy zależy od kilku czynników. Przeczytaj artykuł i dowiedz się więcej na ten temat! czytaj dalej
2018-07-23

Urlopy i inne

Urlop wypoczynkowy pracownika młodocianego

Urlop wypoczynkowy pracownika młodocianego W pierwszym roku pracy wymiar urlopu wypoczynkowego pracownika młodocianego wynosi w sumie 38 dni roboczych. Dlaczego i na jakich zasadach przysługuje mu tak długi urlop wypoczynkowy? Sprawdź jakie uprawnienia urlopowe mają młodociani! czytaj dalej

Działalność gospodarcza a ubezpieczenie w KRUS – kwota graniczna podatku

Działalność gospodarcza a ubezpieczenie w KRUS – kwota graniczna podatku Czy będąc rolnikiem i jednocześnie prowadząc działalność gospodarczą trzeba rezygnować z ubezpieczenia rolniczego KRUS i przejść na ZUS? Czy po spełnieniu odpowiednich warunków może dalej podlegać pod ubezpieczenie społecznym rolników? Przeczytaj! czytaj dalej