Poradnik Przedsiębiorcy

Autor: Katarzyna Gruca

2019-05-16

Prawo pracy

Choroba pracownika podczas dnia wolnego za pracę w niedzielę i święta

Choroba pracownika w dniu wolnym udzielonym za pracę w niedzielę i święta Kodeks pracy przyznaje pracownikom prawo do dni wolnych od pracy w niedziele i święta. W sytuacji, gdy pracownik wykonuje pracę w weekend może otrzymać dzień wolny w tygodniu. Jak jest rozliczana choroba pracownika w dniu wolnym? Sprawdź czytając artykuł! czytaj dalej
2019-05-16

Prawo pracy

Praca w szczególnych warunkach - czym się charakteryzuje?

Praca w szczególnych warunkach - czym się charakteryzuje? Praca w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze - z jakimi uprawnieniam pracownika się wiąże? Jakie prace wymieniane są jako praca w szkodliwych warunkach? A jakie jako prace o szczególnym charakterze? Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się! czytaj dalej
2019-05-15

Prawo pracy

Zakaz konkurencji - kiedy pracownikowi należy się odszkodowanie?

Zakaz konkurencji - kiedy pracownikowi należy się odszkodowanie? Zakaz konkurencji jest to umowa, która zobowiązuje pracownika do nie wykonywania pracy w firmie konkurencyjnej. Umowa ta może obowiązywać zarówno w trakcie trwania umowy o pracę jak i po jej zakończeniu. Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się więcej! czytaj dalej

Jak złożyć wniosek o przeliczenie emerytury?

Kiedy i w jaki sposób złożyć wniosek o przeliczenie emerytury? Ustawa z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych reguluje kwestie dotyczące ponownego przeliczenia emerytury. W jaki sposób oblicza się wysokość emerytury? Kiedy złożyć wniosek o przeliczenie emerytury? Sprawdź! czytaj dalej

Sprzęt służbowy używany przez pracownika do celów prywatnych

Sprzęt służbowy użytkowany w celach prywatnych Sprzęt służbowy nie powinien służyć pracownikowi do celów prywatnych. Jak uregulować zasady dotyczące użytkowania powierzonych narzędzi pracy? Czym skutkuje zniszczenie sprzętu służbowego używanego w celach prywatnych? Przeczytaj w artykule! czytaj dalej

Składki ZUS – czy wspólnicy w spółce z o.o. muszą je opłacać?

Składki zus w spółce z o.o. Czy wspólnik posiadający 99% udziałów w spółce z o.o. musi opłacać obowiązkowe składki ZUS? Czym jest iluzoryczny udział w takiej spółce i z czym się wiąże? Przeczytaj nasz artykuł i poznaj odpowiedzi na te i inne pytania! czytaj dalej
2019-04-16

Prawo pracy

Cofnięcie wypowiedzenia umowy o pracę - kiedy jest możliwe?

Cofnięcie wypowiedzenia umowy o pracę - kiedy jest możliwe?wypowiedzenia Czy możliwe jest cofnięcie wypowiedzenia umowy o pracę? Co zrobić, kiedy zmienią się okoliczności, a wraz z nimi podjęta decyzja? Warto wiedzieć, kiedy wypowiedzenie umowy o pracę można wycofać! Przeczytaj artykuł i znajdź rozwiązanie! czytaj dalej
2019-04-10

Prawo pracy

Potrącenia z wynagrodzeń – umowy cywilnoprawne 2019

Potrącenia z wynagrodzeń - umowa cywilnoprawna 1 stycznia 2019 roku zaczął obowiązywać nowy przepis, zmieniający zasady potrącenia z wynagrodzeń. Dłużnik może więc zakwestionować zajęte przez komornika wynagrodzenie, ponieważ kwestie potrąceń regulowane są tak samo, jak w przypadku umowy o pracę. czytaj dalej
2019-04-08

Ochrona danych

Jak wprowadzić monitoring zgodny z RODO?

Monitoring zgodny z rodo - jak wprowadzić? Kwestie monitoringu wizyjnego oraz poczty elektronicznej uregulowano w Rozporządzeniu RODO oraz w kodeksie pracy w art 22(2). Co stanowią te przepisy? Jak wprowadzić monitoring zgodny z RODO? Poznajmy wskazówki Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych czytaj dalej
2019-04-05

BHP w firmie

Brak polecenia służbowego, a wypadek przy pracy

Brak polecenia służbowego, a wypadek przy pracy Wypadek przy pracy to nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą. Co jednak w przypadku gdy pracownik uległ wypadkowi ale wykonywał zadania bez polecenia pracodawcy? Przeczytaj i sprawdź! czytaj dalej