0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

18 wyników dla tematu: dokumentacja-pracownicza

Artykuły:

Gromadzenie dokumentów pracowniczych i ubezpieczeniowych - okresy przechowywania dokumentacji pracowniczej

Gromadzenie i przechowywanie dokumentacji pracowniczej należy do podstawowych obowiązków pracodawcy, a jego zaniedbanie, poza zagrożeniem karą grzywny. Jak należy przechowywać dokumenty? Jakie są okresy przechowywania dokumentacji pracowniczej? Sprawdź!

20 lipca 2023

System do obsługi umów związanych z zatrudnieniem - nowe przepisy

System do obsługi umów dotyczy umów zlecenia i o pracę oraz umów o świadczenie usług i umów uaktywniających zawartych z nianią. System ten umożliwia zawieranie, zmianę, rozwiązanie oraz wygaśnięcie umów, a także inne czynności związane z realizacją umów.

30 czerwca 2023

Dokumentacja pracownicza - najnowsze zmiany dotyczące zasad prowadzenia

Ostatnie zmiany w przepisach wykonawczych dotyczących prowadzenia przez pracodawcę dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy łączą się z nowymi rozwiązaniami prawnymi wprowadzonymi do Kodeksu pracy. Jak wygląda obecnie dokumentacja pracownicza? Sprawdź!

5 maja 2023

Dokumentacja dla nowego pracownika – darmowe wzory dokumentów do pobrania

Zatrudnienie pracownika oznacza dla pracodawcy liczne obowiązki. Podstawą nawiązania współpracy między stronami umowy jest poprawnie przygotowana dokumentacja dla nowego pracownika. Sprawdź, o czym należy pamiętać oraz pobierz darmowe wzory dokumentów!

28 kwietnia 2023

Akta osobowe cudzoziemca – czy przechowywać ksero wizy, zezwolenia, paszportu?

Każdy pracodawca, który zatrudnia pracowników ma obowiązek prowadzić dokumentację pracowniczą. Jak powinny być prowadzone akta osobowe cudzoziemca? Czy różnią się od dokumentacji polskich pracowników? Przeczytaj i poznaj odpowiedź na to i inne pytania!

24 marca 2023

Nowe akta osobowe pracowników!

Zmiana Kodeksu pracy w zakresie kontroli trzeźwości pracowników wymusiła zmianę rozporządzenia dotyczącego dokumentacji pracowniczej. Sprawdź jak wyglądają nowe akta osobowe pracowników i jakie dokumenty należy w nich przechowywać!

20 marca 2023

Przechowywanie dokumentacji dotyczącej umów zleceń i PPK

Przechowywanie dokumentacji pracowniczej jest jednym z obowiązków pracodawcy. Jak długo należy archiwizować i przechowywać dokumentację dotyczącą umów zleceń i PPK? Czy przepisy wskazują terminy wprost? Przeczytaj artykuł i poznaj odpowiedzi!

29 kwietnia 2022

Ponowne zatrudnienie a zasada kontynuacji dokumentacji pracowniczej

Nic nie stoi na przeszkodzie, aby ponownie zatrudnić byłego pracownika. Należy jednak wiedzieć co się z tym wiąże. Na czym polega zasada kontynuacji dokumentacji pracowniczej i kiedy trzeba ją stosować? Odpowiadamy w artykule. Przeczytaj!

12 kwietnia 2022

Kto ponosi odpowiedzialność za akta pracownika w biurze rachunkowym?

Zatrudniając pracowników pracodawca ma obowiązek prowadzenia oraz przechowywania dokumentacji pracowniczej. Co się dzieje w momencie przekazania ich do biura kadrowo-płacowego? Kto wtedy ponosi odpowiedzialność za akta pracownika? Wyjaśniamy wątpliwości!

1 kwietnia 2022

Przechowywanie dokumentacji pracowniczej a zmiany przepisów

Czym jest dokumentacja pracownicza? Z czego się ona składa? Jakie są przepisy dot. przechowywania dokumentacji pracowniczej? Przeczytaj nasz artykuł i dowiedź się, czy przechowywanie dokumentacji pracowniczej ma określony termin możliwy do zmiany!

15 marca 2022

Zmiana postaci dokumentacji pracowniczej - jak ją przeprowadzić?

Jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy jest prowadzenie dokumentacji pracowniczej. Do wyboru ma formę papierową lub elektroniczną. Jak powinna wyglądać zmiana postaci dokumentacji pracowniczej? Kogo należy o tym poinformować? Sprawdź!

2 kwietnia 2021

Dokumentacja pracownicza - jakie zmiany zaszły w 2019 roku?

Dokumentacja pracownicza powinna być prowadzona przez pracodawców w odpowiedni sposób. W 2019 roku uległy zmianie przepisy dotyczące zakresu, sposobu i warunków jej prowadzenia. Na co należy się przygotować? Przeczytaj i dowiedz się więcej!

29 listopada 2019

Dokumentacja pracownicza – zmiany 2019

Dokumentacja pracownicza to zarówno akta osobowe jak i pozostałe dokumenty płacowe. Rok 2019 przyniósł liczne zmiany w prowadzeniu dokumentacji pracowniczej. Jak się do nich przygotować? Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się więcej na ten temat!

9 kwietnia 2019

Rejestr przechowawców akt - kto powinien się do niego zgłosić?

Od 1 stycznia 2019 r. pracodawców obowiązują liczne zmiany związane z przechowywaniem teczek pracowniczych. Rejestr przechowawców akt osobowych będzie obowiązywał tylko niektóre podmioty. Którzy pracodawcy muszą dokonać wpisu do rejestru? Sprawdź to!

4 kwietnia 2019

Nowe zasady prowadzenia akt osobowych pracowników

Nowe zasady prowadzenia akt osobowych oraz dokumentacji pracowniczej zostały szczegółowo opisane w przepisach. Na co pracodawca powinien zwrócić uwagę zakładając teczkę nowemu pracownikowi, a co powinien dodać do akt osoby zatrudnionej przed 2019 rokiem?

20 marca 2019

Przechowywanie dokumentacji pracownika po ustaniu zatrudnienia

Przechowywanie dokumentacji pracownika, w tym nie tylko akt osobowych, lecz także dokumentów płacowych i innych dokumentów powstających w trakcie zatrudnienia, to obowiązek każdego pracodawcy. Dowiedz się, jak jest teraz i jakie są proponowane zmiany!

9 stycznia 2018

Zmiany w dokumentacji pracowniczej w 2016 r.

Jakie zmiany w dokumentacji pracowniczej nastąpiły po znowelizowaniu przepisów oraz jakie dokumenty powinny się znaleźć w części B akt osobowych pracownika? Przeczytaj i dowiedz się więcej na ten temat. Odpowiedź znajdziesz w naszym artykule!

11 października 2016

Obowiązki przedsiębiorcy zamykającego okres rozliczeniowy

Jeśli wystawia Pan dokumenty przychodowe - faktury, rachunki, korekty - w programie komputerowym, to konieczne będzie ich wydrukowanie.

22 października 2013

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów