0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Nowe akta osobowe pracowników!

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

27 stycznia 2023 roku Prezydent Andrzej Duda podpisał Ustawę z dnia 1 grudnia 2022 roku o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw. Wprowadzone przepisy w głównej mierze dotyczą uregulowania pracy zdalnej oraz badania trzeźwości pracowników. Przepisy dotyczące kontroli trzeźwości pracowników wymuszają dostosowanie także przepisów dotyczących dokumentacji pracowniczej. Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie dokumentacji pracowniczejweszło w życie. Sprawdź, jak wyglądają nowe akta osobowe pracowników!

Kontrola trzeźwości pracownika

Nowe przepisy Kodeksu pracy dotyczące kontroli trzeźwości zaczną obowiązywać 14 dni po podpisie prezydenta. Przypomnijmy, że dają one pracodawcy możliwość kontrolowania, czy pracownicy nie znajdują się pod wpływem alkoholu lub innych substancji odurzających. Kontrola ta jednak może odbyć się w określonych warunkach, które zostały zdefiniowane w Kodeksie pracy.

Zapoznaj się z przepisami dotyczącymi badania trzeźwości w pracy: Kontrola trzeźwości pracowników – zmiany w Kodeksie pracy!

Nowe akta osobowe pracowników

Zmiana przepisów dotyczących kontroli trzeźwości niesie za sobą konsekwencje w postaci konieczności dostosowania np. rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie dokumentacji pracowniczej. Zmiany w tym zakresie właśnie weszły w życie.

 

Nowe akta osobowe pracowników – część B

Projekt nowelizacji wprowadza dodatkowy zapis o obowiązku informacyjnym w związku z kontrolą trzeźwości. Informacje te należy przekazywać w części B akt osobowych.

Nowe brzmienie rozporządzenia:

 § 3 pkt 2f: […]

– o kontroli trzeźwości pracowników lub o kontroli na obecność w ich organizmach środków działających podobnie do alkoholu, grupie lub grupach pracowników objętych taką kontrolą i sposobie jej przeprowadzania (art. 221c § 12 oraz art. 221e § 2 Kodeksu pracy).

oraz

§ 3 pkt 2v:

– dokumenty dotyczące wykonywania pracy w formie zdalnej.

Nowe akta osobowe pracowników – nowa część E

Jednak największą nowością jest rozszerzenie akt osobowych o 5. część E. Według projektu nowego rozporządzenia w części tej należy przechowywać:

a) informacje dotyczące kontroli trzeźwości pracownika przeprowadzonej przez pracodawcę (art. 221c 6 Kodeksu pracy),
b) informację dotyczącą badania stanu trzeźwości pracownika przeprowadzonego przez uprawniony organ powołany do ochrony porządku publicznego (art. 221d § 10 Kodeksu pracy),
c) informacje dotyczące kontroli pracownika na obecność w jego organizmie środków działających podobnie do alkoholu (art. 221d § 10 i art. 221e § 2 Kodeksu pracy),
d) informację dotyczącą badania pracownika na obecność w jego organizmie środków działających podobnie do alkoholu przeprowadzonego przez uprawniony organ powołany do ochrony porządku publicznego (art. 221d § 10 i art. 221f § 2 Kodeksu pracy).

Jak można dowiedzieć się z uzasadnienia do projektu nowelizacji, dokumenty w części E mają być przechowywane przez okres nieprzekraczający roku.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów