0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

11 wyników dla tematu: kary-porzadkowe

Artykuły:

Kary porządkowe dla pracowników – jakie i kiedy można stosować?

Kary porządkowe dla pracowników, choć ograniczone przepisami ustawy, mają stanowić zabezpieczenie na wypadek przewinienia, które spowodowało szkodę w interesach pracodawcy. Jakie kary i kiedy można stosować w myśl przepisów? Dowiedz się!

13 czerwca 2024

Nagana dla pracownika - kiedy pracodawca może jej udzielić?

Nagana dla pracownika, zaraz obok zwolnienia dyscyplinarnego, jest jedną z najcięższych form karania pracownika za naruszenie obowiązków pracowniczych. Sprawdź, jak prawidłowo napisać karę nagany. Jakich terminów musisz dotrzymać? Dowiedz się więcej!

13 marca 2024

Odpowiedzialność pracowników – w jaki sposób pracodawca może się chronić przed nadużyciami ze strony pracownika?

Czym jest odpowiedzialność porządkowa pracowników? Jaka jest odpowiedzialność pracowników za szkodę wyrządzoną pracodawcy? Czym jest odpowiedzialność materialna? Jakie występują rodzaje kar porządkowych? Przeczytaj artykuł i sprawdź!

20 października 2022

Pisma ostrzegawcze i rozmowy dyscyplinujące z pracownikiem i ich znaczenie prawne

W przypadku, gdy praca lub inne zachowania pracownika są oceniane przez pracodawcę negatywnie i pracodawca może zastosować pisma ostrzegawcze i rozmowy dyscyplinujące. W jakich przypadkach można je stosować? Przeczytaj i dowiedz się więcej!

4 lipca 2022

Kary porządkowe – kiedy organ podatkowy może je nakładać?

Kary porządkowe mają na celu zdyscyplinowanie osób, na których ciążą obowiązki niezbędne dla prawidłowego przebiegu postępowania prowadzonego przez organ podatkowy. Kiedy organ podatkowy może nakładać kary porządkowe? I w jakiej wysokości? Odpowiadamy!

27 lipca 2021

Kary porządkowe - kiedy można je stosować?

Dzięki przepisom Kodeksu pracy pracodawca w przypadku, gdy pracownik nie wywiązuje się w sposób należyty ze swoich obowiązków ma możliwość wprowadzenia kar porządkowych. Jakie kary porządkowe są dopuszczalne do zastosowanie? Sprawdź w artykule!

24 stycznia 2020

Wykroczenie a przestępstwo skarbowe - jak je rozróżniać?

Wykroczenie a przestępstwo skarbowe - jak je rozróżniać. Jakie czyny powodują wykroczenia, a które już podlegają pod przestępstwo skarbowe. Czy wszystkie czyny są wykroczeniem lub przestępstwem skarbowym?

1 września 2017

Kiedy można zastosować kary porządkowe dla pracowników?

Kodeks pracy daje pracodawcy możliwość ukarania swoich pracowników za nieprzestrzeganie obowiązków pracowniczych lub naruszenie dyscypliny pracy. Przeczytaj nasz artykuł i sprawdź, jakie kary porządkowe i w jakich sytuacjach może zastosować pracodawca!

31 sierpnia 2017

Kary porządkowe, czyli metody na niezdyscyplinowanego pracownika

Pracownik nie przestrzega porządku i organizacji pracy w firmie? Pracodawca może więc zastosować prawne metody, aby temu zapobiec. Dowiedz się, jakie kary porządkowe może nałożyć pracodawca na pracownika za nieprzestrzeganie obowiązków pracowniczych!

22 sierpnia 2017

Kary porządkowe nakładane na pracownika

Kodeks pracy określa prawa, ale także obowiązki pracownika. Co jednak w sytuacji kiedy pracownik nie wywiązuje się z nich? Co może zrobić pracodawca? jakie kary porządkowe może nałożyć na pracownika i za jakie przewinienia? Przeczytaj o tym!

28 lipca 2017

Kara porządkowa - jak nałożyć i wyliczyć?

Pracownik nie przestrzega przepisów BHP czy przychodzi do pracy w stanie nietrzeźwym? Co możesz zrobić w takiej sytuacji? Masz prawo zastosować karę - przeczytaj czym jest kara porządkowa, jakie są jej rodzaje i jak obliczyć wysokość kary pieniężnej!

21 lipca 2017

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów