0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

9 wyników dla tematu: odpowiedzialnosc-materialna-pracownika

Artykuły:

Odpowiedzialność materialna pracownika

Za co w firmie pracownik ponosi odpowiedzialność materialną? Jakie są rodzaje odpowiedzialności pracowniczej? Sprawdź, czy odpowiedzialność materialna pracownika wymaga podpisania stosownego oświadczenia i co w sytuacji, gdy pracownik go nie podpisze!

25 marca 2024

Odpowiedzialność pracownika za skradziony sprzęt komputerowy

W przypadku, gdy dochodzi do kradzieży sprzętu komputerowego będącego własnością pracodawcy, pracownik może ponosić odpowiedzialność odszkodowawczą. W artykule wyjaśniamy jaka jest odpowiedzialność pracownika za skradziony sprzęt komputerowy zgodnie z kp!

18 kwietnia 2023

Odpowiedzialność materialna pracownika a Kodeks pracy

Odpowiedzialność materialna pracownika powstaje z chwilą nawiązania stosunku pracy. W przypadku wyrządzenia pracodawcy szkody, wskutek niewykonania lub niewłaściwego wykonania obowiązków pracowniczych, pracownik poniesie odpowiedzialność odszkodowawczą!

6 marca 2023

Potrącenie szkody w mieniu pracodawcy

Pracownik, który wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków pracowniczych ze swej winy wyrządził pracodawcy szkodę, ponosi odpowiedzialność. Czy możliwe jest potrącenie szkody w mieniu pracodawcy? Przeczytaj i dowiedz się!

28 października 2022

Odpowiedzialność pracowników – w jaki sposób pracodawca może się chronić przed nadużyciami ze strony pracownika?

Czym jest odpowiedzialność porządkowa pracowników? Jaka jest odpowiedzialność pracowników za szkodę wyrządzoną pracodawcy? Czym jest odpowiedzialność materialna? Jakie występują rodzaje kar porządkowych? Przeczytaj artykuł i sprawdź!

20 października 2022

Umowa o współodpowiedzialności materialnej pracowników - kiedy ją zawrzeć?

Pracownik, który otrzymał od pracodawcy telefon czy auto służbowe powinien pamiętać, że ponosi za te przedmioty pełną odpowiedzialność. Jakie kwestie powinna regulować umowa o współodpowiedzialności materialnej pracowników? Przeczytaj i dowiedz się!

4 lutego 2022

Weksel jako zabezpieczenie pracodawcy

Zatrudniany pracownik zobowiązany jest przestrzegać zasady odpowiedzialności materialnej, które go dotyczą. Dzięki temu pracodawca może dochodzić odszkodowania za wyrządzone szkody. Czy weksel jako zabezpieczenie pracodawcy jest doborowym rozwiązaniem?

24 sierpnia 2021

Wynagrodzenia za okresy bez świadczenia pracy

Przepisy nadają pracownikowi wiele przywilejów jeśli chodzi o kwestie płacowe, ale także nakładają na niego pewną odpowiedzialność względem pracodawcy. W jaki sposób ustala się wynagrodzenia za okresy bez świadczenia pracy? Sprawdź!

15 lipca 2021

Odpowiedzialność materialna pracownika w świetle Kodeksu pracy

Pracownik może być odpowiedzialny za mienie powierzone przez pracodawcę. Szczegółowe uregulowania są zawarte w Kodeksie pracy. Czego dotyczy odpowiedzialność materialna pracownika i w jakich przypadkach obowiązuje? Przeczytaj i dowiedz się więcej!

22 marca 2018

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów