0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

13 wyników dla tematu: zgromadzenie-wspolnikow

Artykuły:

Posiedzenie i głosowanie online w spółkach prawa handlowego

Posiedzenie i głosowanie dokonywane przez zarząd, radę nadzorczą, a także wspólników spółki prawa handlowego jest niezbędne do jej właściwego funkcjonowania. Pandemia COVID-19 spowodowała wdrożenie przepisów umożliwiających zwoływanie zgromadzeń online.

20 kwietnia 2023

Uchwały wspólników w Kodeksie spółek handlowych

Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych uchwały wspólników mogą być skierowane w stronę konkretnego wspólnika. W takiej sytuacji należy zweryfikować czy wspólnik, w stronę którego skierowana jest uchwała, może wziąć udział w głosowaniu i oddać ważny głos!

19 kwietnia 2023

Zgromadzenie wspólników zwołane nieformalnie

W spółkach, w których występują wspólnicy, mają oni obowiązek w określonych przypadkach spotkać się na zgromadzenie. Czy zgromadzenie wspólników zawsze musi być formalnie zwołane? Kiedy można bez formalnego zwołania zorganizować zgromadzenie? Sprawdź!

30 marca 2023

Zgromadzenie wspólników a zasady formalnego jego zwołania

Prowadząc spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, wspólnicy spółki mają obowiązek zwoływać zagrodzenie wspólników. Warto mieć tu na uwadze zasady formalne zwołania zagrodzenia. W artykule przedstawiamy, jak formalnie zwołać zgromadzenie wspólników?

29 marca 2023

Zgromadzenie wspólników a protokół sporządzony przez biuro rachunkowe

Zgromadzenie wspólników ma na celu podjęcie ważnych dla spółki z ograniczoną odpowiedzialnością decyzji związanych z dalszą strategią. Takie spotkanie powinno zakończyć się sporządzeniem protokołu. Sprawdź, czy biuro rachunkowe może sporządzić protokół!

9 marca 2023

Umowa pomiędzy członkiem zarządu a spółką - jak ją zawrzeć?

Spółka z o.o., akcyjna lub prosta spółka akcyjna mogą zawierać różne umowy z członkami zarządu. Czy wiesz, w jaki sposób powinna zostać zawarta umowa pomiędzy członkiem zarządu a spółką? Czego w związku z taką umową należy unikać? Sprawdź w artykule!

20 lutego 2023

Zgromadzenie wspólników – kiedy można zwołać, a kiedy przeprowadzić elektronicznie?

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością podejmuje kluczowe dla własnego funkcjonowania decyzje w formie uchwał podejmowanych przez zgromadzenie wspólników. Sprawdź, kiedy takie zgromadzenie może być zwołane i czy może być przeprowadzone elektronicznie!

27 grudnia 2021

Zgromadzenie wspólników – kiedy może być online?

Zgromadzenie wspólników jest organem odpowiedzialnym za podejmowanie najbardziej kluczowych decyzji w spółce. Czy w związku z dużą odpowiedzialnością może odbywać się zdalnie? Jak wówczas działa? Odpowiadamy na te inne pytania w naszym artkule!

26 maja 2021

Zwyczajne zgromadzenie wspólników – jakie są jego uprawnienia?

W jakim terminie należy zwołać zwyczajne zgromadzenie wspólników? Czy jest ono obowiązkowe? Przeczytaj i dowiedz się, kiedy i na jakich zasadach należy przeprowadzić zwyczajne zgromadzenie wspólników w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością!

8 czerwca 2020

Udział w zgromadzeniu wspólników w formie online a KSH

Czy walne zgromadzenie przy udziale środków komunikacji elektronicznej jest możliwe? Przeczytaj i dowiedz się, kiedy zarząd może przeprowadzić zgromadzenie w takiej formie oraz czy udział w zgromadzeniu wspólników w formie online jest zgodny z KSH.

11 maja 2020

Zgromadzenie wspólników 2019 - ważne zmiany od 1 marca!

Co roku w spółkach z o.o. odbywają się zwyczajne zgromadzenia wspólników. Zwyczajne zgromadzenie wspólników 2019 nie będzie już potrzebne. Zamiast się spotkać, będzie można przesłać wspólnikom dokumenty do podpisu. Zmiany wchodzą w życie 1 marca 2019 r.

31 stycznia 2019

Członek rady nadzorczej sp. z o.o. – kim jest i jakie ma zadania?

Członek rady nadzorczej ma szereg obowiązków w spółce m.in sprawuje nadzór nad działalnością spółki, oraz dokonuje oceny zgodności sprawozdania finansowego za poprzedni rok obrotowy, Dowiedz się więcej o obowiązkach rady nadzorczej!

13 czerwca 2018

Nadzwyczajne zgromadzenie wspólników Sp. z o.o. - co warto wiedzieć?

Zgromadzenie wspólników to organ uchwałodawczy spółki. Decyduje on o sprawach najistotniejszych w spółce. Jeśli występują zdarzenia wymagające nagłej decyzji wszystkich wspólników spółki, powoływane jest wtedy nadzwyczajne zgromadzenie wspólników.

2 marca 2018

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów